Nonicoclolasos

Diskriminering av vackra

Forskning visar att vackra människor uppfattas och behandlas annorlunda än fula människor. Detta gäller såväl på det ekonomiska som på det politiska området. I regel gynnas man av skönhet. En ny studie, ”Don’t Hate Me Because I’m Beautiful”, accepterad för publicering i Journal of Experimental Social Psychology, visar emellertid att man får se upp, som vacker, när man möter personer av samma kön:

The current research demonstrates that the nature of this bias depends on whether one is evaluating a member of the same sex or the opposite sex. Experiment 1 (N = 2639) investigated selection of scholarship applicants and demonstrated that a pro-attractiveness bias held only for selection of opposite-sex scholarship applicants; no such bias was observed for highly attractive same-sex applicants. Experiment 2 (N = 622) investigated evaluations of prospective job candidates and demonstrated again that pro-attractiveness bias was observed only for opposite-sex candidates; participants discriminated against highly attractive same-sex candidates.

Forskarna menar att mindre vackra kan känna sig hotade av vackra personer av samma kön och därför behandlar dem negativt. Om de vackra vill dra fördel av sitt utseende i ansökningssituationer får de försöka hitta utvärderare av motsatt kön — eller homosexuella av samma kön.

Se även inlägget ”Diskrimineras fula?”.

Add to FacebookAdd to DiggAdd to Del.icio.usAdd to StumbleuponAdd to RedditAdd to BlinklistAdd to TwitterAdd to TechnoratiAdd to Yahoo BuzzAdd to Newsvine

Annonser

Written by Niclas Berggren

24 juli 2010 den 5:43

9 svar

Subscribe to comments with RSS.

 1. Undrar just om dessa rön är applicerbara också på andra egenskaper än just skönhet? Jag har ganska ofta känt mig diskriminerad av andra kvinnor för att jag (oftast) är intelligentare, mer välmeriterad o.s.v. än de. I relation till män har jag aldrig upplevt det problemet.

  Spillulle

  24 juli 2010 at 20:30

 2. Och män, diskriminerar inte de varandra? Jag är inte säker på att det är positivt när män inte diskriminerar kvinnor pga intelligens.

  Camilla

  24 juli 2010 at 21:11

 3. Det där får du förklara, Camilla. Varför skulle det inte vara positivt om män avhåller sig från att diskriminera?

  Spillulle

  24 juli 2010 at 21:17

 4. Intelligenta kinnor vill att män skall diskriminera korkade kvinnor och korkade vill att män skall diskriminera intelligenta! På ett ungefär…

  Kristian Grönqvist

  25 juli 2010 at 12:55

 5. Har man kollat om det är symmetriskt för könen?

  Bra att veta, får väl försöka att göra mig fulare om det är manliga utvärderare. :P

  Nephilim´s Wings

  25 juli 2010 at 20:11

 6. Om män diskriminerar andra män pga av deras intelligens, men inte kvinnor, finns det en annan orsak till att de inte diskriminerar kvinnorna än frågan om intelligens. Dvs de skulle diskriminera om det inte vore för könet, de diskriminerar alltså likafullt?

  Camilla

  25 juli 2010 at 21:11

 7. I andra situationer heter det att skönhet bör betraktas som en merit (jag vill minnas en diskussion på den här bloggen om flygpersonalens skönhet var viktigt). Med detta i minne bör man kanske fråga sig om inte skönhet i andra situationer kan vara en nackdel för en arbetsplats om det sär så att andra känner obehag av en betydligt vackrare kollega. I synnerhet gäller detta om man vill motverka diskriminering; för vad kan vara mer systematisk diskriminering än att i alla sammanhang värdera utfallet till fördel för de vackra? Antingen har utseendet ett meriterande värde på arbetsmarknaden som, eller inte.

  Christopher Aqurette

  26 juli 2010 at 3:01

 8. ”Om de vackra vill dra fördel av sitt utseende i ansökningssituationer får de försöka hitta utvärderare av motsatt kön — eller homosexuella av samma kön.”

  …eller: avsiktligt göra sig fulare än vad intervjuaren rimligen kan tänkas vara! Det är lätt fixat med smink, om man vill. Att de vackra inte tar till sådana metoder betyder rimligen att de inser att deras eventuella ”underläge” gentemot mindre vackra människor av samma kön är av minimal betydelse i jämförelse med vad de generellt vinner på att vara vackrare än andra människor. Det är uppenbart att de som för fram sådana här forskningsresultat, och som med dessa försöker framställa det som om de vackra vore tillnärmelsevis lika utsatta för diskriminering som de mindre vackra, bara griper efter halmstrån. Om det alls ligger något i forskningen i fråga är det helt klart fråga om en marginell effekt, som inte på långa vägar kompenserar för hur mycket de mindre vackra lider orättvist av att orättvist vara födda mindre vackra.

  Det är bara att fråga dig själv: vad skulle du helst vara: en av de vackrare i befolkningen, eller en av de fulare?

  M.K.

  26 juli 2010 at 4:25

 9. Mina egna (ovetenskapliga och osystematiska) observationer har gått i liknande riktning. Min hypotes går också liknande, nämligen att det helt enkelt handlar om ett (troligen omedvetet) konkurrenstänkande—den som är skönare, intelligentare, starkare, mm, är ett hot i kampen om en viss position, en viss partner, eller vad man nu kämpar om.

  Interessant nog har jag ofta hört kvinnor klaga just över att andra kvinnor skulle vara de mest fientligt inställda på arbetsplatsen, vilket passar bra i en model där, historiskt, varje kön har haft en intern konkurrens, men sällan en konkurrens mellan individer av olika kön.

  michaeleriksson

  26 juli 2010 at 8:33


Kommentarer inaktiverade.

%d bloggare gillar detta: