Nonicoclolasos

Register för testamenten

Borde det inte inrättas ett register för testamenten? Jag kan tänka mig att anhöriga ibland förstör testamenten vars innehåll de ogillar — det är ju i regel anhöriga som först (ensamma dessutom) läser ett testamente efter ett dödsfall. Alternativt kanske många testamenten inte upptäcks. Ett register som med automatik öppnar testamenten vid dödsfall och ser till att dödsboets tillgångar fördelas i enlighet med den dödas sista vilja skulle kunna fylla en viktig funktion här. Kanske till och med ett statligt sådant, om inte marknadsaktörer kan etablera tillräcklig trovärdighet. Om människor inte litar på att registret kommer att se till att testamentets instruktioner effektueras lär de inte nyttja det. Men kanske kan t.ex. bankerna gå samman och skapa ett sådant register; kanske kan landets advokater göra det?

En möjlig invändning: Spelar det egentligen någon roll vad som händer med arv — den som har testamenterat är ju ändå död och bryr sig inte längre? Det är förvisso sant, men i den mån människor medan de lever motiveras av att kunna bestämma över hur delar av tillgångarna fördelas kan ett system där testamenten inte följs ha negativa incitamentseffekter, t.ex. på förmögenhetsbildning, som en större säkerhet skulle kunna undanröja.

Annonser

Written by Niclas Berggren

30 oktober 2010 den 18:22

Publicerat i arv, död, juridik

3 svar

Subscribe to comments with RSS.

 1. Bra idé. Liknande gäller värdigheten i hur man tas om hand när man är död. Ska det behöva ta över en månad innan begravning?

  Thomas Gür: Våra dödas rätt till värdighet

  Lennart W

  30 oktober 2010 at 19:27

 2. Det är klart att det spelar roll att testamentet följs även om testatorn är död.
  En anhörig som förstör ett testamente för att han eller hon på detta sätt ärver mer (t.ex. en bröstarvinge som ogillar att mamma testamenterat 50% till Läkare utan gränser och hellre behåller pengarna för egen del) gör sig ju i praktiken skyldig till stöld.
  Men jag undrar hur en åklagare skulle rubricera brottet – urkundsförfalskning, eller vad?

  Spillulle

  30 oktober 2010 at 19:45


Kommentarer inaktiverade.

%d bloggare gillar detta: