Nonicoclolasos

Brottsliga invandrare?

I takt med Sverigedemokraternas ökade popularitet har frågan om invandrare och brottslighet kommit att diskuteras allt mer. Hur ser sambandet egentligen ut? En ny brittisk studie, ”Crime and Immigration: Evidence from Large Immigrant Waves”, undersöker hur två vågor av invandrare har påverkat brottsligheten där. Den första vågen bestod av asylsökande i slutet av 1990- och början av 2000-talet; den andra av medborgare i nya EU-länder (”A8”) från 2004. Resultat:

For the asylum wave, we report evidence of a higher incidence of property crime induced by the immigration flow. The A8 wave sees no such effects. There is also no observable impact on violent crime for either wave. Evidence from victimization data suggests the changes in crime rates that occurred during the immigrant waves cannot be ascribed to crimes against immigrants, whilst data on incarceration corroborates the view that any immigrant related crime effect is associated only with the first wave.

Det är intressant att notera att effekterna skiljer sig åt mellan olika typer av invandrare och, särskilt, att det centrala för att inte orsaka ökad kriminalitet verkar vara att möjliggöra inträde på arbetsmarknaden. Istället för att säga nej till människor från andra länder med motiveringen att brottsligheten kan komma att öka är ett alternativ att reformera arbetsmarknadens regelverk, t.ex. ökad flexibilitet när det gäller inträdeslöner och arbetsrätt.

Add to FacebookAdd to DiggAdd to Del.icio.usAdd to StumbleuponAdd to RedditAdd to BlinklistAdd to TwitterAdd to TechnoratiAdd to Yahoo BuzzAdd to Newsvine

Annonser

Written by Niclas Berggren

4 augusti 2010 den 5:13

23 svar

Subscribe to comments with RSS.

 1. Lite metodkritik. Såg att dom kontrollerat för faktorer såsom ”andel av befolkningen som är bidragstagare” eller ”andel unga”.

  Så det verkar inte som att studiens syfte är att säga om ökad invandring kan förväntas leda till högre brottslighet eller ej. Snarare att säga om ökad invandring, där invandrarna delar befolkningens egenskaper, kan förväntas leda till ökad brottslighet eller ej. Och inte ens Sverigedemokraterna har väl hävdat att invandrare är ”inneboende brottsliga”.

  Veronika

  4 augusti 2010 at 8:08

 2. Eftersom det inte finns jobb nu så kommer invandring nu av det slaget Sverige har garanterat att öka landets redan höga kriminalitet ytterligare. Men jag antar att det är irrelevant i förhållande till dom fundamentalistiaka liberala principer som styr?

  Nephilim´s Wings

  4 augusti 2010 at 18:04

 3. Nephilim´s Wings,
  Fler invandrare ger inte bara fler jobbsökande utan även fler konsumenter = större marknad => nya jobb. Är iofs möjligt att man får mindre än ett nytt jobb per invandrare. Samtidigt tar ju invandrare ofta såna där jobb som få svenskar vill ha. Fick t.ex. mina fönster tvättade av en ryss i fredags. Iaf tycker jag du förenklar för mycket när du skriver ”garanterat”.

  Lennart W

  4 augusti 2010 at 18:31

 4. Har sett siffran ~0.5 jobb per invandrare, och det är ju delvis jobb inom administrationer och liknande som inte bidrar till något ökat välstånd.

  Eftersom överrepresentation idag, inklusive arbetande invandrare, redan ligger på omkring 4-5 gånger för invandrare ifrån afrika och mellanöstern, och förutsättningarna idag är ännu sämre än dom varit; Ja, mer invandring därifrån kommer öka kriminaliteten, något annat vore fantastiskt osannolikt.

  Nephilim´s Wings

  4 augusti 2010 at 19:19

 5. jag såg ett klipp med milton friedman från 50-60 någongång. redan då sade han att oflexibla villkor leder till att marknaden stelnar till. om man har en minimilön så kan man inte anställa någon som inte gör sig förtjänt av den. samma gäller självklart bostadsmarknaden och alla andra marknader. Det är med andra ord inte konstigt att ungdomar står utan jobb pga av lönerna och LAS och det är inte heller konstigt att bostadsmarkanden har haverarat av dåligt regelverk, statlig kontroll av priset (planekonomisk hyresmarknad) och subjektiva bygglov (stockholm skönhetsråd någon?)

  mrhama

  4 augusti 2010 at 19:37

 6. Nephilim’s Wings: Min egen hållning är den du kallar fundamentalistiskt liberal: dvs. jag välkomnar invandring även till priset av ökad kriminalitet. Däremot anser jag det viktigt att reformera den ekonomiska politiken så att risken för kriminalitet blir liten.

  Niclas Berggren

  4 augusti 2010 at 19:47

 7. :-D

  swingthatcat

  4 augusti 2010 at 19:54

 8. Niclas Berggren:
  Trots att invandringen är väldigt ekonomiskt kostsam för samhället? Trots att den är en katastrof för det sociala kapitalet? Trots att risken för våld homosexuella ökar pga av det? Trots att det är mycket mer kostsamt att hjälpa människor här än på plats?

  Hur kombinerar du det med utilitarism?

  Nephilim´s Wings

  4 augusti 2010 at 20:14

 9. Nephilim’s Wings: Detta är en stor och komplex fråga, och jag hinner här bara skrapa på dess yta. Till att börja med visar studien i inlägget att man inte bör tala om invandring på ett homogent sätt. Vissa typer av invandring medför kostnader, andra intäkter. Vidare påverkas kostnader och intäkter av den förda ekonomiska politiken och de ekonomiska institutionernas utformning, inte minst när det gäller möjlighet att få jobb, men också när det gäller välfärdsstatens utformning. Eftersom politik och institutioner kan reformeras, bör invandring diskuteras sammanhållet med den ekonomiska politiken i stort.

  Med detta sagt: även med dagens system tycker jag att kostnaderna är värda att ta. Netto beräknas invandringen kosta 30 miljarder kr per år. Som sagt torde dessa kostnader kunna förbytas i intäkter med en annan inhemsk politik; men även om de inte ändras är jag alltså för invandring. En viktig orsak är många icke-monetära fördelar – jag tycker mycket om ett mångfasetterat samhälle och de skilda perspektiv det innefattar. Det homogena samhället medför kostnader (i vid mening) som jag finner höga. Vidare är principen om öppenhet enormt viktig för mig: jag tror att den leder till enormt mycket högre preferenstillfredsställelse än en värld med stängda gränser.

  Let the immigrants in!

  Niclas Berggren

  4 augusti 2010 at 20:32

 10. Nephilim´s Wings: Han kombinerar naturligtvis sin ”fundamentalistiskta liberalism” genom att inte vara nationalist. Om en miljon människor flyttar till Sverige och därigenom får det A nyttoenheter bättre var, samt berikar sina hemländer med B nyttoenheter, till en kostnad av att Sveriges nio miljoner invånare får det C nyttoenheter sämre var, och alternativet till invandring, dvs stängda gränser, kostar alla svenskar D nyttoenheter, så är invandringen att föredra om A+B >= (C-D)*9.

  David Bergkvist

  4 augusti 2010 at 20:36

 11. Apropå Davids inlägg möjliggör invandring en enorm hjälp till fattiga i andra länder genom remittances.

  Som ett exempel på hur en möjlighet till invandring kan berika såväl invandrare som det nya landet rekommenderar jag detta gripande tv-program.

  Niclas Berggren

  4 augusti 2010 at 20:38

 12. Jag undrar hur attityden människor har i denna fråga påverkas av vart man bor. Det tycks liksom lättare att vara PK om man bor i Vasastan och inte berörs nämnvärt av frågan.

  Mats

  4 augusti 2010 at 21:19

 13. Visst är invandringen inte homogen, men jag pratade om invandring i den form vi har idag.

  Det går säkert att minska dom negativa konsekvenserna genom annan politik, men det i sin tur skulle antagligen ha andra negativa konsekvenser.

  Nej, snarare 50 miljarder, om man godtar Ekbergs sätt att räkna, vilket nog är att se som ganska snällt.

  http://www.eso.expertgrupp.se/Uploads/Documents/ESO%20rapport%203.pdf

  Du har i så fall ovanliga preferenser i sammanhanget, och om jag ska vara helt ärlig så undrar jag om du verkligen vet dina riktiga preferenser… Mångkultur är i vilket fall associerad med minskad genomsnittslycka(Putnam), vilket är det relevanta i sammanhanget. Jag ser personligen mest ickemonetära nackdelar, och jag gillar inte mångkulturen alls, det trots att jag är intresserad av olika kulturer.

  ”Vidare är principen om öppenhet enormt viktig för mig: jag tror att den leder till enormt mycket högre preferenstillfredsställelse än en värld med stängda gränser.”

  Mångkulturen förstör det sociala kapitalet, vad tror du kommer att hända långsiktigt med sådana samhällen? Tror du människor kommer att bli lyckliga av det?

  Nephilim´s Wings

  4 augusti 2010 at 22:21

 14. Mats: Själv bor jag i en hyreslägenhet i utkanten av Linköping. En snabb titt på namnen på brevboxarna i trapphuset gav att cirka 60% av efternamnen är svenska. Dock berörs jag inte nämnvärt av frågan, eftersom mina grannar får heta vad de vill för min del.

  David Bergkvist

  4 augusti 2010 at 23:42

 15. David Bergkvist:
  Det är inte givet att A ens har ett positivt värde om vi enbart ser till invandrare. Ser vi till flyktingar så är det sannolikt i många fall i storleksordningen 100 gånger effektivare att hjälpa på plats. Om vi tar bort den invandring som kostar(kvarvarande = x), dvs invandring ifrån U-länder och vissa östländer(möjligtvis undantaget vissa asiatiska länder), så får vi ett nytt värde på A, A1, som sannolikt är högre. D, numer D1, skulle minska betydligt. Till ekvationen kommer E, nettonyttovinsten av att hjälpa flyktingar på plats.

  (A1+B)*x+ E*100) + (C-D1)*9 >> (A+B) + (C-D)*9

  Man måste sen se över t->∞, i praktiken så långt som man kan uppskatta konsekvenserna. Dom fattiga kommer sannolikt få det bättre, men en del av dom sociala problem vi skapar genom invandringen kommer antagligen finnas kvar väldigt, väldigt länge. Att förstöra ett land långsiktigt på vis man håller på att göra går nog inte att försvara.

  Nephilim´s Wings

  4 augusti 2010 at 23:51

 16. Om det nu är 100 gånger effektivare att hjälpa folk på plats, så behövs ju inga stängda gränser för att hindra flyktingar kommer hit, för när man väl hjälpt dem på plats har de ju inte längre någon anledning att fly, varken till Sverige eller någon annanstans. Och om de då vill flytta (ej detsamma som att fly) till Sverige så är de inte längre flyktingar.

  Så x=1 och E=0 (eftersom man ju ska hjälpa folk på plats oavsett vad man har för policy visavi icke-flyktingar, och då är nyttan av att hjälpa folk på plats irrelevant och kan sättas till 0 för att förenkla ekvationen).

  För övrigt så är ju A+B i min ekvation nyttan av fri invandring och (C-D)*9 nyttan av stängda gränser, så jag förstår inte varför du adderar dem. Det du borde göra är ju att subtrahera det ena från det andra, om du nu vill ha dem på samma sida av olikhetstecknet.

  David Bergkvist

  5 augusti 2010 at 0:46

 17. För min del är det här en principfråga:

  JAG vill kunna röra mig fritt i hela världen, och t.ex. kunna flytta till Thailand som pensionär om jag vill. Mina friheter kan inte gälla bara mig. Alltså måste ALLA kunna röra sig fritt och bo var de vill.

  Det där är förstås alldeles för idealistiskt för att ens fundera på att införa nu på en gång. Kanske kan kalla det för vision.

  Lennart W

  5 augusti 2010 at 10:59

 18. Nephilim

  Det här var lite bra att tänka på för dig:

  http://niklaselert.wordpress.com/2010/08/07/fri-rorlighet-och-jamlikhet

  Anders

  7 augusti 2010 at 14:32

 19. […] non, myndigheten, twoinvandrare, Sverigedfidelis, PI, […]

 20. ”Mångkultur är i vilket fall associerad med minskad genomsnittslycka(Putnam), vilket är det relevanta i sammanhanget.” Nephilim´s Wings

  Lite som uttrycket ”ögon som inte ser, hjärta som inte plågas” va? Kan vi bara blunda tillräckligt hårt mot omvärlden, så har vi en chans till lycka.
  Skulle man kunna säga att homogenitet skapar lycka, vad säger Putman om det? Ett kulturellt och etniskt homogent (totalitärt?) samhälle kanske är den yttersta drömmen för många, men en dröm jag personligen varken vill drömma eller uppleva.

  Sapho

  29 september 2010 at 3:03

 21. Lennart

  Ditt påstående är helt irrelevant. Om Du vill flytta någonstans tar Du dina pengar med Dig eller får en anställning innan Du överhuvudtaget överväger att flytta och är välkommen överallt.
  Dwet är inte alls frågan i det här fallet.

  Här handlar det om vem som kommer och varför… och varför de är utan pengar, pass och arbete.
  Och inte kan ge bevis på sin ålder.
  I PK-Sverige kallas de flyktingbarn.
  I Sveg kallas de ”skäggiga barn.”
  Någon ordning får det vara, tom i kommunistpartiet.

  Nu vill jag i alla fall för ordnings skull säga att människor är människor, oavsett var de kommer ifrån, men lagstiftarna borde kunna få till lite gemensamma regler över hela Europa.

  Kristian Grönqvist

  29 september 2010 at 11:40

 22. Kristian, arbetskraftsinvandring är faktiskt en kontroversiell idé i vårt land, i motsats till vad du tycks tro. De som är rädda för ”islamisering” är nog inte mycket mindre rädda för det om man bara låter oljerika muslimer flytta hit. Dina tirader är verkligen helt irrelevanta för mina(!) motiv till mina åsikter. Frihet är inte mindre (men kanske mer!) värd än välfärd.

  Lennart W

  29 september 2010 at 14:40

 23. Lennart

  Varför skulle oljerika muslimer flytta till en avkrok som Sverige? Det fantastiska klimatet kanske?

  De som kommer, kommer för att vi tar emot dem och för att vi betalar för att de kommer. Du kan se tex på bärplockarna. Dom i stort sett kräver att få hemresan betald. Utan någon som helst framförhållning. Skulle Du göra så?
  Om vi inte betalade så kom det inte särskilt många…
  Se på Finland tex.
  Arbetskraftsinvandring är helt och hållet på sin plats.
  Speciellt om man har kommit överens om arbete först.
  Så gjorde jag. Det var inte särskilt krångligt.

  Jag tror förresten att oljerika sheiker skulle mottas med öppna armar, muslimer eller inte. Man kan nästan räkna med en nettovinst i det fallet.

  Kristian Grönqvist

  29 september 2010 at 19:18


Kommentarer inaktiverade.

%d bloggare gillar detta: