Nonicoclolasos

Arvens utveckling

Gåvor och arv utgör för vissa en viktig inkomstkälla. En ny studie av Thomas Piketty, ”On the Long-Run Evolution of Inheritance: France 1820–2050”, studerar denna inkomstkällas aggregerade utveckling över tid i Frankrike. Resultat:

We find that in a country like France the annual flow of inheritance was about 20%-25% of national income between 1820 and 1910, down to less than 5% in 1950, and back up to about 15% by 2010. A simple theoretical model of wealth accumulation, growth and inheritance can fully account for the observed U-shaped pattern and levels. Using this model, we find that under plausible assumptions the annual bequest flow might reach about 20%-25% of national income by 2050. … [T]he main contribution of this paper is to demonstrate empirically and theoretically that there is nothing inherent in the structure of modern economic growth that should lead a long run decline of inherited (non-human) wealth relatively to labor income.

Här är en illustration som visar att betydelsen av arv och gåvor har ökat i Frankrike sedan 1950:

I Sverige avskaffade Socialdemokraterna arvs- och gåvoskatten 2004. Var det så klokt? (Detta frågar jag utan att veta hur motsvarande tidsserie ser ut för Sverige.) Även liberala ekonomer, som ekonomipristagaren James Buchanan, verkar öppna för dessa typer av skatter, även om det förstås också finns argument emot.

Ett annat intressant diagram visar kvoten mellan förmögenhet och inkomster:

Jag har aldrig funderat över denna kvot. Vad talar för och emot en hög kvot? Jag tänker särskilt på effekterna på ekonomisk dynamik och tillväxt.

Add to FacebookAdd to DiggAdd to Del.icio.usAdd to StumbleuponAdd to RedditAdd to BlinklistAdd to TwitterAdd to TechnoratiAdd to Yahoo BuzzAdd to Newsvine

Annonser

Written by Niclas Berggren

8 augusti 2010 den 4:53

3 svar

Subscribe to comments with RSS.

 1. En nackdel med arvsskatt är att många klarar sig undan den, särskilt de allra rikaste. Det är inte rättvist.

  Nils

  8 augusti 2010 at 18:59

 2. Ska man verkligen kalla arv och gåvor inkomstkällor? Försörjningskällor möjligen.

  De branta fallen kan väl förklaras av krigen. Stora värden som annars skulle ha ärvts gick till spillo.

  Relationerna påverkas väl av förändringar av den offentliga sektorns andel av nationalförmögenheten. Den var kanske hög under årtiondena efter VK II men har kanske minskat under de senaste 30 åren.

  Annars är väl en hög relation förmögenhet/inkomst bara ett uttryck för en hög nivå på privat sparande/investering. Med en 100 % arvsskatt skulle detta succsessivt föras över i offentlig ägo. Vore det bra?

  Är det inte Buchanans idé att frihet från arvsskatt skulle medges endast om familjeägda företag börsnoteras? Det är ju inte självklart att det är samhällsekonomiskt nyttigt att den som råkar ärva ett familjeföretag är bäst på att driva företaget.

  Niclas Virin

  9 augusti 2010 at 16:37

 3. Min intuition säger mig att det är bra med en låg kvot. Då är samhället mer meritokratiskt, och det tror jag gynnar nytänkande, omvandling, innovationer och tillväxt.

  Jesper

  10 augusti 2010 at 8:07


Kommentarer inaktiverade.

%d bloggare gillar detta: