Nonicoclolasos

Får vetenskapen människor att tänka om?

Hur reagerar människor när de får höra att vetenskapliga resultat motsäger deras uppfattningar? Tyvärr verkar många ovilliga till omprövning: snarare försöker man bortförklara resultaten än att tänka om. Detta bekräftas i en ny studie, ”The Scientific Impotence Excuse: Discounting Belief-Threatening Scientific Abstracts”, publicerad i Journal of Applied Social Psychology:

The scientific impotence discounting hypothesis predicts that people resist belief-disconfirming scientific evidence by concluding that the topic of study is not amenable to scientific investigation. In 2 studies, participants read a series of brief abstracts that either confirmed or disconfirmed their existing beliefs about a stereotype associated with homosexuality. Relative to those reading belief-confirming evidence, participants reading belief-disconfirming evidence indicated more belief that the topic could not be studied scientifically and more belief that a series of other unrelated topics could not be studied scientifically. Thus, being presented with belief-disconfirming scientific evidence may lead to an erosion of belief in the efficacy of scientific methods.

Detta är ett intressant sätt att motsätta sig en revidering av etablerade uppfattningar: att anse de studerade frågorna olämpliga för vetenskaplig analys. Finns det sådana frågor? Den aktuella studien studerade homosexualitet; en annan fråga som jag kommer att tänka på där jag tror att psykologiska försvarsmekanismer av det här slaget lätt sätter in är klimatfrågan. I vilket fall är det särskilt olyckligt om en reaktion av det här slaget leder till allmän misstro mot vetenskapen.

Add to FacebookAdd to DiggAdd to Del.icio.usAdd to StumbleuponAdd to RedditAdd to BlinklistAdd to TwitterAdd to TechnoratiAdd to Yahoo BuzzAdd to Newsvine

Annonser

Written by Niclas Berggren

21 juli 2010 den 5:31

6 svar

Subscribe to comments with RSS.

 1. De finns en sjuhelsikes massa religioner i världen. Borde inte det konfirmera Din uppfattning?

  Kristian Grönqvist

  21 juli 2010 at 9:03

 2. Professor Grönqvist,

  Du har rätt! Alla felaktiga föreställningar om homosexualitet och klimatfrågan kan förklaras utifrån religion.

  Mats

  21 juli 2010 at 9:18

 3. Rasbiologiska resultat vill folk gärna bortförklara också.

  De uppfattningar som samhället, eller kollektivet man tillhör, anser som självklara och ständigt propaganderar för kommer nog de flesta människor tro på oberoende vilka forskningsresultat de får ta del av.

  Howard Hughes

  21 juli 2010 at 11:02

 4. Kul Mats!

  Men för de som eventuellt inte förstod så menade jag att religioner existerar trots förnuftsmässiga och vetenskapliga motbevis

  Kristian Grönqvist

  21 juli 2010 at 14:41

 5. En viss skepsis är förvisso sund. Tumregler, bondförnuft och dylika förenklade modeller av verkligheten utvecklas förmodligen långsamt enligt någon slags evolutionär process – även säkert överfört från föräldrar till barn vid uppfostran. En sådan modell är nog ofta fylld av små fel, men är säkert någorlunda rättvisande i de kortsiktigt viktigaste frågorna (viktiga för individen alltså).

  En specifik vetenskaplig modell kan å andra sidan lätt dra iväg ganska extremt på kort tid då det är styrt av färre personer och kan missa saker som kollektiv erfarenhet plockar upp då vetenskap ofta är mindre baserat på kvalitativt rik empiri.

  Förhoppningsvis har vi en situation där vetenskapen sakta påverkar vanligt folks syn i genomsnitt. En passande liknelse kanske är att vanligt folks åsikt i en viss fråga följer som ett glidande medelvärde edyl trög approximation på forskarsamhällets för tillfället dominerande åsikt.

  Marcus Linder

  21 juli 2010 at 16:21

 6. Det är ju så att om man själv inte har förmågan att avgöra om en vetenskaplig studie är genomförd på ett bra sätt eller inte så är det inte så konstigt om man är tveksam till resultaten. Jag själv har inte förmåga att tolka vetenskapliga studier som bygger på statistisk inferens, alltså att tolka den metodologi som har använts. En hel del av det som publiceras i tidningar är ju inte seriöst. Därför läser jag bloggar som denna som granskar vetenskapliga studier och kollar på den efterföljande diskussionen för att på så sätt försöka avgöra vad som verkligen är vetenskapligt ”bevisat” och vad som bara är allmänt tyckande/troende.

  Andreas

  30 juli 2010 at 14:03


Kommentarer inaktiverade.

%d bloggare gillar detta: