Nonicoclolasos

Undervisning på nätet

I takt med att antalet studenter på universiteten ökar kanske undervisning på nätet kommer att öka i popularitet. Det kan vara ett billigt sätt att förmedla undervisning. Frågan är om kvaliteten på undervisningen är lika bra. I en ny experimentell studie, ”Is It Live or Is It Internet? Experimental Estimates of the Effects of Online Instruction on Student Learning”, undersöks detta:

Students in a large introductory microeconomics course at a major research university were randomly assigned to live lectures versus watching these same lectures in an internet setting, where all other factors (e.g., instruction, supplemental materials) were the same. … [W]e find modest evidence that live-only instruction dominates internet instruction. These results are particularly strong for Hispanic students, male students, and lower-achieving students.

Det högre mått av struktur och den högre grad av interaktivitet som schemalagda liveföreläsningar innebär tycks alltså kunna resultera i bättre studieresultat, i alla fall för vissa studentgrupper. (Detta påminner mig om resultat som antyder att betyg kan vara särskilt viktiga för pojkar med lågutbildade föräldrar.) Även om effekterna inte är jättestora, även om de pengar som sparas skulle kunna användas för studiestödjande åtgärder av annat slag och även om man skulle kunna variera det sätt på vilket nätföreläsningarna ges, tycks det ändå påkallat med viss försiktighet innan nätföreläsningar tas i bruk.

Annonser

Written by Niclas Berggren

31 augusti 2010 den 4:44

6 svar

Subscribe to comments with RSS.

 1. Håller inte med. På universitetsnivå, och särskilt på forskarutbildninsnivå, skulle man kunna komplettera med nätbaserade föreläsningar av hög nivå (t ex från Harvard eller MIT). Dessa skulle alltså inte ersätta vanliga föreläsningar, utan komplettera dessa.

  Det är ju knappast någon tvekan om att studenterna inom t ex humaniora och samhällsvetenskap, inkl ekonomi, skulle kunna lära sig mycket mer med fler föreläsningar i veckan än vad dagens snåla tilldelningen tillåter.

  Olof Johansson-Stenman

  31 augusti 2010 at 8:27

 2. Olof: Jag tror inte att vi är oeniga – jag är ingen absolut motståndare till nätundervisning, men jag tycker att denna studie pekar på att det är viktigt att noga fundera på utformningen.

  Niclas Berggren

  31 augusti 2010 at 8:31

 3. Det håller jag naturligtvis med om.

  Olof Johansson-Stenman

  31 augusti 2010 at 8:55

 4. Finns du förresten själv att beskåda och lyssna till på nätet?

  Niclas Berggren

  31 augusti 2010 at 8:57

 5. Jag finns på en liten högskola och kan instämma i tveksamheten inför detta. Internet används här som ett sätt att spara pengar och uppföljningen är minimal. Skolan får pengar för alla som skriva in på nätkurser…

  Jan

  31 augusti 2010 at 9:02

 6. Intressant. Problemet är dock större än så. Nätundervisningen är ofta nämligen inte ekvivalent med campus-undervisningen. Olika lärare, olika examinationsformer och olika krav. Min erfarenhet är att många högskolor använder nätundervisningen framförallt av ekonomiska skäl. Håller dock med Olof om att nätundervisningen kan fungera som ett mycket bra komplement och pedagogiskt verktyg till campus-undervisningen. Jag anser att Högskoleverket borde genomföra en grundlig översyn av hela denna verksamhet.

  Sven-Olov Daunfeldt

  31 augusti 2010 at 9:17


Kommentarer inaktiverade.

%d bloggare gillar detta: