Nonicoclolasos

Vad kan politiker göra?

När man lyssnar på politisk retorik får man lätt för sig att många, inte minst politiker själva, tror att de kan lösa alla ekonomiska problem. Det tror inte jag — och det gör inte professor Paul Seabright heller. I The Company of Strangers: A Natural History of Economic Life skriver han (s. 25):

Politicians are in charge of the modern economy in much the same way as a sailor is in charge of a small boat in a storm. The consequences of their losing control completely may be catastrophic (as civil war and hyperinflation in parts of the former Soviet empire have recently reminded us), but even while they keep afloat, their influence over the course of events is tiny in comparison with that of the storm around them. We who are their passengers may focus our hopes and fears upon them, and express profound gratitude toward them if we reach harbor safely, but that is chiefly because it seems pointless to thank the storm.

Om politiker inte kan göra särskilt mycket, trots att de talar som om de kan det, förefaller det mindre påkallat att klandra dem för att inte ha gjort särskilt mycket — eller, för den delen, att berömma dem för det de har gjort. ”Passivitet” borde kunna betraktas som en realistiskt underbyggd politisk hållning! Det man skulle kunna klandra politiker för är åtgärder som är politiskt införda och som försvårar uppnåendet av ett visst, av dem själva omhuldat mål. Sådana hinder kan rimligen politiker ta bort. Nå, jag tror inte att Seabrights perspektiv kommer att anammas av särskilt många, av psykologiska skäl. Vi vill tro att politiker kan styra skutan. Allt annat känns osäkert och skrämmande.

Tips: Peter Gordon.

Add to FacebookAdd to DiggAdd to Del.icio.usAdd to StumbleuponAdd to RedditAdd to BlinklistAdd to TwitterAdd to TechnoratiAdd to Yahoo BuzzAdd to Newsvine

Annonser

Written by Niclas Berggren

9 augusti 2010 den 19:46

Publicerat i ekonomi, politik

13 svar

Subscribe to comments with RSS.

 1. Jag vet inte riktigt om jag vill tro på att det är så enkelt. På en helt oreglerad marknad, kanske. ur amerikansk synvinkel, möjligen.
  Trots allt bör det vara politiker som reglerar marknaden, ju mer de reglerar, desto mer är marknaden beroende av deras välvilja.
  Ju hårdare straff för avvikelser, desto mer kontroll.
  Inte för att jag ser det som tacknämligt, men så kan det också vara.
  Med ett helt block skulle man teoretiskt kunna styra marknaden även utanför blocket.

  Kristian Grönqvist

  9 augusti 2010 at 20:26

 2. Kanske handlar politik inte bara om ”ekonomiska problem”.
  Vad vet jag, tra la la.

  swingthatcat

  9 augusti 2010 at 20:27

 3. Det är med andra ord bättre att be till Gud att denne ska fixa ekonomin, än att be till politikerna. Båda sakerna är meningslösa, men Gud tar iallafall inte betalt (såvida man inte envisas att beendet ska ske i kyrkor och övervakas av präster eller liknande).

  David Bergkvist

  9 augusti 2010 at 20:32

 4. David: Varför be alls?

  Niclas Berggren

  9 augusti 2010 at 20:36

 5. Exempelvis som med oljan.

  Kristian Grönqvist

  9 augusti 2010 at 20:42

 6. Niclas: Därför att du har rätt i att ”Vi vill tro att politiker kan styra skutan. Allt annat känns osäkert och skrämmande.” (förutom att det inte måste vara just politikerna som kan styra skutan).

  David Bergkvist

  9 augusti 2010 at 20:47

 7. Jag vet ingen som tror att politiker kan lösa alla problem, ekonomiska eller ej. Däremot tror jag, i likhet med Paul Seabright gissar jag, att politiker och politik kan göra stor skillnad. Boken är f ö riktigt, riktigt bra, och jag rekommenderar den varmt. Den kräver inga förkunskaper i nationalekonomi men är ändå mycket sofistikerad i sina resonemang.

  Den är alls ingen propaganda för politik med små ambitioner som man kanske skulle kunna tro givet inlägget och kommentarerna ovan.

  Olof Johansson-Stenman

  9 augusti 2010 at 23:14

 8. Tack Olof…

  ..för tillrättaläggandet. Finns på beställningslistan!

  Kristian Grönqvist

  10 augusti 2010 at 10:17

 9. Mycket nöje Kristian!

  Olof Johansson-Stenman

  11 augusti 2010 at 8:49

 10. Självklart kan inte en politiker lösa alla ekonomiska problem i ett land, samtidigt. Det kanske inte heller är rimligt att lösa ekonomiska problem ända ner på individnivå. Men en saker är säker, och det är att en bra politiker som kan se problemen också kan åtgärda dessa med samhällets och andra nationers hjälp. Eftersom en vald politiker (även en icke vald) kan kontrollera lagboken (andra styrmedel finns), så kan han eller hon teoretiskt kontrollera människorna. Kan man kontrollera människorna kan man kontrollera ekonomin. Ekonomin är inte ett eget väsen utan är enbart en konsekvens av människors agerande.

  Men att lösa ALLA problem SAMTIDIGT, är inte möjligt i dagens samhälle, men varför inte i ett framtida mer förutsägbart dito med bättre styrmedel?

  Christer

  11 augusti 2010 at 22:36

 11. Jag fick lusta att skriva lite mer målande:

  Jmfr inlägget.

  Först tänker vi oss oceanen (ekonomin) ligga helt spegelblank (död), eftersom det just nu inte finns några människor som gör affärer. En dag dyker det upp massor med människor som allihopa har en båt som de glider fram i (de gör affärer av olika slag). Eftersom det är så mycket båtar och rörelse, så bildas det svallvågor små och gigantiska, för vissa har skaffat sig riktigt stora båtar. Om då en politiker direkt eller indirekt kan kontrollera dessa människors agerande på havet, kan denne också kontrollera svallvågorna. ”Om ni inte stannar så tar vi er båt och sedan få ni simma”. Det var ju inte bra tänker båtägarna och stannar. Efter mycket idogt arbete och samarbete så minskar svallvågorna till gynnsammare nivåer, vilket innebär att att politikern tryggt och säkert kan ex. föra fram sin båt utan att riskera att kantra.

  Christer

  11 augusti 2010 at 22:53

 12. Christer

  Har du hört talas om Hayeks kunskapsproblem?

  http://www.indiapolicy.sabhlokcity.com/debate/Notes/hayek_low.pdf

  Det kommer aldrig gå att styra en stor ekonomi genom centralplanering. I takt med att informationsmängden i världen ökar minskar vår relativa kunskap.

  Ari

  11 augusti 2010 at 23:01

 13. Om man kan kontrollera människors agerande kan man också styra ekonmin. I dag kan man inte styra alla människor TOTALT, utan att använda våld och andra odemokratiska metoder. Men man kan styra dem så pass mycket att man kan påverka ekonomin åt det håll man vill om man kan övertyga andra länders ekonomier om samma sak. Det är då det är viktigt att vara en ”bra” politiker. Det är därför vi går mot konsolidering, EU är ett bra ex. I USA pratas det redan nu om Global styrning….en ekonomi. Ett totalt samarbete.

  Vi måste dock hålla i sär TOTAL styrning och TILLRÄCKLIG styrning. Vart gränsen går handlar mest om vart balansen är mellan nyttan och kostnaden. I praktiken.

  Christer

  11 augusti 2010 at 23:37


Kommentarer inaktiverade.

%d bloggare gillar detta: