Nonicoclolasos

Kvinnor i naturvetenskap

Hur kommer det sig att det finns relativt få kvinnliga naturvetare? Ett kontroversiellt förslag till förklaring rör förmåga: att andelen män bland de duktigaste på matematik helt enkelt är högre. En ny studie, ”Seeking Congruity Between Goals and Roles: A New Look at Why Women Opt Out of Science, Technology, Engineering, and Mathematics Careers”, publicerad i Psychological Science, föreslår en annan förklaring: skilda värderingar mellan kvinnor och män:

Although women have nearly attained equality with men in several formerly male-dominated fields, they remain underrepresented in the fields of science, technology, engineering, and mathematics (STEM). We argue that one important reason for this discrepancy is that STEM careers are perceived as less likely than careers in other fields to fulfill communal goals (e.g., working with or helping other people). Such perceptions might disproportionately affect women’s career decisions, because women tend to endorse communal goals more than men. As predicted, we found that STEM careers, relative to other careers, were perceived to impede communal goals. Moreover, communal-goal endorsement negatively predicted interest in STEM careers, even when controlling for past experience and self-efficacy in science and mathematics.

Ingen av dessa båda förklaringar innefattar, såvitt jag kan se, med nödvändighet diskriminering, men det är värt att notera att könsskillnader i matematisk förmåga inte behöver vara medfödda. Huruvida intresse av att hjälpa andra är medfött vet jag mindre om. I vilket fall, är det mot bakgrund av dessa resultat att betrakta som ett problem att andelen kvinnor bland naturvetare och matematiker på hög akademisk nivå är relativt låg? I så fall, hur kan man göra något åt saken?

Add to FacebookAdd to DiggAdd to Del.icio.usAdd to StumbleuponAdd to RedditAdd to BlinklistAdd to TwitterAdd to TechnoratiAdd to Yahoo BuzzAdd to Newsvine

Annonser

Written by Niclas Berggren

14 augusti 2010 den 5:19

6 svar

Subscribe to comments with RSS.

 1. Varför ska man göra något åt saken?

  swingthatcat

  14 augusti 2010 at 7:46

 2. En detalj: Inom kemi/organisk kemi är det 60/40 kvinnor/män nuförtiden i Sverige, på tekniska högskolor, om jag förstått rätt.

  Cecilia

  14 augusti 2010 at 10:24

 3. Cecilia: Gäller denna siffra studenter, doktorander, disputerade, docenter eller professorer? Ett vanligt mönster är att kvinnor är väl företrädda på grundutbildningen men att andelen blir mindre ju högre man kommer i det akademiska systemet. Jag har t.ex. svårt att tro att det finns fler kvinnliga än manliga professorer i organisk kemi i Sverige.

  Niclas Berggren

  14 augusti 2010 at 10:56

 4. Jag menar att det ser ut som ett generationsskifte med tanke på att teknolog-eleverna har den fördelningen sedan ett par år tillbaka, i motsats till datalogerna, fysikerna etc. Kan tänka mig rätt många kvinnliga kemi-doktorander/doktorer, men det har jag inte kollat upp.

  Cecilia

  14 augusti 2010 at 11:35

 5. Förtydligande: Kemieleverna är till lite majoritet kvinnor nuförtiden. Antagligen biologerna också. Jag tror det går i analogi med läkarutbildningens fördelningsändring.

  Cecilia

  14 augusti 2010 at 11:37

 6. Hej,
  kolla på min förklaring …
  mvh
  Barbara

  http://barbarawohlfarth.wordpress.com/

  Barbara Wohlfarth

  5 april 2011 at 18:32


Kommentarer inaktiverade.

%d bloggare gillar detta: