Nonicoclolasos

Långsiktig avkastning på aktier

I en kartläggning av avkastningen på aktier och kort- och långsiktiga obligationer de senaste 110 åren presenteras följande diagram för Sverige:

Siffrorna rör real avkastning. Om man investerade 1 krona år 1900 i en portfölj motsvarande den svenska börsen, skulle man alltså ha haft 731 kr nu. Motsvarande siffror för det land vars börs har gått bäst, Australien, är 2844; för världen som helhet är den 331; för Europa 168. Den svenska utvecklingen de senaste 110 åren motsvarar en årlig real avkastning för aktier på 6,2%, att jämföra med 2,5% för långsiktiga och 1,9% för kortsiktiga obligationer. Jämför man standardavvikelser har aktier varit mer riskfyllda: 22,9 mot 12,5 för långsiktiga och 6,8 för kortsiktiga obligationer. Själv sparar jag det mesta till min pension i aktiefonder. En varning dock (till mig själv och er andra): drabbas inte av irrationell optimism.

Tips: Marginal Revolution.

Add to FacebookAdd to DiggAdd to Del.icio.usAdd to StumbleuponAdd to RedditAdd to BlinklistAdd to TwitterAdd to TechnoratiAdd to Yahoo BuzzAdd to Newsvine

Annonser

Written by Niclas Berggren

16 augusti 2010 den 5:19

Publicerat i aktier, ekonomi

4 svar

Subscribe to comments with RSS.

 1. Är det inte bäst att spara i indexfonder om man ska spara långsiktigt till pensionen?

  Andreas

  16 augusti 2010 at 11:03

 2. Går det att den reella tillväxten på aktier motsvarar den rella tillväxten för sverige i stort?

  cj

  17 augusti 2010 at 13:43

 3. Enl. kurvan blir det ca +6% realt per år för aktier för hela perioden. I medel alltså. Är nog bättre än den reella tillväxten..?

  Lennart W

  17 augusti 2010 at 14:02

 4. Varför är det så? Borde de inte vara samma?

  cj

  17 augusti 2010 at 19:13


Kommentarer inaktiverade.

%d bloggare gillar detta: