Nonicoclolasos

Rationell konfliktlösning

Aristoteles:

It is absurd to hold that a man ought to be ashamed of being unable to defend himself with his limbs but not of being unable to defend himself with speech and reason, when the use of reason is more distinctive of a human being than the use of his limbs.

Add to FacebookAdd to DiggAdd to Del.icio.usAdd to StumbleuponAdd to RedditAdd to BlinklistAdd to TwitterAdd to TechnoratiAdd to Yahoo BuzzAdd to Newsvine

Annonser

Written by Niclas Berggren

16 juli 2010 den 14:50

Publicerat i fred, rationalitet

10 svar

Subscribe to comments with RSS.

 1. Det bästa måste väl alltså vara att kunna försvara sig såväl med rationella argument som med fysisk förmåga?

  Anders Gustafsson

  16 juli 2010 at 15:51

 2. Ja, den mänskliga kroppen försvinner nog tids nog. Den gör lite nytta och går inte att utveckla i samma takt som våra tankar. Robotdelar dock.
  Citatet skulle också kunna handla om skam över att inte bära på en vacker kropp, jämfört med att inte bära på en vacker själ.

  Camilla

  16 juli 2010 at 18:26

 3. Med förnuftet kan man förmå andra att komma till ens försvar, vilket inte gäller före det omvända.

  Suzy

  16 juli 2010 at 21:12

 4. för det omvända’ skulle det vara.

  Suzy

  16 juli 2010 at 21:13

 5. Meh, civilisationens lyx. Grunden i överlevnad är fysiskt försvar.

  Howard Hughes

  16 juli 2010 at 23:33

 6. Suzy

  För att få andra att komma till ens försvar måste man förtjäna det

  Kristian Grönqvist

  16 juli 2010 at 23:42

 7. Grönqvist:

  PMS? Elller ladda ned ett alkolås.

  Suzy

  16 juli 2010 at 23:59

 8. Du är inte medveten om att livet är ett enda köpslående??

  Kristian Grönqvist

  17 juli 2010 at 6:11

 9. PK

  Denna källa av djupsinnigheter tycks aldrig sina.

  Suzy

  17 juli 2010 at 23:02

 10. Hmm, detta alltmera ubredda bruk att citera filosofer på engelska, oavsett vilket språk originaltexten är skriven på, retar mig. Man citerar inte Aristoteles på engelska i Sverige, man citerar honom på svenska, eller grekiska, eller helst båda.

  Kalle C

  22 juli 2010 at 19:21


Kommentarer inaktiverade.

%d bloggare gillar detta: