Nonicoclolasos

Varför stödja bistånd?

Man kan hjälpa andra därför att man genuint bryr sig om dem — eller för att erhålla egen nytta. I uppsatsen ”Expressive Behavior in Economics and Politics” beskriver Arye Hillman bl.a. fenomenet expressiv generositet:

Expressive generosity is motivated solely by own expressive utility and not by consequences of giving for others.

Med expressiv nytta avses nytta som följer av att uttrycka en identitet, i det här fallet som generös och god. Han tillämpar det på olika fall och menar bl.a. att stöd för bistånd ofta har att göra med en vilja att bli uppfattad som generös av andra, trots att bistånd inte verkar kunna visas generera vare sig tillväxt (se t.ex. härhär och här) eller minskad fattigdom. Hillman skriver:

Expressive generosity can underlie public policy. International agencies, donor governments, and non-government organizations have continued over time to provide aid to governments in low-income countries, in face of evidence that the aid does not promote economic growth and does not benefit the poor in low-income countries. … The aid nonetheless continues. Ineffective and socially costly aid continues because of expressive generosity. Taxpayers support the aid, as do politicians. The fact that the aid is ineffective is irrelevant for expressive utility. The purpose of the aid is to confirm identity by demonstrating: We are people who care about poor people in poor countries.

Stämmer denna teori om varför så många uttrycker stöd för bistånd? Utgör en rädsla för att uppfattas som icke-generös ett motiv för kritiker av bistånd att hålla tyst? Om teorin stämmer, vad kan göras för att minska problemet med politik som genomförs till stora sociala kostnader bara för att människor försöker visa sig goda?

Annonser

Written by Niclas Berggren

5 september 2010 den 5:04

Publicerat i bistånd

9 svar

Subscribe to comments with RSS.

 1. Går det att falsifiera den här teorin?

  Nek:are

  5 september 2010 at 10:02

 2. Det finns ju ett antal spelteoretiska studier som visar att graden av ”generositet” i t.ex diktatorspel varierar med graden av anonymitet. Kan andra se hur mycket man ger så ger man mer. Det antyder väl att det kan finnas expressiva skäl som i alla fall delvis påverkar människors beteende i denna typ av situationer.

  Men att generalisera dessa experiments resultat till en så komplex fråga som vad som bestämmer folks attityd till bistånd är självklart vanskligt…

  Karl Malmqvist

  5 september 2010 at 11:21

 3. En utilitarist accepterar självklart expressiv utilitet likväl som annan utilitet. Det är bra om människor får högre utilitet av att andra tror att de är generösa.

  Fille

  5 september 2010 at 11:24

 4. Men om detta stämmer torde en diskussion om biståndets konsekvenser kunna ändra hur man uttrycker sig själv. Om många blir övertygade om att bistånd orsakar korruption och fattigdom borde det väl knappast vara ett stort socialt plus att vilja ge bistånd.

  Jonas Vlachos

  5 september 2010 at 21:23

 5. Jag håller med Dig Jonas. Risken är faktiskt att man blir ansedd som ointelligent… Om man nu bryr sig om anseendet.

  Kristian Grönqvist

  5 september 2010 at 21:49

 6. Jonas: En intressant poäng som torde äga sin riktighet.

  Dock kanske man skulle kunna tänka sig en asymmetri mellan ”elit” och ”folk”. Även om ”eliten” blir övertygad om att bistånd orsakar korruption och fattigdom, skulle den ändå kunna ha incitament att fortsätta med bistånd och uttalat stöd till bistånd, om ”folket” saknar en sådan övertygelse och belönar dem – t.ex. politiker – som uppfattas som goda genom att uttalat stödja bistånd. (I och för sig kan det i en sådan situation finnas motverkande incitament för ”eliten”, om den främst strävar efter att uppfattas som god av andra i ”eliten.)

  Niclas Berggren

  6 september 2010 at 6:03

 7. Det där expressiva, betyder ju att det finns skäl att tycka politiker pratar för mycket. Och att rösta på den som verkar snällast, utan att fråga vad han/hon gör med pengarna. Det kan ju också vara bra att rösta på ngn som vill ge ökat bistånd, oavsett om de gör det eller ej. Bara för att de är snälla behöver de ju inte vara korkade.

  Camilla

  6 september 2010 at 13:24

 8. Detta är det i särklass smartaste som skrivits om bistånd.

  http://chrisblattman.com/2009/12/11/could-aid-slow-growth/

  uylrik

  6 september 2010 at 18:53


Kommentarer inaktiverade.

%d bloggare gillar detta: