Nonicoclolasos

Kan utbildning ge entreprenörer?

Entreprenörskap är i ropet, och politiker tycks fundera mycket på hur det ska kunna stimuleras. Vissa tror att utbildning är en väg framåt. Det tror inte Ludwig von Mises. I Human Action skriver han:

In order to succeed in business a man does not need a degree from a school of business administration. These schools train the subalterns for routine jobs. They certainly do not train entrepreneurs. An entrepreneur cannot be trained. A man becomes an entrepreneur in seizing an opportunity and filling the gap. No special education is required for such a display of keen judgment, foresight, and energy. The most successful businessmen were often uneducated when measured by the scholastic standards of the teaching profession. But they were equal to their social function of adjusting production to the most urgent demand. Because of these merits the consumers chose them for business leadership.

Jag tror att det ofta föreligger ett missförstånd: många har fått för sig att småföretagare och entreprenör är samma sak, men så är inte fallet. Entreprenören utför en funktion i ekonomin — han kommer på och genomför nya kombinationer. De egenskaper som krävs för det torde inte kunna odlas fram i en skola.

Tips: Peter Klein. Se även inläggen ”Thatcher mer insiktsfull än många ekonomer”, ”Förmögenhet som grund för entreprenörskap” samt ”Hur får vi fler entreprenörer?”.

Add to FacebookAdd to DiggAdd to Del.icio.usAdd to StumbleuponAdd to RedditAdd to BlinklistAdd to TwitterAdd to TechnoratiAdd to Yahoo BuzzAdd to Newsvine

Annonser

Written by Niclas Berggren

27 juli 2010 den 5:19

11 svar

Subscribe to comments with RSS.

 1. N.

  Vad menas med torde inte kunna skolas? Var de födda med gåvan?
  Hur går det till?
  Eller menar du att om två ekonomer får barn, så är det sannolikare att de blir entrepenörer?

  Kristian Grönqvist

  27 juli 2010 at 8:42

 2. De handelshögskoleutbildade – samhällets subalterner
  ;-)
  Så ser dom sig nog inte själva

  swingthatcat

  27 juli 2010 at 9:04

 3. ”The most successful businessmen were often uneducated when measured by the scholastic standards of the teaching profession.”

  Detsamma torde gälla lottovinnare.

  Vetenskapare

  27 juli 2010 at 11:24

 4. Det där är nog sant i väldigt många fall. Men vissa av de där kombinationerna kanske bara kan upptäckas av personer med väldigt kvalificerade kunskaper?

  Min andra fundering handlar om att detta måste kunna studeras. Vilka faktorer är det som gynnar att det blir fler entrepenörer? Finns ju nästan 200 länder att studera och jämföra med. Och inte bara nu, utan även historiskt.

  Lennart W

  27 juli 2010 at 12:23

 5. Jag tror visst att man kan tränas i att vara kreativ (eller behålla sin medfödda kreativitet: de flesta barn är kreativa). Däremot är dagens skola och universitet knappast utformade för att stimulera kreativtet och entrepenörsanda, snarare tvärtom, de verkar uformade för att producera lärare och lektorer.

  http://www.ted.com/index.php/talks/ken_robinson_says_schools_kill_creativity.html

  Mikael

  27 juli 2010 at 12:38

 6. Det bästa sättet för politikerna att maximera antalet entrepenörer är att göra ingenting. Detta eftersom om en person som uppmuntrats i att tänka i de banorna politiker tror att entrepenörer tänker i, så är det troligare att hon/han slutar vara en entreprenör än att vederbörande börjar vara det.

  David Bergkvist

  27 juli 2010 at 12:45

 7. Lennart W

  Förmodligen är entrepenörskapet omvänt proportionellt till statens skatteuttag…:-)

  Kristian Grönqvist

  27 juli 2010 at 12:49

 8. Kloka ord Niclas!

  Johan A

  27 juli 2010 at 17:48

 9. Visst är entreprenörskap inget man kan lära i skolan. Skolan reproducerar vad andra gjort, entreprenören skapar något nytt.
  Men samtidigt, en entreprenör är oftast också företagare och för dem finns många arbetsmoment som kräver en kunskap som man kan lära i skolan. Att undervisa om affärsväldens kultur, lagar och regler kan underlätta för entreprenören.
  Sen tycker jag också att gränsen mellan småföretagare och entreprenör inte är så tydlig. Konkurrensen kräver av företagare att de kommer med något nytt. Den företagare som inte utvecklar sitt utbud är antingen på väg mot konkurs eller monopolist.

  Ulf L

  28 juli 2010 at 9:08

 10. Ulf, Scott Shane menar att det entreprenöriella inslaget i småföretag är kraftigt överdrivet.

  http://www.e-award.org/BinaryLoader.axd?OwnerID=75e341dc-eb49-455b-8a1c-ce63f929a40a&OwnerType=0&PropertyName=Files&FileName=Prize%20Lecture.pdf

  Nek:are

  28 juli 2010 at 9:54

 11. Det beror på hur undervisningen ser ut. Problemorienterad lösning av case där kreativitet, förnyande och förvaltande är centrala aspekter, tror jag kan resultera i ökad förmåga att tänka och handla entreprenöriellt.

  Suzy

  28 juli 2010 at 20:34


Kommentarer inaktiverade.

%d bloggare gillar detta: