Nonicoclolasos

Värre brott, svagare straff

Hur resonerar människor om sambandet mellan brott och straff? En ny studie, ”The Scope-Severity Paradox: Why Doing More Harm Is Judged to Be Less Harmful”, publicerad i Social Psychological and Personality Science, antyder att resonemangen ofta är paradoxala:

Punishment should be sensitive to the severity of the crime. Yet in three studies the authors found that increasing the number of people victimized by a crime actually decreases the perceived severity of that crime and leads people to recommend less punishment for crimes that victimize more people. … [T]he scope-severity paradox is a robust, real-world effect. They collected archival data of actual jury verdicts spanning a 10-year period and found that juries required defendants to pay higher punitive damages when their negligent behavior harmed fewer people.

Forskarna menar alltså att denna paradox uppkommer därför att människor, när de bedömer brott, finner brott mer allvarliga om de är lättare att sätta sig in i och identifiera sig med, i regel genom att färre drabbas. Detta påminner om resultat som tyder på att kön och sexuell läggning påverkar straffutdelningen, trots att brottet är detsamma. Nu är det förvisso inte självklart att ”värre brott, hårdare straff” är en eftersträvansvärd princip: det viktiga, enligt mitt förmenande, är att straff utformas optimalt.

Annonser

Written by Niclas Berggren

11 oktober 2010 den 4:51

2 svar

Subscribe to comments with RSS.

  1. Handlar det om att man får 10 år för ett brott och sedan 15 (en relativ minskning) vid två, eller är det 10 år för ett brott och 5 för två?

    Stefan

    11 oktober 2010 at 10:36

  2. Stefan: Tittar man i artikeln, tydligen både-och. Det som kanske kan kritiseras i artikeln när man ser den från svenskt håll, är att det rör sig om ”punitive damages”, alltså om bestraffande skadestånd, som inte finns i svensk rätt. Jag undrar om effekten skulle hålla i sig även om det rörde sig om fängelsestraff. I och för sig finns, såvitt jag kan se, inget i texten som skulle indikera att effekten inte håller i sig.

    Jakob Heidbrink

    11 oktober 2010 at 15:28


Kommentarer inaktiverade.

%d bloggare gillar detta: