Nonicoclolasos

Pengahungriga samfund

Den nye kd-ministern Stefan Attefall har bjudit in diverse religiösa ledare till ett möte. Vad vill de? Bl.a. att skattebetalarna ska finansiera dem i ökad utsträckning.

Göran Zettergren, missionsföreståndare för Missionskyrkan:

Bidragen borde ju naturligtvis höjas eftersom de länge legat på samma nivå. Jag tror att det här är väl använda pengar för både samfunden och regeringen.

Abd al Haqq Kielan, ordförande för Svenska islamiska församlingarna:

Jag skulle vilja se en ökning av de ekonomiska anslagen. Nu har ju statsbidragen till trossamfund varit på samma nivå i många år. Vi har ju inte fått ökade anslag trots att antalet aktiva muslimer ökar i Sverige.

Anders Arborelius, biskop för Katolska kyrkan i Stockholm:

Om man förväntar sig mer av kyrkor och församlingar borde man höja bidragen. De har ju legat på samma nivå länge. Det visar sig ju exempelvis genom att man inte har lokaler.

Jag tycker också att bidragen till religiösa samfund bör ändras — till noll! Därtill bör en rad andra privilegier genast avvecklas. Tyvärr befarar jag att Stefan Attefall kommer att vara mer inne på de pengahungriga samfundsledarnas linje, i linje med kd:s pro-religiösa profil. Som vanligt får man sätta sitt hopp till Anders Borg.

Annonser

Written by Niclas Berggren

19 november 2010 den 11:20

Publicerat i bidrag, religion, vidskepelse

10 svar

Subscribe to comments with RSS.

 1. Fast är du så säker på att Anders Borg, som kristen, inte tycker att det är väl använda pengar?

  Olof Johansson-Stenman

  19 november 2010 at 11:34

 2. Olof: Som kristen tar säkert Anders Borg avstånd från den Mammon-dyrkan som samfundsföreträdarna ger uttryck för. Hans främsta religion tror jag är budgetbalansens. Det har t.ex. visat sig i hans avvisande av avdragsrätt för gåvor, en fråga som samfunden och kd driver starkt.

  Niclas Berggren

  19 november 2010 at 11:39

 3. Är du säker på att samfunden inte gör någon nytta? Man kan ju tänka sig att de är väl värda sina pengar i ett rent sekulärt nationalekonomiskt perspektiv. Vilken effekt har varje satsad krona på BNP osv?

  Varför det skulle vara en positiv effekt (i så fall) är en annan fråga. Men den kanske inte ens är viktig i ett utilitaristiskt perspektiv.

  Lennart W

  19 november 2010 at 11:44

 4. Personligen hade jag föredragit ett system där staten inte ger bidrag till några organisationer men där medborgare som vill vara medlem i en eller flera organisationer får göra avdrag för medlemsavgifterna.

  Christopher Aqurette

  19 november 2010 at 13:03

 5. Christopher, vad skulle då hindra organisationer från att ta ut enorma medlemsavgifter och därigenom direkt styra vilka bidrag staten ger dem?

  Nek:are

  19 november 2010 at 13:21

 6. Enorma medlemsavgifter drabbar medlemmarna. Några bidrag till organisationerna betalas inte ut.

  Christopher Aqurette

  19 november 2010 at 13:25

 7. Självklart är systemet mycket orättvist, då andra rörelser i samhället, kulturen t ex får ca 50 gånger så mycket i omärkta bidrag.

  I själva verket är frikyrkorna utan jämförelse mest engagerade i samhället både enskilt och genom församlingarna. Nästan alla hjälorganisationer har startats av kristna, Läkarmissionen, Erikshjälpen, Hoppets Stjärna, Individuell Människohjälp, Lp, Myrorna, Stadsmissionen, Diakonia, Caritas etc etc.

  Men för att inte bli beroende av staten så bör man avsäga sig generella bidrag och begära få rättvisa bidrag till sina sociala verksamheter.

  Lelle

  19 november 2010 at 14:29

 8. Jag håller med Lelle här, de kristna samfundens pengar gör enorm nytta hos utslagna människor av vilken tillhörighet som helst.

  Men däremot tycker jag inte en krona skall gå till islamska samfund, då islam tydligt påpekar att hjälp enbart skall gå till muslimer.

  Tony

  19 november 2010 at 15:04

 9. Jag kan heller inte se ngt problem med att samfunden får vissa bidrag för sin sociala verksamhet, som man säkert många gånger kan sköta betydligt mer kostnadseffektivt än om den skötts av kommunen.

  Olof Johansson-Stenman

  19 november 2010 at 15:31

 10. Ett litet tillägg som kanske inte nödvändigtvis måste ses som ett stöd för mitt tidigare påstående:

  Olof Johansson-Stenman

  19 november 2010 at 17:17


Kommentarer inaktiverade.

%d bloggare gillar detta: