Nonicoclolasos

Tabu mot incest

I de flesta kulturer finns ett tabu mot incest. Orsaken till det är omdebatterad: Edvard Westermarck ansåg orsaken vara biologisk (en anpassning med syfte att öka genetisk diversifiering), medan Sigmund Freud ansåg den vara kulturell (ett sätt för att motverka de incestuösa tendenser som han menade finns hos de flesta). En ny studie, ”Westermarck, Freud, and the Incest Taboo: Does Familial Resemblance Activate Sexual Attraction?”, publicerad i Personality and Social Psychology Bulletin, tycks ge Freud rätt:

Evolutionary psychological theories assume that sexual aversions toward kin are triggered by a nonconscious mechanism that estimates the genetic relatedness between self and other. This article presents an alternative perspective that assumes that incest avoidance arises from consciously acknowledged taboos and that when awareness of the relationship between self and other is bypassed, people find individuals who resemble their kin more sexually appealing. Three experiments demonstrate that people find others more sexually attractive if they have just been subliminally exposed to an image of their opposite-sex parent (Experiment 1) or if the face being rated is a composite image based on the self (Experiment 2). This finding is reversed when people are aware of the implied genetic relationship (Experiment 3).

Dvs. kännedom om genetiskt släktskap minskar graden av sexuell upphetsning, medan genetiskt släktskap som är dolt ökar graden av sådan upphetsning. Detta är skrämmande forskningsresultat för de av oss som omfattas av ett tabu mot incest.

Som alltid förespråkar jag emellertid rationell analys, vilket ger upphov till tre frågor:

 1. När någon förfasas över incest anförs ofta synbart rationella skäl, som ”det ökar sannolikheten för genetiska skador på avkomman”. Antag att två närbesläktade personer båda är sterila. Är då sexuell aktivitet dem emellan moraliskt fel? De som svarar ”ja” kan, mot bakgrund av de nya forskningsresultaten, tänkas resonera i enlighet med känslomässigt inlärda reaktioner utan saklig grund.
 2. Antag att två icke-besläktade personer försöker skaffa barn med kännedom om förhöjd risk för skador på det eventuella barnet (t.ex. Downs syndrom eller hjärtproblem). Är detta moraliskt fel? De som förkastar incestuösa förhållanden med argumentet att de innefattar förhöjd risk för skador på eventuell avkomma men som svarar ”nej”på denna fråga tycks mig inkonsekventa.
 3. Bör incestuösa förhållanden vara olagliga? Det anser jag inte. Däremot kan man fundera på om det inte är rimligt att stigmatisera försök att skaffa barn inom ramen för sådana förhållanden (precis som i alla förhållanden där förhöjd risk för skador på eventuella barn kan konstateras). I den mån en villighet att testa fostret och att abortera vid förekomst av skador finns, kan grunden för stigmatiseringen dock falla.

Add to FacebookAdd to DiggAdd to Del.icio.usAdd to StumbleuponAdd to RedditAdd to BlinklistAdd to TwitterAdd to TechnoratiAdd to Yahoo BuzzAdd to Newsvine

Annonser

Written by Niclas Berggren

29 juli 2010 den 5:12

45 svar

Subscribe to comments with RSS.

 1. Jodå, nog lyckas du provocera alltid.

  Helena

  29 juli 2010 at 7:20

 2. Det säger sig självt att incest alltid och under alla förhållanden är syndigt och skadligt såväl för samhällskroppen som för de inblandade och de stackars oskyldiga barnen. Förbudet måste till varje pris bestå, ja, skärpas!

  Bobbert

  29 juli 2010 at 8:35

 3. Bobbert

  Och hur skulle incest vara syndigt? Enligt vad du tror på är hela mänskligheten baserad på incest. Hur kunde Adam och Evas barn få barn utan att ha sex med varandra tror du? Pucko!

  Thomas

  29 juli 2010 at 10:11

 4. Faktum är att hög ålder på modern innebär betydligt större risk för allvarliga skador hos barnet. (Med hög ålder menas ungefär mödrars snittålder i Sverige, särskilt i Stockholm.) Dessutom är det rätt många som använder preventivmedel, släkt eller inte släkt…

  Så länge ingen skadas, varför skulle det då vara förbjudet? jag tycker att det är löjligt!

  Camilla

  29 juli 2010 at 10:18

 5. Incest handlar väl inte bara om genetik?

  ”Kom hit och sug av pappa om du vill ha mat!”

  Makt.

  Lennart W

  29 juli 2010 at 13:11

 6. Just osunda beroendesituationer är också skälet till att inte läkare ska ha sex med sina patienter, och att lärare inte ska ha sex med sina elever.

  Förutsätter då förstås att alla är över 15 år, som ju är legal ålder i Sverige. Men liknande argument som här kan väl iofs även användas för att tillåta pedofili ”så länge ingen skadas”.

  Lennart W

  29 juli 2010 at 13:29

 7. Lennart: I mitt tycke blandar du ihop olika saker. Incest handlar om sexuella relationer mellan närbesläktade personer. Precis som sexuella relationer mellan icke-besläktade personer kan ta sig många former kan även sådana relationer mellan besläktade personer det. Sex mellan vuxen och barn, liksom tvång, är och bör vara förbjudet i alla sammanhang; om däremot två vuxna frivilligt önskar ha sexuellt umgänge anser jag att det ska vara lagligt för dem att ha det, oavsett släktsituation.

  Niclas Berggren

  29 juli 2010 at 13:34

 8. Det kallas sexuellt tvång alternativt utnyttjande av minderårig och är ändå reglerat i lag.

  Brottsbalken, Andra avdelningen 6 kap. Om sexualbrott:
  7 § Den som, i annat fall än som avses förut i detta kapitel, har samlag med eget barn eller dess avkomling, döms för samlag med avkomling till fängelse i högst två år.

  Bisatsen ”i annat fall än som avses förut i detta kapitel” innebär att våld, hot om våld eller annat tvång medför att andra paragrafer i kapitlet tillämpas, d v s gärningsmannen ska dömas för någon form av våldtäkt.

  Camilla

  29 juli 2010 at 13:37

 9. Alltså det Lennart W beskrev 13,11…

  Camilla

  29 juli 2010 at 13:45

 10. Du drar helt fel slutsats. Om Freud och den här artikeln har rätt har vi alla en potentiell incestuös drivkraft i oss. Desto viktigare att ha ett lagförbud! Lagen är till för att skydda oss från oss själva.

  Tor

  29 juli 2010 at 13:47

 11. Lennart W: Sex mellan en förälder och vederbörandes 15-17 åriga barn ska alltså förbjudas eftersom föräldrarna kan ha krävt sagda sex för att ge sagda barn mat? Borde inte detta, i konsekvensens namn, också innebära att det bör vara förbjudet för 15-17-åringar att prestera bra i skolan, eftersom ju föräldrarna kan ha krävt sagda prestation för att ge barnet mat?

  Vore det inte bättre att ta bort all makt istället för att försaka stävja de grövsta formerna av maktmissbruk?

  David Bergkvist

  29 juli 2010 at 14:02

 12. Detta kan nog vara en delförklaring till kusiniftemål

  Mrhama

  29 juli 2010 at 18:28

 13. Risken för fosterskador hos barn till nära släktingar (jämfört med icke nära relationer)är kraftigt överdriven i media – ta en titt på diagrammen på sidan 8 i denna relativt färska undersökning:

  http://frianyheter.files.wordpress.com/2009/03/inngifteinorge.pdf

  För övrigt är det fullt tillåtet med incestuösa relationer i flera europeiska länder – Frankrike t ex.
  Där finns inga begränsningar baserat på släktskap – man får dock inte GIFTA sig ”inom familjen”.

  Lennart – makt har inte med saken att göra. I Sverige får man ändå inte ha en sexuell relation med en vårdnadstagare under 18 år. Diskussionen gäller alltså vuxna människor – som jag tycker bör få fatta egna beslut om sexuell partner.

  Robert

  29 juli 2010 at 22:41

 14. Om jag och min syster inleder ett ömsesidigt förhållande (vi är båda över 30) – varför skulle vi straffas för det? Om man nu envisas med det genetiska argumentet, så finns det utmärkt fosterdiagnostik att tillgå.

  Robert

  29 juli 2010 at 22:46

 15. Men Mensa rekommenderar det icke.

  Googla på ”Cousin Marriage Causes Low IQ, Retardation and Birth Defects”.

  Lins

  29 juli 2010 at 23:01

 16. Lins – din referens handlar om vad som händer vid UPPREPAD inavel. Bara för att ETT par syskon skaffar barn så betyder ju inte det att deras barn i sin tur kommer att skaffa barn med varandra i alla följande led. Människor fattar tycke för varandra baserat på massor av olika anledningar. Statistiskt sett så kommer ju de flesta att söka sig utanför familjen i sökandet efter en partner – därmed uppstår inte problemet.

  Självklart ökar risken för skador om det ALDRIG kommer in nytt DNA i en släktlinje. Den risken uppstår dock inte redan i den första generationen.

  Robert

  30 juli 2010 at 1:36

 17. Rent moralisk och lagligt har jag inget att invända. Men medicinskt eller biologiskt är det ett observandum. Risken för fosterpåverkan är större, hur postmodernt man än resonerar. Så det gäller att väga risken innan man lägrar sin syster… och ha kondom.

  Kristian Grönqvist

  30 juli 2010 at 8:40

 18. Kristian

  – Risken för fosterpåverkan är mycket liten.
  – Sex är inte detsamma som att skaffa barn. Homosexuella eller sterila eller infertila kan ha sex utan att få barn. Plus preventivemedel för övriga som du själv nämner.
  – Om man får barn kan man göra tester och ta bort skadade foster om man inte vill ha dem.
  – Förresten tycker jag vårt samhälle börjar bli nästan nazistiskt – visst har barn med skador och handikapp också rätt att finnas och kan leva bra liv?

  So what is the problem?

  David

  30 juli 2010 at 9:22

 19. Det är det medicinska som ligger till grund för moralen, människan har under årtusenden sett att täta sexuella relationer påverkar avkomman negativt. Se Moseböckerna.

  Lins

  30 juli 2010 at 9:41

 20. Är det ingen som följt länken?

  http://frianyheter.files.wordpress.com/2009/03/inngifteinorge.pdf

  Risken är alltså INTE nämnvärt högre för avkomman för nära släktingar som skaffar barn.

  Robert

  30 juli 2010 at 10:07

 21. För övrigt bör man ju, om man hänvisar till biologi och medicin, förbjuda ALLA som har förhöjd risk eller känd sjukdom i släkten att skaffa barn eller ha sex. Om man ska vara konsekvent.

  Om det finns förhöjd risk för ärftlig bröstcancer i en släkt – ska de förbjudas att skaffa barn eller ha sex överhuvudtaget? Nej, det tycker inte jag i alla fall.

  Robert

  30 juli 2010 at 10:10

 22. Vad är det egentligen för problem som ska lösas här med en ev. lagändring? Finns det något som verkligen är trasigt som behöver lagas? If it ain’t broken, don’t fix it.

  Robert och hans syster, båda över 30, och helt fria och vid sina sinnens fulla bruk, kanske vill ha sex och barn. Eller är det på riktigt? Är du kär i din syster, Robert?

  Ursäkta mig för den väldigt personliga frågan. Det jag vill komma åt är om det här verkligen är ett ömmande problem. Hur många % av alla incestfall är av det där slaget? Reality check! Allt handlar inte bara om principer. Finns en verklighet också. Vad blir konsekvenserna?

  Ska man ändra på lagen om incest, får man iaf vara försiktig så man inte samtidigt minskar skyddet för den sortens incest som alla här nog är emot, med t.ex. föräldrar som utnyttjar sina barn, eller äldre syskon som utnyttjar sina yngre.

  Lennart W

  30 juli 2010 at 10:33

 23. Lennart – jo, det handlar om principer. Om vuxna människor vill leva tillsammans i sexuella förhållanden – ska de då verkligen betraktas som brottslingar?

  Barn och ungdomar är redan skyddade. De som är under 15 får inte ha sex (oavsett släktskap) och vårdnadshavare får inte ha sex med vårdnadstagare som är under 18 (oavsett släktskap). Frågan gäller alltså myndiga personer (över 18).

  Vad gäller äldre syskon som utnyttjar yngre syskon så gäller ju samma lagar som gäller obesläktade – man får faktiskt inte tvinga sig på någon, oavsett om man är syskon eller inte.

  Robert

  30 juli 2010 at 11:02

 24. Huruvida mitt exempel angående min syster är på riktigt eller inte spelar ingen roll – frågan gäller hela landets befolkning.

  Robert

  30 juli 2010 at 11:04

 25. ”Hur många % av alla incestfall är av det där slaget? Reality check! Allt handlar inte bara om principer. Finns en verklighet också. Vad blir konsekvenserna?”

  Incestbestämmelsen är BARA aktuell vid incestfall ”av det slaget”. Om någon form av sexuellt tvång finns inblandat kommer det brottet att konsumera incesten. Det förefaller därför som mer sannolikt att incestbestämmelsen kan komma att användas som utpressningsmedel efter frivilligt sex mellan släktingar, än att den erbjuder något som helst skydd för den som utsätts för övergrepp.

  ”Det jag vill komma åt är om det här verkligen är ett ömmande problem.”

  Man bör nog ha som utgångspunkt handlingar ska vara tillåtna till dess att det finns sakliga skäl att förbjuda dem, inte tvärtom.

  Peter

  30 juli 2010 at 11:11

 26. Peter, håller med om det sista när det gäller nya lagar. När det gäller att ändra lagar, eller ta bort dem, tror jag det kan bli lite mer som i plockepinn. Man vill bara ta bort en pinne, likafullt är det ändå andra som rör sig också. Att man VILL göra en sak på ett visst sätt är inte samma som att det också blir så. Finns ju massor av exempel på lagar som verkar bra, men ändå inte verkar räcka till när det verkligen gäller. Sånt som gör tidningsrubriker när det händer. Förutom själva lagtexterna finns det ju även sånt som prejudikat som påverkar hur lagen verkligen används. Se mer på praktiken och inte bara på teoretiska principer för hypotetiska fall.

  Robert, jag köper inte alls det där ”om hela Sverige”. Det gäller t.ex. inte mig. Kör ett pilotfall. Dvs ett verkligt exempel. Då är jag kanske med. Visa att det verkligen finns något trasigt som måste lagas.

  Lennart W

  30 juli 2010 at 11:55

 27. Tvång kan ju t.ex. vara svårt att bevisa om en 17-åring har tvingat sig på sitt 15-åriga syskon. Om det iaf kan bevisas att de har haft sex, finns det ett case ändå om sex mellan syskon inte är tillåtet. Om det är tillåtet, och tvånget inte kan bevisas, skulle fallet istället läggas ned i brist på bevis.

  Lennart W

  30 juli 2010 at 12:05

 28. ”Tvång kan ju t.ex. vara svårt att bevisa om en 17-åring har tvingat sig på sitt 15-åriga syskon. Om det iaf kan bevisas att de har haft sex, finns det ett case ändå om sex mellan syskon inte är tillåtet. Om det är tillåtet, och tvånget inte kan bevisas, skulle fallet istället läggas ned i brist på bevis.”

  Javisst. Men ditt resonemang leder ju till slutsatsen att sex som företeelse bör förbjudas, eftersom det inte går att utesluta att tvång har förekommit.

  Om du menar att tvång är mycket mer vanligt förekommande vid incester än vid ”vanligt” sex, och att incest bör vara förbjudet av den anledningen (någon slags tvångspresumtion), så bör du kanske också anse att gruppsex, sex mellan makar som har gift sig i Somalia och sex som involverar otäckt stora sexleksaker ska vara förbjudet.

  Peter

  30 juli 2010 at 13:44

 29. Lennart W: Jag har läst (men minns inte var) att det sker ungefär 0.5 fall av syskonsex per år i Sverige (som kommer till polisens kännedom, vill säga).

  David Bergkvist

  30 juli 2010 at 14:45

 30. Inte riktigt Peter. Den kritiska frågan är återigen hur verkligheten ser ut. Hur stor andel av all incest är av det där mer beklagliga slaget? Borde man ju iaf försöka ta reda på innan man ändrar någon lag. Jag vill inte anta någonting, jag vill veta.

  Lennart W

  30 juli 2010 at 14:48

 31. Lennart W: Den som enbart fälls för syskonsex får böter som straff (det står förvisso i lagen att det kan ge fängelse, men hur troligt är det att någon skulle få det som straff?). Håller du inte med om att böter är ett alldeles för lågt straff för folk som begått våldtäkt eller sexuellt utnyttjande?

  David Bergkvist

  30 juli 2010 at 15:03

 32. Lennart W: Vidare så straffas båda parter när två släktingar haft frillig sex, såvida inte tvång förekommit. Med ditt förslag av tillämpning av lagen, att den ska användas i de fall det inte kan bevisas att tvång förekommit, så blir ju då frågan: hur ska domstolen avgöra vem av de två sexande släktingarna som ska antas vara den tvingande parten? Scenariot inbegriper ju att det saknas bevis för tvång.

  Det vore ju lite jobbigt för den som blir våldtagen av sitt syskon att sedan bli oskyldigt dömd därför att domstolen i brist på bevis felaktigt gissade att det var offret som var förövaren och tvärt om.

  David Bergkvist

  30 juli 2010 at 15:15

 33. Lennart W,

  Då förstår jag dig på följande vis. Eftersom vi inte vet om den ”normala” incesten har inslag av tvång bör vi inte avkriminalisera incest. Om däremot incest hade varit lagligt idag så hade det varit fel att kriminalisera det, eftersom vi inte vet om den ”normala” incesten har inslag av tvång.

  Dvs. samma argument kan användas både för och emot en kriminalisering — i vilken riktning argumentet pekar beror istället på om den ifrågavarande handlingen råkar vara kriminell eller ej.

  Peter

  30 juli 2010 at 15:28

 34. Robert.

  Debatten har blivit skev.

  ”Att två syskon skaffar barn, behöver inte betyda att de i sin tur skaffar barn med varandra”

  Det är just det som sker. Sexuella böjelser och misshandel av barn, etc. har en tendens att gå i arv. Vill Du tillbaka till Bortre Appalacherna? (Den långa färden).

  Att de flesta kulturer har ett tabu om detta har med vanlig empiri att göra. Inte med en sned syn på sexualitet. Freud eller inte.

  Det är synd att just Din preferens kommer i kläm, men det är nu för en gångs skull inte rättvist ordnat. Folk kunde tänka förr också. Faktiskt. Kausalt.

  Lägra Din syster så mycket Du vill, men skaffa inte barn. Diskussionen handlar inte bara om Dig. Stigmat är alltid större än verkligheten och till slut springer även verkligheten ikapp…

  Kristian Grönqvist

  30 juli 2010 at 15:56

 35. Kristian – läs undersökningen som jag länkade till ovan, framförallt de två diagrammen på sidan 8:

  Risken är alltså INTE nämnvärt högre för avkomman för nära släktingar som skaffar barn.

  När det gäller beteenden som går i arv – ja, jag håller med dig, när det gäller t ex misshandel. När det gäller förälskelse så spelar dock andra faktorer roll. Man blir knappast förälskad i sitt syskon bara för att föräldrarna blev dito.

  Nej, det ligger knappast empiri bakom tabut – moral och tradition däremot.

  Stigman ändrar man på genom hårt arbete och upplysning. Man bör väl knappast bara acceptera moralistiska stigman utan grund?

  Robert

  30 juli 2010 at 16:30

 36. …Kristian, det är just det som är poängen – jag eller andra kan INTE ”lägra” en syster eller annan nära släkting utan att båda blir betraktade som brottslingar.

  Robert

  30 juli 2010 at 16:34

 37. Robert

  Är det verkligen ett reelt problem? Man är ju inte nödvändigtvis tvungen att berätta för alla. Vidare undrar jag i vilken utsträckning detta moraliska stigma och juridiska överträdelse berör personerna i denna diskussion; är det inte endast individer ur samhällets periferi som betäcker sina syskon?

  Nåväl, även om lagen skulle upphävas, består den moraliska uppfattningen.

  Suzy

  31 juli 2010 at 0:12

 38. Om man måste välja mellan mamma och pappa, skulle det nog bli pappa ändå. Han har varit till stor hjälp vid mina studier i finansiell ekonomi på Handelshögskolan.

  Brusa Upp

  31 juli 2010 at 0:18

 39. Suzy – om två vuxna människor vill leva tillsammans så ska de väl inte behöva hålla det hemligt för att undvika fängelse? Skulle du vilja leva ditt liv i hemlighet?

  Om lagen upphävs så förändras också stigmat med tiden.

  Robert

  31 juli 2010 at 9:43

 40. För övrigt anser jag att även människor i ”samhällets periferi” har en rätt till att INTE hotas av fängelse baserat på sitt val av partner.

  Robert

  31 juli 2010 at 9:54

 41. Jag kom att tänka på en novell av Ivar Lo. En kvinna upptäcker att hennes man har tidelag med deras sugga. Hon går till prästen för att denne ska tala mannen tillrätta. Prästen är dock av den moderna skolan och tycker att det inte är hans bord. Mannen behöver nog gå till en psykiater. Frun förstår ingenting, för henne är tidelaget en synd inför Herrans åsyn, mens prästen ser handlingen som en personlighetsdefekt. Att incest har varit ett (till synes) universellt tabu ger inga argument för att det fortfarande bör vara det.

  Mina

  31 juli 2010 at 19:17

 42. Robert

  För det första läste jag igenom diagrammen, för det andra har jag sysslat med forntida folks, stenåldersfolks samt andra isolerade stammars sexualitet och sedvänjor i halva mitt liv.

  Moral har inget med incest att göra. Tvärtom skulle det vara mycket praktiskt bland små stammar och folk som har problem med att hitta fästmän och fästmör.

  Mycket ofta görs det därför på årliga storsamlingar med grannbyar och -folk just för att undvika de ganska allvarliga skador som genetiskt recessiva sjukdomar innebär.

  Att bara läsa en artikel och utifrån det sluta sig till att man kan allt är rätt förmätet. Och att tro att tabun uppstår av rent tyckande är direkt vilseledande. De flesta av våra sedvänjor är utsprungna ur ett praktiskt scenario, speciellt i de tidiga kulturerna. Man lärde av livet. Empiriskt.
  Inte från Wikipedia.

  Med det menas inte att jag hänvisar till ”den noble vilden” men vad gör man utan Wikipedia och utan uppslagsböcker…?

  Använder hjärnan.

  Kristian Grönqvist

  31 juli 2010 at 23:11

 43. David

  Risken för fosterpåverkan är mycket liten i engångsfallet.
  Helt annat i ett multiscenario.

  Aborter är inte uppfunna för att ta bort med flit skadade foster.

  Nazistiskt eller ej. De flesta föräldrar förutsätter att samhället, alltså någon annan än de själva, skall ta hand och vårda deras skadade barn. De skulle med all säkerhet också föräldrar som med flit gjorde det.
  Det räcker redan med de som skadas av en slump.

  Jag har själv personligen upplevt att föräldrar från Laestadianska familjer som ingått incestuellt gifte fått upp till nio svårt utvecklingsstörda barn, som varmt överlämnades till samhället att ta hand om.

  Vid en information om att man antingen kunde sterilisera sig eller använda preventivmedel så fick man det korta svaret att barnen var Guds gåva.

  Vilken ironi.

  Kausala samband existerade inte…

  (För de som inte vet, är laestadianismen en liten frikyrklig rörelse i norra Sverige och Finland. Man gifter sig ogärna utanför rörelsen, vilket medför att antalet icke släktingar ganska fort minimeras. Detta är ett förfarande som fort leder till att recessiva anlag till olika defekter blir synliga. Läs mer tex i genetik. Förf. anm.)

  Kristian Grönqvist

  1 augusti 2010 at 5:25

 44. Kristian – EN referens av typen ”jag känner till en familj….” har ingen relevans för statistik gällande ett lands befolkning.

  Då kan man även referera till EN bilolycka där 20 människor dör, utgå ifrån att detta händer varje dag och sen förbjuda biltrafik.

  Robert

  1 augusti 2010 at 10:11

 45. Kristian, om du nu vill förbjuda människor att skaffa barn pga att du hävdar skaderisk – då bör du ju som konsekvens även anse att kvinnor över 40 inte får skaffa barn. Detsamma bör då gälla alla människor med känd risk för ärftlig sjukdom.

  Robert

  1 augusti 2010 at 10:14


Kommentarer inaktiverade.

%d bloggare gillar detta: