Nonicoclolasos

Att lita på de sina

Tidigare forskning har identifierat ett negativt samband mellan starka familjer och tillit till människor i allmänhet. En möjlig förklaring skulle kunna vara att om man växer upp inom ramen för en liten, stark gemenskap lär man sig att främst lita på ”de sina” och misstro ”de andra”. En ny studie, ”Do Strong Family Ties Inhibit Trust?”, publicerad i JEBO, finner också stöd för ett sådant negativt samband:

We provide direct evidence that people with strong family ties have a lower level of trust in strangers than people with weak family ties, and argue that this association is causal. We also investigate the mechanisms that underlie this effect, and provide evidence that these revolve around the level of outward exposure: factors that limit exposure limit subjects’ experience as well as motivation to deal with strangers. Our findings are based on experimental data derived from a new design of the ‘trust game’ combined with panel survey data, both drawn from a sample of the British population.

Eftersom tillit till människor i allmänhet enligt forskningen är positivt relaterad till en rad av många högt värdesatta utfall, som tillväxt, hälsa, ärlighet och lycka, torde dessa nya resultat kunna ligga till grund för att ifrågasätta ett alltför starkt vaktslående om family values. Starka familjeband medför, som det verkar, en social kostnad.

Annonser

Written by Niclas Berggren

8 oktober 2010 den 4:53

9 svar

Subscribe to comments with RSS.

 1. Tidigare forskning har också gjort tydligt att svagt eller inget förtroende för statsmakten och dess institutioner ger högre ”family values”. Det skulle betyda att ordet ”Trust” på institutioner inte bör sammanblandas med ”Trust” i mänskliga relationer. Det förefaller mig som om högre sk ”Family values” därför inte direkt kan ses som en varning för sämre hälsa och social förmåga.
  Däremot förefaller det mig evolutionärt som värdefullt att inte lita på främlingar och att vi därför skulle må sämre i storstäder med no family values och bara främlingar omkring oss.

  Kristian Grönqvist

  8 oktober 2010 at 7:14

 2. Kristian, du förefaller väldigt övertygad om att saker bör kopplas till evolutionärt förmodat nyttiga egenskaper. Vad är din ståndpunkt angående det så kallade naturalistiska felslutet?

  http://en.wikipedia.org/wiki/Naturalistic_fallacy

  Gustav

  8 oktober 2010 at 8:13

 3. Att något har haft en evolutionär nytta innebär inte att det har en nytta i vårt samhälle. Inte heller att det är en önskvärd egenskap. Xenofobi kan vara en naturlig egenskap (som balanseras av vår naturliga nyfikenhet och empati). Det innebär inte att den är positiv i vårt samhälle.

  Jämför med att vår aptit och vissa delar metabolism naturligt minskar när vi utsätts för kroppstrauma, en reaktion som har haft stor nytta genom historien eftersom risken minskar att vi ger oss ut på födosök och utsätter oss för risker i vårt försvagade tillstånd. Flera studier visar att god näringstillförsel försnabbar läkningen av nästan alla sjukdomar. I ett samhälle med goda resurser anställer man därför speciella personer, dietister, med uppgiften att se till att patienter får tillräckligt med näring. Men en förståelse för aptitlöshetens orsaker underlättar arbetet.

  Lisa

  8 oktober 2010 at 8:31

 4. Lisa

  Du jämför äppel och päron.
  Ett sjukdomstillstånd, tex en blödning eller benbrott ökar benägenheten att dö genom aktivitet, inget konstigt i det.
  Om man som idag kan få både mat och vila på samma gång, gör inte originalantagandet mindre riktigt. Det är där problematiken kring kausalitet föreligger. Man har en tendens i det moderna samhället att bortse från originalkausaliteten, eftersom det finns på vissa ställen i samhället sociala konstruktioner som ersätter den sk originalkausaliteten.
  Det gör inte att originalkausaliteten försvinner genom ett trollslag.
  Min mening är att man inte kan förstå livet som företeelse, om man inte förstår uppkomsten av det det och vad som har format det från första början.

  Ungefär som att man inte kan förstå uppkomsten av SD utan att sätta det i sitt djupare evolutionära sammanhang. Folk har fortfarande en reptilhjärna och en ryggmärg.
  Ledsen att jag har den åsikten. Den är inte precis PK idag.

  Kristian Grönqvist

  8 oktober 2010 at 10:27

 5. Går att läsa här:
  http://www.iser.essex.ac.uk/publications/working-papers/iser/2008-37.pdf

  Intressant och inte speciellt överraskande men det vore bra om man inte reducerar hela samhällsfunktionen till detta samband. Vi inser väl att det finns olika nyttor och kostnader?

  Så jag vill invända mot att man utifrån detta resultat propagerar för svagare familjeband (Själv antar jag personligen att svagare familjer skulle innebära en större kostnad).

  Det blir dock problematiskt om vi faktiskt gör detta till en frågeställning där man ställer exempelvis ensamma mammor mot starka familjer. Vem kostar mest? Den frågan är tragisk, men jag ser nu varför frågeställningen skulle kunna drivas dit.

  Daniel

  8 oktober 2010 at 10:46

 6. Gustav

  Med all respekt för Din möjliga uppfattning om frågan, så är jag överhuvudtaget inte intresserad av är/bör-frågor, eftersom de är efterhandskonstruktioner av mänskligt tänkande. Etik och moral är just sociala konstruktioner, inte av evolutionen förutsedda begrepp.
  Det skulle förutsätta att evolutionen redan från början med första amöban hade planerat att införa sk ”förnuftigt” tänkande i något skede, och det har jag som sagt svårt att tro på. I min värld har förnuftet bara kommit som lök på laxen, utan deterministisk planering.
  Därmed inte sagt att jag har rätt.

  Kristian Grönqvist

  8 oktober 2010 at 10:50

 7. Detta förklarar ytterligare varför kd tillhör Alliansen! Och varför rasister är åt höger. Och varför otrogna överlag är finare människor..haha

  Camilla

  8 oktober 2010 at 11:46

 8. Camilla, det är inget du känner att du behöver berätta för oss? ;-)

  Martin

  8 oktober 2010 at 11:54

 9. Blod är tjockare än vatten och bara den liberala idioten lägger sitt livsöde i främmande människors händer.

  Mattias Svensson

  8 oktober 2010 at 13:06


Kommentarer inaktiverade.

%d bloggare gillar detta: