Nonicoclolasos

Den fria viljans psykologi

Hur kommer det sig att vissa tror, och att andra inte tror, att människor har en fri vilja? Kan det i viss mån bero på psykologiska, i kontrast mot filosofiska, orsaker? En ny experimentell studie, Distance, Anger, Freedom: An Account of the Role of Abstraction in Compatibilist and Incompatibilist Intuitions”, accepterad för publicering i Philosophical Psychology, finner att människors intuitioner på detta område påverkas av hur abstrakt en viss frågeställning är.

I ett av experimenten fick deltagarna först läsa en text som sades vara från en föreläsning — där vissa fick veta att de skulle få höra den ”om några dagar” och där andra fick veta att de skulle få höra den ”om några år”. I föreläsningen angavs först att det är fastslaget av vetenskapsmän att universum är deterministiskt; sedan berättades om Bill:

Bill became attracted to his secretary, and he decided that the only way to be with her would be to kill his wife and 3 children. Knowing that it would be impossible to escape from his house in the event of a fire, he set up a device in his basement that burned down the house and killed his family.

De fick därefter ange hur de skulle besvara denna fråga ”om några dagar” (vissa deltagare) eller ”om några år” (övriga deltagare):

Assuming these scientists are right, when Bill decided to set the fire, was that a decision he made freely?

Svaren angavs på en skala från 1 (helt ofri) till 7 (helt fri). Det visar sig att resultaten skiljer sig åt mellan dem som ska besvara frågan i närtid och dem som ska besvara frågan långt in i framtiden:

As hypothesized, participants in the distant condition attributed lower levels of free will to Bill (M=4.90 (SD=2.43) for distant and M=5.89 (SD=1.94) for near; t(113)=-2.41, p=.02, all tests two-tailed). … A judgment made in the near future is based more on anger, whereas a judgment made in the distant future is based more on cognitive considerations.

En implikation av denna studie är att våra uppfattningar i filosofiska frågor nog inte enbart bör ses som bestämda av förnuftsmässig analys: vi påverkas av subtila faktorer av olika slag. (Är detta resultat om hur våra uppfattningar bestäms i sig ett argument för att vi inte har fri vilja?)

Hur skulle du själv besvara frågan förresten? (Nu.)

Se även inläggen ”Tron på den fria viljan är universell””Varför tror vissa på fri vilja?” och ”Dilbert om fri vilja”.

Annonser

Written by Niclas Berggren

20 augusti 2010 den 5:40

8 svar

Subscribe to comments with RSS.

 1. hej,
  denna studie dök upp idag, och är nog av intresse också:

  http://mindhacksblog.wordpress.com/2010/08/20/determined-to-fail-free-will-and-work-success/

  Fredrik

  20 augusti 2010 at 7:54

 2. Försvarare av determinism kan också ha psykologiska drivkrafter. Determinismen gör oss fria från ansvar – en mycket attraktiv position för de som söker intellektuellt försvar för att kunna leva loppan (eller grisa runt) och rationalisera bort eventuell anledning att känna skuld.

  Suzy

  20 augusti 2010 at 9:21

 3. Förstår inte riktigt vinklingen. Det man röstar om här är ju ifall man anser att determinism är kompatibel med fri vilja. Otroligt nog (anser jag) finns det ju något som kallas för kompatibilism, dvs att fri vilja ÄR kompatibelt med determinism.

  I.ö. en total pseudofråga. Världen är ju inte deterministisk.

  Lennart W

  20 augusti 2010 at 9:22

 4. Man kan ju dock notera att även om människor visar en viss grad av mottaglighet för avsiktlig manipulation i sina svar (dvs. att olika sätt att ställa frågan ger olika svar) så behöver detta inte med nödvändighet indikera att viljan är ofri, utan det kan röra sig om en reaktion på de olika frågeställningarna som i sig är helt naturlig…

  Och att folk (som i vissa fall) TROR att de saknar fri vilja, är lika lite ett gott argument som om det tror att de HAR det…

  alvor

  20 augusti 2010 at 10:14

 5. Ur ett deterministiskt perspektiv är både frågan och svaren determinerade samt min uppfattning om detta. Hur tillförlitligt är då detta? Varken respondenterna eller vi som läser om undersökningen (eller redaktionen på Philosophical Psychology) har något annat val än att hålla våra positioner för riktiga. Oavsett om de är det eller ej.

  Brommabjörnen

  20 augusti 2010 at 11:55

 6. Suzy: Det resonemang som du tillskriver determinister skulle bara leda till att de, när de sitter i fängelset, säger ”det är inte mitt fel att jag hamnat här”. Jag skulle knappast beskriva denna situation som ”mycket attraktiv”, och är därför glad att jag på grund av de tillfälligheter som determinismen ger upphov till, råkat erhålla förmågan till empati och liknande.

  David Bergkvist

  20 augusti 2010 at 12:06

 7. Brommabjörnen: Förvisso var det deterministiskt givet att var och en av oss skulle svara det vi svarade, men det hindrar ju inte att några oss byter uppfattning senare (en händelse som då också skulle vara deterministiskt given).

  David Bergkvist

  20 augusti 2010 at 12:08

 8. Han är naturligtvis inte skyldig till något annat än följandet av den förhandsinformation som har lagrats i hans skalle under det liv han hade innan. I hans hjärna var det rationellt utifrån den info han hade.

  Att han sedan ändå skall låsas in är självklart, han har en dåligt programmerad hjärna och är även i fortsättningen böjd att göra liknande bedömningar…

  Kristian Grönqvist

  20 augusti 2010 at 14:02


Kommentarer inaktiverade.

%d bloggare gillar detta: