Nonicoclolasos

Kritik mot Nobelpris

En doktor i etik ställer, apropå årets Nobelpris i medicin, en fråga:

Kan ett tidigt mänskligt embryo anses vara helt värdelöst, något som man kan använda i forsknings- eller behandlingssyfte utan etiska betänkligheter?

Ja, det kan det. Enligt min uppfattning är det inte fel att kassera ett embryo, om man så önskar, eftersom ett embryo varken är en självmedveten, rationell eller kännande varelse. Detta tänkande är i linje med Peter Singers försvar av abort — och, föga förvånande, på tvärs med Katolska kyrkans syn.

Därmed inte sagt att provrörsbefruktning (eller, för den delen, annan befruktning) är något som bör uppmuntras — vilket är en slutsats man kan dra utifrån andra etikers, såsom David Benatar, Christoph Fehige och Seana Shiffrin, arbete. Den problematisering av provrörsbefruktning som deras arbete utgör beror emellertid inte på att det skulle vara fel att kassera embryon. Snarare bör, enligt i synnerhet Benatars synsätt, fler embryon kasseras.

Annonser

Written by Niclas Berggren

5 oktober 2010 den 5:34

13 svar

Subscribe to comments with RSS.

 1. Spännande!

  Du och katolikerna är helt överens. Spelar det verkligen någon roll VARFÖR ni är överens?

  Peter

  5 oktober 2010 at 8:44

 2. Då den käre doktorn i etik även är före detta etikrepresentant i Europarådet för Vatikanens räkning, så det är inte helt otänkbart att hans etiska ståndpunkt är något influerad av katolicismen.

  WWZ

  5 oktober 2010 at 10:35

 3. Äh, Peter, Niclas är väl snarast INTE överens med katolska kyrkan (enligt ovanstående)? Har jag missat något av vikt i diskussionen?

  Robert

  5 oktober 2010 at 20:27

 4. De är överens om att provrörsbefruktning bör motarbetas, men har olika bevekelsegrunder.

  Peter

  6 oktober 2010 at 9:29

 5. Niclas är, enligt ovanstående, kritisk till befruktning överhuvudtaget (då även via samlag) – knappast något som katolikerna skriver under på.

  Robert

  6 oktober 2010 at 9:33

 6. Jag är själv ”motståndare” till befruktning, ur perspektivet att jag anser att planetens population av människor bör reduceras – det gör mig knappast till katolik :-)

  Robert

  6 oktober 2010 at 9:35

 7. De tycks vara överens om att provrörsbefruktning bör motarbetas (det var främst provrörsbefruktning inlägget handlade om). Jag menar inte att de är överens om allting — t ex tror ju inte Niclas på Gud.

  Peter

  6 oktober 2010 at 10:18

 8. ”….provrörsbefruktning (eller, för den delen, annan befruktning). ”

  Robert

  6 oktober 2010 at 11:54

 9. Det är ett korrekt citat.

  Peter

  6 oktober 2010 at 13:16

 10. Det enda par jag känner som fått barn med IVF är ett praktiserande katolskt par (dvs de går t.ex. till kyrkan varje söndag).

  Överraskande? Tja. Katoliker kanske inte fungerar riktigt på det sätt som andra tror.

  Lennart W

  7 oktober 2010 at 10:55

 11. Aha… Är du emot barnalstrande av Malthusiska skäl Niclas? En fullständig onödig åsikt då västvärlden har mycket låga födelsetal och jordens befolkningstillväxt minskar år efter år. Snarare har Sverige en stor åldrande befolkning som måste försörjas här i Sverige. Alltså behövs det de barn vi får för att klara denna beroendekvot.

  Carl H

  7 oktober 2010 at 17:32

 12. Carl: Nej, de filosofer jag anför ställer sig frågande till barnalstring därför att de anser att det inte ligger i (potentiella) barns intresse att komma till och att det därför kan ses som omoraliskt att låta dem göra det. Det är sant att vi som lever nu antagligen gynnas av att fler barn föds, men att av det skälet förespråka och ägna sig åt barnalstring vore, skulle nog en del av dessa filosofer hävda, egoistiskt och omoraliskt.

  Niclas Berggren

  7 oktober 2010 at 17:38

 13. Carl – med det resonemanget så måste vi hela tiden öka barnafödandet. Är det rimligt?

  Robert

  7 oktober 2010 at 18:58


Kommentarer inaktiverade.

%d bloggare gillar detta: