Nonicoclolasos

Naturen som vägledare

John Stuart Mill granskar, i ”On Nature”, närmare den uppfattning som säger att ”naturen” kan och bör ge oss vägledning gällande hur vi bör leva våra liv. Han sammanfattar sin analys på följande sätt:

The word ”nature” has two principal meanings: it either denotes the entire system of things, with the aggregates of all their properties, or it denotes things as they would be, apart from human intervention.

In the first of these senses, the doctrine that man ought to follow nature is unmeaning; since man has no power to do anything else than follow nature; all his actions are done through, and in obedience to, some one or many of nature’s physical or mental laws.

In the other sense of the term, the doctrine that man ought to follow nature, or, in other words, ought to make the spontaneous course of things the model of his voluntary actions, is equally irrational and immoral.

Irrational, because all human action whatever consists in altering, and all useful action in improving, the spontaneous course of nature.

Immoral, because the course of natural phenomena being replete with everything which when committed by human beings is most worthy of abhorrence, any one who endeavoured in his actions to imitate the natural course of things would be universally seen and acknowledged to be the wickedest of men.

Jag instämmer i det stora hela: naturen (i den mån begreppet kan göras begripligt och syftar på något annat än totaliteten av allt) innefattar inte i sig och med automatik moralisk vägledning. Frågan är hur Mill och vi andra kan säga att något i naturen är omoraliskt: det antyder att vår moraliska standard emanerar från någonstans utanför naturen och kan appliceras på den, ”utifrån”.

Se även ”Naturligt är mångfalden”, en artikel i SvD skriven av två svenska etologer, samt professor Volokhs analys av påståendet att homosexualitet är ”mot naturen”.

Annonser

Written by Niclas Berggren

24 november 2010 den 5:06

Publicerat i etik, filosofi, moral, natur

6 svar

Subscribe to comments with RSS.

 1. Om man har en naturalistisk förståelse av moral kommer moralen från naturen. När något anses omoraliskt innebär det att en från naturen kommande impuls står mot en annan från naturen kommande impuls. I alla fall skulle jag tolka naturalistisk etik ungefär så.

  Jey

  24 november 2010 at 9:44

 2. I min mening är naturen helt amoralisk, det vet du att jag påpekat tidigare N. Moral är ett mäskligt hittepå precis som religion.
  Naturen följer bara ändamålsenlighet eller om man vill nymysticistiskt kalla det meningsfullhet…

  Kristian Grönqvist

  24 november 2010 at 10:30

 3. Som utilitarist anser man att det finns en moral utanför naturen.

  Torbjörn E.

  24 november 2010 at 10:43

 4. Som biologist undrar jag vad utanför naturen betyder?

  Kristian Grönqvist

  24 november 2010 at 11:10

 5. Det är värt att notera att Mill talar om mentala lagar, det ger en viss indikation på ett fundament för moralen.

  Frågeställningen i övrigt är ganska meningslös eftersom vi har en så primitiv förståelse av begreppet ”natur”. Den naturalistiska positionen är inte till någon hjälp.

  Psykologiskt och epistemologiskt så finns våran kunskap som en representation av den omgivande verkligheten. Rent epistemologiskt är alltså vår kunskap ett utanförskap till ”resten” av naturen. Lägg till mentala lagar så har vi i alla fall en utgångpunkt att basera våra värderingar på.

  Den filosofiska naturalisten ger sig in på helt ogrundad ontologi när han hittar på sina definitioner av ”naturen”.

  Daniel

  24 november 2010 at 11:34

 6. Jag läser det på ett annat sätt än Niclas.

  När Mill för fram sin andra invändning antar han implicit att den första invändningen inte är ett problem, dvs att vi *kan* separera oss från naturen och inte påverka den.

  Givet detta, så är det enligt Mill omoraliskt att göra som djueren då dessa uppenbart bryter mot de värderingar man hade i mitten på 1800-talet.

  Jag tror inte att det är djupare än så.

  Vetenskapare

  24 november 2010 at 12:52


Kommentarer inaktiverade.

%d bloggare gillar detta: