Nonicoclolasos

Ekonomipristagare för skolpeng

Många känner till att ekonomipristagaren Milton Friedman lanserade idén om skolpeng 1955. Han är emellertid inte den enda ekonomipristagare som är positiv till ett sådant system: i The Constitution of Liberty, som i år fyller 50 år, skriver F. A. Hayek (s. 329):

As has been shown by Professor Milton Friedman, it would now be entirely practicable to defray the costs of general education out of the public purse without maintaining government schools, by giving the parents vouchers covering the cost of education of each child which they would hand over to schools of their choice. It may still be desirable that government directly provide schools in a few isolated communities where the number of children is too small (and the average cost of education therefore too high) for privately run schools. But with respect to the great majority of the population, it would undoubtedly be possible to leave the organization and management of education entirely to private efforts, with the government providing merely the basic finance and ensuring a minimum standard for all schools where the vouchers could be spent.

Hayeks tveksamhet inför offentliga skolor har främst att göra med det skäl som John Stuart Mill tar upp i On Liberty:

A general State education is a mere contrivance for moulding people to be exactly like one another: and as the mould in which it casts them is that which pleases the predominant power in the government, whether this be a monarch, a priesthood, an aristocracy, or the majority of the existing generation, in proportion as it is efficient and successful, it establishes a despotism over the mind, leading by natural tendency to one over the body.

Add to FacebookAdd to DiggAdd to Del.icio.usAdd to StumbleuponAdd to RedditAdd to BlinklistAdd to TwitterAdd to TechnoratiAdd to Yahoo BuzzAdd to Newsvine

Annonser

Written by Niclas Berggren

23 juli 2010 den 8:14

5 svar

Subscribe to comments with RSS.

 1. Detta riskerar leda till flumpedagogig med religiösa och vidskepliga inslag i utbildningarna. Även om man har benhårda nationella läroplaner tror jag inte att det kommer att falla ut väl. Det kommer bli ännu mer fokus på pedagogik på ämneskunskapers bekostnad. Utan en gemensam kunskapsbas försvinner de goda samtalen i klassrummen.

  Läs gärna avsnittet om skolan i Olle Häggströms ”Riktig vetenskap och dåliga imitationer”.

  Martin

  23 juli 2010 at 8:35

 2. Det är skamligt att Sverige har följt nyliberaler och infört friskolor. Nu tänker höger regeringen i England att införa samma sak. Det riskerar skapa ett socialt apartheid!

  http://www.guardian.co.uk/politics/2010/jul/21/swedish-style-free-schools-social-divide

  Emil

  23 juli 2010 at 8:38

 3. Hur som helst har det varit strålande för mina barn att jag och min fru har fått inflytande över vilka skolor som de gått i. Sedan skiter jag i att somliga anser att det är ett uttryck för apartheid.
  Det är underbart att nyliberalerna har fått ett sådant inflytande i vårt samhälle och jag bara hoppas fler politikområden öppnas och liberaliseras. För mig, mina barn och barnbarns skull.

  HC

  23 juli 2010 at 9:44

 4. Martin och Emil: Det är inte säkert att friskolor överlag leder till negativa konsekvenser: se t.ex. denna studie. Även lärare kan gynnas av att ha flera typer av arbetsgivare.

  Det jag tycker att man bör fundera på är religiösa friskolor.

  Niclas Berggren

  23 juli 2010 at 9:45

 5. Niclas, du inser att Sverige inte har skolkuponger och att ett svenskt friskolesystem i usa vore en vänsterreform, som ingen konservativ eller nyliberal där skulle stödja?

  William

  26 juli 2010 at 1:08


Kommentarer inaktiverade.

%d bloggare gillar detta: