Nonicoclolasos

Kan invandring gynna inhemska arbetare?

I den infekterade debatten om invandring diskuteras ofta dess kostnader. Sällan fokuseras på de fördelar för den inhemska befolkningen som invandring kan ge. En ny studie, ”Immigration and Occupations in Europe”, bidrar till att ta fram ett kunskapsunderlag om sådana fördelar:

Our idea, summarized in a simple analytical framework, is that immigrants tend to be specialized in occupations requiring mainly non-complex and routine skills. Immigrants inflows thus tend to reduce the supply of complex relative to non complex skills at the economy level and increase the return to the first type of skills. This creates an incentive for native workers to move to occupations requiring relatively more abstract/complex skills. This intuition is confirmed by the empirical analysis conducted on European Labour Force Survey data, a result surviving a number of robustness checks carried out using different skill indicators, estimation methods and sample definitions. This positive reallocation process seems to be mildly stronger in relatively flexible labor markets, while it does not change the overall skill intensity of the economy, since the non-complex specialization of immigrants is balanced by natives’ reallocation towards complex skills. This implies that, on aggregate, immigration does not affect much the relative price of manual versus complex tasks. According to our simulations combining results of the empirical analysis with long term demographic projections, natives’ skill upgrading due to immigration could account for a small 0.6% increase in average wages of natives in the 2008-2020 period.

Dvs. genom invandring tenderar den inhemska arbetskraften att i ökad grad ägna sig åt mer kvalificerade arbeten och öka sina löner något som ett resultat därav. Hur påverkas då sysselsättningen för inhemska?

In general, the estimated coefficients imply that the inflow of immigrants as measured by changes in their share of population in a cell has no significant correlation with the change in native employment rates in that cell. Immigrants may have an effect on the specialization of natives … and there may be some occupations experiencing an increase in demand and other experiencing a decrease but this does not come at the expenses of the total number of jobs available to natives.

Ett par figurer illustrerar resultat från uppsatsen. Först en plott över sambandet mellan andelen utlandsfödda och kvoten kvalificerade/okvalificerade arbeten i ekonomin:

Som synes tenderar sambandet att vara positivt, något som alltså bekräftas i den ekonometriska analysen. I den andra figuren kan vi se en prognos över hur löneutvecklingen kan förväntas påverkas av invandring i länder med strikta, genomsnittliga och flexibla lagar för anställningsskydd (EPL). I samtliga fall förväntas effekten vara positiv, men mest positiv i länder med flexibel lagstiftning på anställningsskyddsområdet:

Tar Sverigedemokraterna och deras väljare till sig information av detta slag? Man kan hoppas. Liksom man kan hoppas att vänsterpartier och fackföreningar noterar effekterna av en oflexibel lagstiftning på det anställningsskyddsliga området.

Addendum. Man kan förvisso välkomna invandring även om inhemska människor inte gynnas därav, men för dem som har som normativt kriterium att inhemska människor ska gynnas därav är denna forskning relevant. Media: SvD, DN.

Annonser

Written by Niclas Berggren

31 oktober 2010 den 9:48

37 svar

Subscribe to comments with RSS.

 1. Det finns en koppling i Sverige som inte alls stöder det här sättet att se på saken. Svenska barns skolresultat försämras hela tiden. Att helt kallt räkna med att de därför skulle få mer kvalificerade jobb fungerar bara så länge en aktiv diskriminering fungerar.
  I USA är det redan så att de ”icke-etniska” studenterna är långt framgångsrikare än de ”etniska ”amerikanerna.
  Kombinerat med att allt mer av den svenska tekninska industrin flyttar utomlands, så försvinner dessutom de kvalificerade arbetena från Sverige.
  Kvar blir gruv- och skogsnäring och den automatiseras i allt högre grad.
  Sjuk-och äldreomsorg, fängelser och administrativ verksamhet som inte producerar exportvärsde blir kvar för de kvalificerdade svenskarna. Intresserade?

  Kristian Grönqvist

  31 oktober 2010 at 10:57

 2. Förlåt för de klumpiga fingrarna så här på morgonkvisten…

  Kristian Grönqvist

  31 oktober 2010 at 11:01

 3. Niclas,

  Jag undrar hur giltig denna analysen ar i ekonomier med mycket hoga minimum-loner. Ett inflode av ”low-skilled” labor okar givetvis utbudet av denna arbetskraft, och enligt analysen sanker lonerna. Med minimum-loner sker inte det senare, och den relativa forandringen i loner uteblir. Formodligen leder det till en insider-outsider marknad, dar etniska svenskar ar insiders och atnjuter hoga loner i okvalificerade arbeten medan invandrarna blir arbetslosa.

  Vad ar marginalprodukten for en medelalders afghan utan kannedom av Svenska och med ett humankapital pa en 10-arings niva?

  pontus

  31 oktober 2010 at 12:28

 4. Fast är inte SDs kärngrupp obildade män på vischan, dvs just dem som riskerar att konkurreras ut av invandrare, och inte har en chans att få de där mer kvalificeraede jobben? För dem är inte den här sortens resultat lugnande alls, utan spär tvärtom på deras oro.

  En annan positiv effekt, av kanske mindre oroande slag, är att invandrare även ger en större marknad och därmed fler jobb i sig.

  Lennart W

  31 oktober 2010 at 14:10

 5. pontus: Data kommer från ett antal europeiska länder, där jag misstänker att minimilöner (de facto eller de jure) är relativt höga. I vilket fall tror jag att det ligger en del i din prediktion, men man ska inte glömma tillväxten i tjänstesektorn, där en hel del invandrare får jobb även i Sverige, med höga minimilöner (de facto).

  Lennart: Jo, du har en poäng, i det att detta är genomsnittssiffror, men å andra sidan kanske denna typ av svenska män ändå inte vill arbeta i lågkvalificerade tjänstejobb.

  Niclas Berggren

  31 oktober 2010 at 15:39

 6. Det vill väl ingen? Ändå gör många det.

  Joakim Larsson

  31 oktober 2010 at 15:47

 7. Att Anders Borg tycker att budgetförslaget är olämpligt gör det väl inte ogenomförbart…
  Konstiga slutsatser, för att inte säga…
  Otippat.

  Per L

  31 oktober 2010 at 16:50

 8. Ge SD fredpriset!
  Tack vare SD har övriga partier börjat prata!

  Pg

  31 oktober 2010 at 17:03

 9. oavsett var ens sympatier ligger, så måste det väl ändå bli en kostnad när man släpper in 100000 eller fler, för det mesta outbildade personer i landet – samtidigt är det väl också logiskt att denna överkapacitet av lågutbildade som helhet blir ett tryck på låglöneyrken och leder till att dessa löner sänks ytterligare. När man kan välja och vraka bland lågutbildade säger det sig väl självt att arbetsgivarna sparar på löner så mycket de bara kan. de flesta driver ju trots allt sina företag i vinstsyfte!

  Emma

  31 oktober 2010 at 17:12

 10. Jag måste till punkt och pricka hålla med Lennart. SD:s framgångar handlar inte i första hand om främlingsfientlighet som sådan, utan om ffa svensk utslagning samt usla pensionsutsikter tack vare det.
  Drömmen om de svenska kvalificerade arbetsuppgifterna gäller bara dem som har anständiga betyg. (Från fyra i snitt och uppåt) och där spelar snart etnicitet inte alls någon roll.

  Kristian Grönqvist

  31 oktober 2010 at 17:30

 11. hmm. vilken akademiker skulle ändra åsikt för att det kom en liten studie som påvisade ett visst resultat eller samband, som dessutom är starkt mainstream och PK vilket får en att ana politiska/ideologiska påverkande faktorer? ingen antagligen. så varför skulle SD-sympatisörer ”ta till sig” denna studie?

  i vågskålen för invandringens negativa effekter finns tiotals miljarder kronor i direkta och indirekta årliga kostnader, då vårt välfärdssystem är extremt så till vida att vi erbjuder livslång försörjning utan krav, sociala och kulturella effekter ej inkluderade. i den andra vågskålen har vi internationalism, ”god mat”, ”kultur”, vänsterideologiska argument som det positiva med multikulturalism etc. men även påverkan på det lokala näringslivet, arbetskraftsstyrkan, löneläget etc.
  men som ovan noterats kan man argumentera för bl a kontextuella problem med denna studie, om man skulle överföra resultaten till Sverige. det är således inget slående positivt argument, invandringens påverkan på den inhemska arbetskraftens utveckling, varför man helt enkelt får vänta och se huruvida just detta kommer att hända i landet med världens högsta skattetryck, mest generösa välfärd, med en halv miljon öppet arbetslösa, 30%-iga ungdomsarbetslöshet och med en nettoinvandring på över 50.000 personer.

  rent generellt sett är det anmärkningsvärt att intellektuellt kapabla människor inte ser de stora dragen och konsekvenserna av denna vår största befolkningsförändring någonsin. varför har folk så svårt att kritiskt analysera mainstreampolitiken i Sverige? varför reagerar man inte på konsekvenserna av den förda politiken? varför sitter det skribenter som envist ignorerar det negativa och istället gång på gång drar fram slående veka positiva argument?

  Mattias

  31 oktober 2010 at 17:32

 12. Tänkvärt och logiskt:

  Nemo

  31 oktober 2010 at 17:37

 13. Ta in mer outbildade så sänker vi lönerna!

  Pg

  31 oktober 2010 at 18:02

 14. Haha.. typiskt elfenbenstorntänk.
  Diverse teorier med datorgenererade grafer för att ge det en lite ”vetenskaplig” look, men i slutändan bygger det ändå bara på tro. Att man sen bara överväger så få faktorer gör inte ”analysen” bättre.

  När verkligheten inte stämmer med teorin är det aldrig verkligheten som är felaktig. Kan vara bra att komma ihåg.

  Naturvetenskap = Vetenskap. Ekonomi = Tro.

  31 oktober 2010 at 21:34

 15. Som väntat dök rasister upp i den här tråden. Varför kan ni inte acceptera att invandring kan vara bra?

  Triss

  31 oktober 2010 at 23:18

 16. Det är märkligt vad många oikofober som rycker ut till försvar mot verkligheten så fort något parti eller någon organisation har hävdat något självklart.

  Det råder i princip konsensus om att utbildning är lönsamt. De allra mest outbildade människorna i Sverige kommer från andra länder. Bland annat i princip alla analfabeter. ÄNDÅ är den nuvarande invandringen lönsam!

  Arbetslöshet belastar samhällsekonomin dels i form av bidrag till de arbetslösa och dels i form av uteblivna skatteintäkter från arbete. Arbetslösheten bland invandrare är markant högre än den bland svenskar. ÄNDÅ är den nuvarande invandringen lönsam!

  Kostnaden för pensioner anses vara så stor att pensionärer får betala en högre skattesats på sina pensioner än vad arbetande får betala för sina löner. Invandrare som anses vara för gamla för att arbeta får svensk pension utan att ha lyft ett finger för Sverige. ÄNDÅ är den nuvarande invandringen lönsam!

  Och så här fortsätter det från område till område. Men när man lägger ihop alla minusposter så lyckas vissa ändå få ett positivt slutresultat. Är det inte märkligt?

  Hasse

  1 november 2010 at 0:09

 17. @ Triss
  Vilken rasism pratar du om? Vem har sagt något rasistiskt här? Du kanske inte vet vad rasism är..

  Har du kollat dina ögonlock efter intatuterade hakkors på sistone förresten.. För det verkar som om du ser rasism/nazism överallt?

  Eller så tror du kanske att alla skall hålla tyst och/eller låtsas hålla med dig bara du kastar ur dig en grov-nog anklagelse?

  Rasist/Nazist/Facist/Ond och allt det där

  1 november 2010 at 1:33

 18. Öka invandringen av outbildad arbetskraft som inte har en möjlighet att slå sig in på den kärva svenska arbetsmarknaden. Vi får då en ökad försörjningsbörda vilket leder till att den redan etablerade arbetsstyrkan får arbeta några år längre innan de får gå i pension. Detta leder till att dessa inte kommer att lyfta pension under lika många år som tidigare grupper har gjort. Vilket i sin tur minskar kostnaderna för pensionsutbetalningar, vilket gör att vi kan försörja fler icke arbetande människor som invandrar. Problemet löst!

  Sluta med egoistiskt gnäll och gå till jobbet och gör din plikt mot jordens fattiga som behöver tas om hand av dig!

  Lugens

  1 november 2010 at 3:32

 19. Som väntat, ingen rasist vill erkänna att dem är rasist. Skäms ni för det eller?

  Triss

  1 november 2010 at 7:31

 20. Vad gäller okvalificerad arbetskraftsinvandring, så finns det också en intressant kategori vinnare på konsumentsidan. När kostnaden för okvalificerad arbetskraft sjunker, så ökar reallönen för de som anlitar speciellt mycket okvalificerad arbetskraft. De med vård- och omsorgsbehov får alltså se sin reallön öka.

  Marcus Salomonsson

  1 november 2010 at 10:58

 21. Triss.. tänker du erkänna att du slår din fru?
  Väx upp din tönt.

  Rasist?

  2 november 2010 at 2:45

 22. Rasister eller inte, klart är iaf det här ämnet lockade hit ovanligt många debatörer av ett visst slag, med s.a.s. SD-liknande resonemang.

  OK, att vilja strama upp reglerna kring invandring är inte i sig rasism. Inget parti, vad jag vet iaf, vill ha helt fri invandring, så frågan skulle bara kunna handla om vilken nivå som är lämpligast, och vilka principer som ska tillämpas för flyktingmottagning och arbetskraftsinvandring och anhörighetsinvandring osv.

  Men SD har klara rasistiska drag, vilket man ser om man t.ex. läser innantill i partiprogrammet. Rätt så onödigt, om de verkligen inte ville kopplas ihop med rasism. Men vad annat kan man vänta sig av ett parti som vuxit fram ur bl.a. BSS?

  Lennart W

  2 november 2010 at 9:47

 23. Du menar alltså att invandringen är bra för att då slipper svenskarna ta skitjobben.

  Vet du vad jag tar hellre ett skitjobb än att ser min syster våldtagen och min mor nedslagen.

  Mattias Svensson

  3 november 2010 at 12:38

 24. Mattias Svensson

  Har det verkligen hänt?

  Kristian Grönqvist

  3 november 2010 at 12:57

 25. Vilket då Kristian? Att invandrare tar skitjobben, eller att invandrare är överrepresenterade i vålds och våldtäktsstatistiken?

  Mattias Svensson

  4 november 2010 at 17:17

 26. Mattias Svensson

  Att Din syster har blivit våldtagen och Din mor nedslagen?

  Kristian Grönqvist

  4 november 2010 at 17:46

 27. Jag förstår att symboliken i det jag skrev lågt på ett något för högt plan för dig att förstå Kristian, men låt oss säga så här att med ökad invandring ökar risken för att min syster skall bli våldtagen, och min mor misshandlad.

  Om du inte tror mig bäste Kristian så kan du ju alltid goggla på namn som Elin Krantz, eller ord som Landskronafallet.

  Mattias Svensson

  4 november 2010 at 19:53

 28. Nu förstod jag inte riktigt. Om invandringen ökar, så ökar sannolikheten för att Du skall slå ner Din mor och att Du vålgtar Din syster?

  Kristian Grönqvist

  4 november 2010 at 22:51

 29. Den allmänna bilden att invandrare framförallt får arbeten som har låg status eller som infödingarna inte vill utföra stämmer bra med stereotypen.

  När vi tittar på detaljerna blir jag dock skeptisk:

  o En högre konkurrens om arbeten för tendensiellt till lägre löner.

  o Som sägs av Kristian Grönqvist är det inte alls givet att den svenska skolan för till högkvalificerade svenskar.

  o Man kan inte ta vem som helst, ge honom en bättre utbildning, och sedan ge honom ett högkvalificerat arbete. Vi har alla våra gränser. Jfr. http://www.aswedeingermany.de/60Misc/50Automatization.html

  o De diskussioner som jag har sett så långt har fokuserat på dem fördelar som högkvalificerade invandrare ger—de som täpper luckor där det finns ont om kvalificerade svenskar, gör nya upptäckter och uppfinningar, startar nya företag, … Här ser även jag dem större fördelarna.

  michaeleriksson

  4 november 2010 at 23:38

 30. Kristian Grönqvist är en clown jag inte vidare diskuterar med, dock kan jag till er andra säga att ju mer typer som Kristian Grönqvist försöker förlöjliga de som inte delar deras sin på invandring, desto större kommer partier som bla SD bli.

  Mattias Svensson

  5 november 2010 at 0:13

 31. Hej Mattias

  Jag kan faktiskt tycka att de länder invandrarna kommer ifrån, skulle ha bättre nytta av dem själva, eftersom det säkert inte alltid är de fattigaste, brottsligaste och mest utslagna i respektive länder som tar sig hit. Man kan nästan ibland föreställa sig att det kräver en viss framåtanda för att ta sig så långt. Men att de skulle ta jobben ifrån oss, beror bara på att svenskarna inte vill ta skitjobben själva.

  Hur är det förresten med Dig själv. Har Du tagit något skitjobb än?
  Eller har Du varit arbetslös de senaste två åren?

  Kristian Grönqvist

  5 november 2010 at 0:25

 32. Jag har egentligen ingen anledning att svara på något så oförskämt som Kristian Grönqvist.

  Dock så har jag jobbat som diskare, städare, fönsterputsare, stekt hamburgare i gatukök, kock, och haft dussintalet liknande yrken.

  Jag har aldrig varit arbetslös, jag har en magisterexamen och arbetar numera inom ett såkallat ”finyrke”.

  Kristian Grönqvist påstånde om att jag hävdat att invandrare tar jobben ifrån svenskarna, kan ju var och en som läser vårat replikskifte se att det inte stämmer, dessutom med dagens läge på arbetsmarknaden så är det väl snarare så att ”flyktingarna” tar socialbidragen ifrån oss.

  Nu har jag ingen mer anledning att konversera med en person som anser att Romer och Somalier utan utbildning är en tillgång för svensk arbetsmarknad.

  Mattias Svensson

  5 november 2010 at 0:45

 33. Invandringen gynnar människosmugglare, antirasister(eftersom det oundvikligen blir mycket mer utslag av rasism i samhället som dom då kan skrika sig hesa över och på så vis finna någon mening i sina fattiga liv) och vissa invandrargrupper.

  Svenskar gynnas verkligen inte av invandringen. Det är bara läsa dom studier som finns kring invandringens effekter på dom offentliga finanserna och brottsligheten ibland invandrare. Jag tycker att det borde vara ganska uppenbart för alla som kan se, höra och tänka, men propaganda verkar vara skrämmande effektivt. Man kan verkligen förstå Nazityskland när man ser ut lätt svenskarna ha vilseletts av propagandan de senaste årtiondena.

  Karl

  5 november 2010 at 1:34

 34. Hej Nephelims Wings (Karl).

  Det var ett tag sen. Nej, jag kan hålla med Dig i ett kortsiktigt resonemang. För då skulle verkligen hemländerna ha mer nytta av individerna själva. Sen är det mer en fråga omn vi kan tubba svenskar till att jobba som trappstäderskor hela livet längre. Du hörde själv hur Mattias resonerade, man skall ha ett ”finjobb”.
  Att jobba med fuljobb går väl an när man studerar och är ung sådär. Men sen…

  Det som egentligen är det stora problemet är, att hela immigrationssystemet upplevs som regellöst för svenskarna i gemen. Och när man som svensk(inte jag, eftersom jag är finne) vill diskutera det kommer rasistkortet fram. Och reaktionerna från Mattias…

  Rasistdebatten är lika infekterad av sårad fåfänga som religionsdebatten. Att sen en del hopplösa fotbollshuliganer alltid hoppar på ”bråktåget” gör ju inte saken aptitligare precis.

  Jag, för min del, tror att bägge sidor har trovärdiga motiv, men att de i motsättningens namn utmålas till ”skalliga råttor”! vs. ”självrättfärdiga stroppar”. Inget som gör att diskussionen blir objektiv precis…

  I och med att SD är, trots allt, i riksdagen kan man ju hoppas på en mer nyanserad debatt där partierna närmar sig varann istället för fjärmas från varann (vilket vi för närvarande inte ser röken av och det mesta av skulden tillhör de ”självrättfärdiga stropparna”).
  Men då vill jag naturligtvis slippa antydningar av det slaget som Mattias Svensson kommer med. Det kallas Guilt by assosiation, och är alltid lika andefattigt.

  Den fysiska brottsligheten har alltid varit störst i socialgrupp 3 och nedåt, dödligheten av brott likaså, vilken nationalitet det än handlar om, mord inom släkt och nära vänner mycket vanligare än slumpmässiga mord, vilket gör att det i sannolikhetens namn är Mattias Svensson, som är det troligaste alternativet till gärningsman, när det gäller hans mor och syster.
  Vilket visar i vanlig ordning att allt inte är svartvitt och att svartvita åsikter alltid till slut blir grundlösa.

  Kristian Grönqvist

  5 november 2010 at 10:58

 35. Kristian Grönqvist har en tendens att tillskriva folk åsikter de ej har framfört.

  Kristian Grönqvist påstår följande:

  ”Du hörde själv hur Mattias resonerade, man skall ha ett ”finjobb”. Att jobba med fuljobb går väl an när man studerar och är ung sådär”

  Om Kristian Grönqvist inte med ett citat utifrån det jag har skrivit i denna tråd, kan styrka att jag påstått något i den stillen, så är inget annat än en lögnare.

  Övrigt snömos av Kristian Grönqvist har utretts i denna utredning http://www.bra.se/extra/faq/?module_instance=2&action_question_show.127.0.=1 av BRÅ.

  Där framgår helt klart att om man är från Algeriet, Libyen, Marocko och Tunisen, Italien och Irak, är sannolikheten betydligt mycket större att man utsätter Mattias Svenssons mor och syster för otrevligheter än att Mattias Svensson själv skulle göra skyldig till dessa vidrigheter. http://plus.aftonbladet.se/nyheter/0003/13/dokument.html

  Tydligen bero detta på att utlänningen inte har samma syn på sin omvärld som svensken http://www.dn.se/debatt/kulturarv-ligger-bakom-invandrarnas-brottslighet-1.421859

  Mattias Svensson

  6 november 2010 at 19:22

 36. Mattias
  är du sverigedemokrat lr nationaldemokrat??

  Dudley

  6 november 2010 at 20:39

 37. Dudley, när skall du sluta slå din fru?

  Mattias Svensson

  7 november 2010 at 11:34


Kommentarer inaktiverade.

%d bloggare gillar detta: