Nonicoclolasos

Bör konservativa stödja homoäktenskap?

Ja, enligt Andrew Sullivan finns starka skäl för det:

[I]t is conservative not to eject people from the fabric and tradition of their own families; it is conservative to support emotional and financial stability which the daily discipline of marriage fosters; it is conservative not to balkanize citizens into groups based on identity; it is conservative to discourage gay men and women from marrying straight men and women on false pretenses and then ending up in divorce; it is conservative to include everyone into the social institutions that stabilize society; it is conservative to promote mutual responsibility and care-giving to avoid too much dependence on government; it is conservative not to trample states rights and amend the federal constitution when such things are grotesquely unnecessary; it is conservative to adjust to social change by adapting existing institutions, like civil marriage, than inventing totally new and untested ones, like civil unions.

Själv är jag inte konservativ men undrar om inte de som endast värnar om ”det traditionella äktenskapet mellan en kvinna och en man” tar intryck av denna argumentation.

Add to FacebookAdd to DiggAdd to Del.icio.usAdd to StumbleuponAdd to RedditAdd to BlinklistAdd to TwitterAdd to TechnoratiAdd to Yahoo BuzzAdd to Newsvine

Annonser

Written by Niclas Berggren

19 juli 2010 den 5:44

3 svar

Subscribe to comments with RSS.

 1. Äckligt.

  Bobbert

  19 juli 2010 at 9:44

 2. Ett samhälle som värnar om alla sina medborgare bör i likhet med Sullvians tanke skapa goda möjligheter till stabila relationer både två- och enkönade par. En direkt invändning är förstås varför ska hbtq-världen apa efter en hetronormativa värld som varit dess förtryckare? Betänk då att det normativa och dess avvikelser är ömsesidigt beroende av, och har i viss mån skapat, varandra. Qrusing är med andra ord indirekt en kristdemokratisk produkt. :-)

  Suzy

  19 juli 2010 at 11:43

 3. Varför är det konservativt att undvika att ”balkanize citizens into groups based on identity”? Borde jag, som är icke-konservativ, ägna mig åt sådant?

  David Bergkvist

  19 juli 2010 at 17:56


Kommentarer inaktiverade.

%d bloggare gillar detta: