Nonicoclolasos

Professorns kön påverkar kvinnliga studenter

Varför så få kvinnor i naturvetenskapliga ämnen? En hypotes är att andelen män bland de duktigaste i matematik är högre. Det leder vidare till frågan hur det i så fall kommer sig. En ny studie, ”Sex and Science: How Professor Gender Perpetuates the Gender Gap”, publicerad i Quarterly Journal of Economics (preliminär gratisversion här), finner att föresläsares kön kan utgöra en delförklaring:

Our results suggest that although professor gender has little impact on male students, it has a powerful effect on female students’ performance in math and science classes, and high-performing female students’ likelihood of taking future math and science courses, and graduating with a STEM degree. The estimates are largest for students whose SAT math scores are in the top 5% of the national distribution. The gender gap in course grades and STEM majors is eradicated when high-performing female students are assigned to female professors in mandatory introductory math and science coursework.

Här tycks ett moment 22-problem föreligga: kvinnliga föreläsare i naturvetenskap och matematik måste först vara duktiga kvinnliga studenter i dessa ämnen, men det är svårare för dem att bli duktiga som studenter om föreläsarna är män. Nå, det är inte minst intressant att högpresterande kvinnliga studenter verkas gynnas allra mest av kvinnliga föreläsare. Det kan dock fortfarande vara så att bland de allra mest högpresterande studenterna (säg den procent som presterar bäst) dominerar män ändå. Om så är fallet, kan även denna grupp bli jämställd om flickor ges andra villkor och bemötanden? Forskningen lär fortsätta.

Se även inläggen ”De sämsta och de bästa är pojkar””Könsskillnader i matematik”, ”Bland de bästa matematikerna dominerar pojkar” och ”Olympiad för intelligenta”.

Annonser

Written by Niclas Berggren

15 september 2010 den 14:56

3 svar

Subscribe to comments with RSS.

 1. Det som speciellt kräver mer forskning är ju hur det kommer sig att det är irrelevant för manliga studenter vilket kön lärarna har, medan det inte är det för kvinnliga studenter.

  Om detta t ex beror på att manliga lärare har högre benägenhet att håna studenter av motsatt kön, så kanske problemet kan avhjälpas genom att man gallrar bort sådana lärare.

  Och om effekten istället kommer av kvinnliga studenter tänker ”ajdå, detta med matematik är tydligen inget för kvinnor”, så kanske problemet kan åtgärdas genom att utplåna sådan kollektivism.

  David Bergkvist

  15 september 2010 at 15:04

 2. Intressant.

  Försämrades männen om de fick en kvinnlig lärare?

  Gäller det omvända inom områden där kvinnor är överrepresenterade?

  Vetenskapare

  15 september 2010 at 15:15

 3. Studien ar forstas intressant (i synnerhet eftersom jag kanner bade Scott och Marianne ;) ), men man ska komma ihag att den externa validiteten kan vara mycket svag; resultaten galler pa US Airforce Academy vilket ar en mycket mansdominerad plats.

  pontus

  15 september 2010 at 16:00


Kommentarer inaktiverade.

%d bloggare gillar detta: