Nonicoclolasos

Kvaliteten på terrorister

Tidigare forskning ger vid handen att terrorism inte beror på fattigdom — se här, här och här. En ny studie, ”Economic Conditions and the Quality of Terrorism”, finner dock att ekonomiska villkor kan påverka vilka som engagerar sig i terrorverksamhet:

Poor economic conditions may lead more able, better-educated individuals to participate in terror attacks, allowing terror organizations to send better-qualified terrorists to more complex, higher-impact, terror missions. Using the universe of Palestinian suicide terrorists against Israeli targets between the years 2000 and 2006 we provide evidence on the correlation between economic conditions, the characteristics of suicide terrorists and the targets they attack. High levels of unemployment enable terror organizations to recruit more educated, mature and experienced suicide terrorists who in turn attack more important Israeli targets.

Två reflexioner är att terrorism trots allt har drag av rationalitet och att det är viktigt att inte med politiska medel försvåra ett drägligt vardagsliv byggt på sysselsättning för minoritetsgrupper som står i konflikt med en regering.

Annonser

Written by Niclas Berggren

11 september 2010 den 5:35

10 svar

Subscribe to comments with RSS.

 1. Fattigdom är inte revolutionens näring, relativ fattigdom dock…

  Kristian Grönqvist

  11 september 2010 at 11:41

 2. Jag tror inte heller relativ fattigdom är revolutionens näring. Det är ingen som tror att vi får se en revolution i USA.
  Hopplöshet tror jag däremot är en faktor som kan få intelligenta människor att bli terrorister. När ingenting ser ut att bli bättre. När ingenting du gör inom lagens råmärken förbättrar din dag, då kanske en dådkraftig ism kan vara attraktivt, även till priset av andras eller det egna livet.

  Ulf L

  11 september 2010 at 16:44

 3. […] between economic conditions and the quality of terrorists. Berggren quotes the paper on his blog: Poor economic conditions may lead more able, better-educated individuals to participate in terror […]

 4. Ulf L

  Med tanke på vad Du skriver om hopplöshet, så undrar jag hur du definierar relativ fattigdom?

  Kristian Grönqvist

  13 september 2010 at 13:10

 5. Hopplöshet är inte synonymt med fattigdom, inte ens relativ fattigdom.
  Du kan vara fattig och ha hoppet om ett bättre liv kvar. Du kan vara fattig i jämförelse med de andra i din omgivning och ändå ha hoppet kvar att få det bättre.

  Ulf L

  13 september 2010 at 20:54

 6. Jag definierar relativ fattigdom som en strukturell fattigdom, alltså en situation som pga sin definition håller fast de relativt fattiga i samma läge. Det kan vara detsamma som hopplöshet, i alla fall mycket mer än fattigdom.

  Kristian Grönqvist

  13 september 2010 at 21:22

 7. Med den definition kan jag hålla med dig. Jag tycker att det är en olämplig definition eftersom samma ord används för att beskriva något helt annat. Varför inte använda strukturell fattigdom.

  Ulf L

  14 september 2010 at 6:54

 8. Jag måste bara lägga till en kommentar till med anknytning till en annan diskussion.
  Är det inte så att en Ginikoefficient på noll implicerar strukturell fattigdom?
  Alla har likadant och ingen kan få det bättre. Om man arbetar för att tjäna mer så tas det ifrån en och delas ut till alla andra. Kan det bli hopplösare i ekonomiska termer.

  Ulf L

  14 september 2010 at 17:09

 9. Jo det kan bli värre vid närmare eftertanke. Man kan få mindre imorgon än vad man hade idag.
  Fortfarande Gini= 0 borde implicera hopplöshet.

  Ulf L

  14 september 2010 at 17:15

 10. Ulf L

  Då är vi nog ”strukturellt” överens.

  Kristian Grönqvist

  14 september 2010 at 17:35


Kommentarer inaktiverade.

%d bloggare gillar detta: