Nonicoclolasos

Motivet bakom vänlighet

Spelar det någon roll för hur en handling utvärderas, vilket det bakomliggande motivet är? Man kan tänka sig att en person, A, handlar på ett sätt som gynnar en annan person, B, men att A antingen motiveras av att vinna på att handla på det sättet eller av ren altruism. Man kan vinna på goda handlingar om man förväntar sig en bättre behandling tillbaka. Nå, en ny studie, ”Can Intentions Spoil the Kindness of a Gift — An Experimental Study”, undersöker, i ett s. k. tillitsspel, om B ger tillbaka mindre om motivet till en vänlig handling från A anses bero på egenintresse och högre förväntad egen vinst, jämfört med om motivet uppfattas vara altruistiskt. Resultat:

Our results suggest that expected future returns do not affect the perceived kindness of an action and its rewards. Agent B‘s return transfer does not differ across treatments for a given transfer. This is not because agent B does not care about agent A’’s action at all. Actually, we observe a lot of agents B that return strictly positive amounts, and in addition, agent B‘s average return transfer is increasing in agent A‘s transfer. This suggests that individuals reward actions that seem altruistic, independent of the actor’s expectation of future rewards or of the actor’s speci…c kind of intention. Consequently, we conclude that individuals condition their behavior on outcomes rather than on intentions or higher order beliefs.

Detta agerande är i linje med det som tänkare i den utilitaristiska traditionen, t.ex. Sidgwick, har gett uttryck för. De menar att motiv i sig är normativt ointressanta: det normativt intressanta är utfall.

Se även ”Nationalekonomins intellektuella bidrag”.

Annonser

Written by Niclas Berggren

22 november 2010 den 4:18

6 svar

Subscribe to comments with RSS.

 1. Så judiskt. Handla rätt är gott, motivet är ointressant. Du är vad du gör, inte vad du tänker.

  Christopher Aqurette

  22 november 2010 at 5:03

 2. Är detta inte också ett stöd för den rationella egoismen? Eller i varje fall ett argument emot en av de vanligaste invändningarna emot rationell egoism.

  PS! Specic ska nog vara specific?

  Christopher Aqurette

  22 november 2010 at 5:12

 3. Det förklarar också varför till synes falska människor med falska leenden tycks ha många fördelar i samspelet med andra. Frågan är om inte ytan kommer bli än mer accepterad i framtiden, m nätet. Å ena sidan känner jag sorg över detta, å andra sidan kanske vi alla blir verkligt lyckligare av det..

  Camilla

  22 november 2010 at 9:54

 4. Flera andra studier har dock visat att intentioner spelar stor roll för beteendet. Dessutom, även om beteendet från B-spelaren i experimentet inte beror på bedömda intentioner hos A (även om jag ser mätbarhetsproblem här) så betyder det inte att B inte bryr sig om As intentioner.

  Ännu mindre betyder det att ”motiv i sig är normativt ointressanta”.

  Olof Johansson-Stenman

  22 november 2010 at 11:36

 5. Jag har en känsla av att det för luttrade människor blir viktigare med intentionen än själva handlingen.
  Bli själva äldre och se efter.

  Kristian Grönqvist

  22 november 2010 at 16:28

 6. Vad hände med att det är tanken som räknas..?

  Camilla

  25 november 2010 at 19:38


Kommentarer inaktiverade.

%d bloggare gillar detta: