Nonicoclolasos

Påverkbara könsskillnader

Det är välkänt att det föreligger könsskillnader inom naturvetenskaperna, i regel till männens fördel. Är könsskillnader i prestation svåra att förändra? Det verkar inte så. En ny studie, ”Reducing the Gender Achievement Gap in College Science: A Classroom Study of Values Affirmation”, publicerad i Science, undersöker om könsskillnader mellan fysikstudenter går att påverka med en psykologisk metod:

In this randomized double-blind study, 399 students either wrote about their most important values or not, twice at the beginning of the 15-week course. Values affirmation reduced the male-female performance and learning difference substantially and elevated women’s modal grades from the C to B range. Benefits were strongest for women who tended to endorse the stereotype that men do better than women in physics. A brief psychological intervention may be a promising way to address the gender gap in science performance and learning.

I denna figur jämförs tenta- och fysiktestresultat för dem som fick genomgå värderingsövningen med en kontrollgrupp:

Denna studie tycker jag är hoppingivande, i det att den klargör att könsskillnader inte är omöjliga att förändra. Metoden i fråga tar bara 15 minuter att använda. Frågan är hur många (manliga?) föreläsare som är villiga att använda metoder av det här slaget för att hjälpa sina kvinnliga studenter. Kanske måste föreläsarna först genomgå något slags träning? Nå, studien rör nybörjarstudenter i fysik. En vidare fråga är om könsskillnader bland de allra bästa fysikerna går att eliminera med psykologiska metoder av detta slag. Kan man tänka sig att könsskillnader blir svårare att eliminera ju högre upp man kommer? Det kan i vilket fall inte skafa om fler kvinnliga studenter hjälps, genom psykologiska metoder, att prestera bättre. Vissa av dem kommer säkert att nå längre också som forskare därigenom.

Se även inläggen ”Olympiad för intelligenta”, ”Bland de bästa matematikerna dominerar pojkar”, ”De sämsta och bästa är pojkar”, ”Könsskillnader i matematik”, ”Kvinnor i naturvetenskap” och ”Professorns kön påverkar kvinnliga studenter”.

Annonser

Written by Niclas Berggren

30 november 2010 den 4:25

68 svar

Subscribe to comments with RSS.

 1. Jäkla synd att du har blivit så PK. Du vill antagligen genusindoktrinera barnen på dagis också.

  Arne

  30 november 2010 at 8:42

 2. Niclas

  Lite rolig formulering. Det förekommer könsskillnader i naturen. Hos män i regel till männens fördel. Sant
  Man kunde också skriva.
  Det förekommer könskillnader i naturen. Hos kvinnor främst till människans fördel…

  Kanske lite en fråga om vad man tycker är viktigt…

  Kristian Grönqvist

  30 november 2010 at 11:05

 3. Så experimentet är rätt och verkligheten är fel? Jag har svårt att se att den här typen av undersökningar visar något annat än att experimentsituationer är väldigt speciella och kan ge upphov till alla möjliga typer av resultat. Exempelvis gör männen sämre ifrån sig i det här experimentet. Hur förklarar man det? Är det bra?

  Jacob Lundberg

  30 november 2010 at 11:36

 4. Dessutom verkar det som att genomsnittsprovpoängen för hela gruppen försämras i snitt eftersom männen är fler.

  Enligt mina beräkningar 69 för kontrollgruppen och 68,4 för den behandlade gruppen. (Reservation för att det är svårt att läsa värden från diagrammet.)

  Jacob Lundberg

  30 november 2010 at 11:48

 5. Jacob: Intressanta påpekanden från din sida. Några reflexioner från min sida:
  i) Experiment som detta är ju tänkta att lära oss mer om (den mer generella) verkligheten. Man skulle därför kunna fråga dig hur du, utan ytterligare experiment eller andra empiriska belägg, kan hävda att experimentet och (den mer generella) verkligheten skiljer sig åt.
  ii) Med detta sagt delar jag, trots allt, din oro över att generalisera, i alla fall lättvindigt, utifrån experiment. Levitt & List har tagit upp en liknande kritik, liksom en ny studie jag stötte på häromdagen. Ytterligare en studie indikerar viss generaliserbarhet i fråga om social preferenser. Experiment kan, tror jag, lära oss mycket, men man ska alltid betrakta resultat med en dos skepsis. Den studie jag skriver om här är en del av en större litteratur och som sådan intressant: fler studier bör beaktas, och fler bör utföras. Man bör dock inte, anser jag, avvisa den tout court såsom ståendes i strid med verkligheten.
  iii) Om det är så att insatser som förbättrar kvinnors prestationer och jämnar ut skillnader leder till ett sämre utfall i genomsnitt hamnar vi i en intressant trade off-situation!

  Niclas Berggren

  30 november 2010 at 12:09

 6. Om män blir sämre av att skriva om sina värderingar, medan kvinnor blir bättre, så är det ju bara att låta bli att tvinga män att göra det, så slipper man ju trade off-situationen.

  David Bergkvist

  30 november 2010 at 12:43

 7. Högre förväntad avkastning med större varians.

  Påminner om något..

  Lennart W

  30 november 2010 at 12:51

 8. David

  Det kan inte uteslutas att resultaten för de kvinnliga studenterna också påverkas av om de manliga studenterna har gjort övningen. Ett nytt experiment bör kunna klargöra.

  Nek.are

  30 november 2010 at 13:26

 9. Men VARFÖR ska könsskillnaderna nödvändigvis utjämnas? Behöver inte det iaf motiveras, precis som andra politiska jämlikhetsideologier om t.ex. inkomst och kapital?

  När det gäller fysik har jag iaf ett bra skäl: roligare fysikerfester!

  Om det nu låter arrogant eller så är jag väl medveten om genier som Madame Curie och Liese Meitner (värd att kolla upp för dem som inte känner till). Alla som är intresserade och har talang ska förstås ha samma möjligheter att ta sig fram. Men strävan efter 50/50 handlar ju egentligen inte alls om det.

  Lennart W

  30 november 2010 at 14:35

 10. Lennart: För egen del ser jag inte 50/50 som ett mål; däremot ser jag det som ett mål att all potential hos människor ska tas tillvara. Om flickor hålls tillbaka pga. stereotypa föreställningar, inte minst hos dem själva, som att ”pojkar är bättre på fysik”, då ser jag det som önskvärt att försöka motverka sådana tankemönster. Sådana föreställningar kan uppenbarligen vara endogena i förhållande till en viss kultur.

  Niclas Berggren

  30 november 2010 at 14:40

 11. Niclas
  Gäller din sista ståndpunkt även om konsekvensen blir att:

  – När kvinnor blir bra på en viss arena så sker samtidigt en minskad manlig lust inom arenan.

  Har du inte läst om ”tjejbaciller” och hur dessa tvingar pojkar att hitta på något annat för att kunna imponera på tjejerna.

  Konsekvensen blir ju ändå densamma: Man lägger ansvarat på män att påfågla fram nya arenor.

  I den bästa av världar gör också männen detta. Men vad händer när man totalt förlorar lusten och förmågan.

  Är det då kulturer dör och kvinnorna får bära hela lasset.

  Anders B Westin

  30 november 2010 at 16:09

 12. Glömde:

  I öststaterna var visst kvinnor ganska duktiga fysiker.

  Vad var det bilen hette? Trabant

  http://www.vibilagare.se/reportage/klassiska-bilmarken-trabant-28184

  Anders B Westin

  30 november 2010 at 16:13

 13. ABW

  Du var ta mig fan den mest misogyna snubbe jag har råkat på på länge!

  Terja

  30 november 2010 at 16:40

 14. ABW: Att Trabant var en kass bil var ju inte vetenskaparnas fel.

  David Bergkvist

  30 november 2010 at 16:56

 15. Nej men det var en liknelse.

  I kommunismens kultur var det både förbjudet att göra kön och agera ut sin kreativitet.

  Dessutom är jag inte ett dugg misogyn Terja.

  Vad skulle kvinnor tycka om det var förbjudet att göra kön.

  Jag tror med säkerhet att de skulle vantrivas precis som vi män gör i motsvarande situation.

  Jag skriver om en återkopplingsprocess som åtminstone vissa har upptäckt och försöker göra något åt:

  http://www.singlesexschools.org/

  men än så länge är detta minerat område i den rådande diskursen i detta land.

  Men vänta bara: Om sisådär 20 år så är det kanske högsta mode precis som ”friskolor”.

  Anders B Westin

  30 november 2010 at 17:05

 16. Enl. en teori är utvecklade våra förfäder en alldeles för stor hjärna för att kunna motiveras med bara vad som krävdes för jakt och överlevnad. Finns ju iaf en massa andra djur med mycket mindre hjärna som klarar sig bra ändå jmf m människan för något eller några hundra tusen år sen (innan vi började erövra planeten).

  Den stora hjärnan ÄR påfågelfjädrar. Det handlar om sex. Är man smartare kan man fler grejer för att få fler tjejer.

  Iaf en teori (kan det t.o.m. varit Dawkins? minns inte). Inte så PK iaf.. :-)

  Btw har jag en väldigt duktig dotter, även i fysik (i 8:an). Stöter hon på några problem alls bara pga sitt kön, letar jag fram ett juste järnrör..

  Lennart W

  30 november 2010 at 17:22

 17. Terja

  Du kan ju klä Dig i burka ett tag och se vad misogynitet och förbud mot sexuell påfågling handlar om. Det man inte upplevt, har man sällan en god uppfattning om.

  Kristian Grönqvist

  30 november 2010 at 17:38

 18. Lennart W
  Man skall inte hindra någon.

  Det jag pratar om har jag upplevt för mina tre barn. Jag har två genuina teknikgrabbar och en dotter som mer går åt det psykologiska.

  I grundskolan fimpade man den obligatoriska undervisningen i Teknik och anordnade istället teknikskola för tjejer på under tre sommarveckor.

  Grabbarna fick inte vara med.

  Tror du att någon vart sur.

  Jag kallar detta för missriktad genusdiskurs. Dvs att ta bort lusten från dom som har lust för att istället satsa på dem som inte har speciellt mycket av egenlust.

  Anders B Westin

  30 november 2010 at 18:27

 19. ABW>> Så du menar att ämnen som är väldigt mansdominerande (delvis) är detta för att männen då hittar sina områden att ”påfågla” sig framför kvinnorna? Och att t.ex. öka andelen kvinnor inom områden som matematik och fysik skulle ”tvinga ut” en del duktiga män från dessa områden som nu försöker ”påfågla sig någon annanstans”?

  Känns som en mycket tunn hypotes. I den värld jag lever är inte direkt de mycket mansdominerande områdena som matematik, fysik, datavenskap m m direkt höjden av statusmarkör om du vill påfågla dig för kvinnor. Lite tvärtom nästan.

  KM

  1 december 2010 at 13:14

 20. KM
  Du glömmer bort begreppet variation. En viss typ av sympatiska kvinnor älskar manliga mattenördar. Kanske inte de ”snyggaste brudarna” men antagligen ganska kloka kvinnor som får till det på andra sätt.

  maka söker make.

  Avkomman är den stora belöningen.

  Anders B Westin

  1 december 2010 at 13:45

 21. KM

  Kloka honor söker alltid hanar som kan erbjuda hennes avkomma den tryggaste uppväxten. Tror du verkligen de kloka honorna söker den tryggheten i bomberjackor?

  Kristian Grönqvist

  1 december 2010 at 13:49

 22. Anders

  Det här spelet du beskriver har blivit mindre viktigt. Vi kvinnor lever idag annorlunda än förr i tiden, med egna karriärer. ”Den stora belöningen” är inte viktig på samma sätt. Det yttrar sig i att fler väljer bort barn och att vi får färre barn i genomsnitt.

  Helena

  1 december 2010 at 13:53

 23. Kan väl lägga till att jag finner det sannolikt att personligheten enligt principen Femfaktorteorin har en ganska stor betydelse för gradienten – behov av sexuell avskiljning.

  Extraversion är en dimension av Big Five. Min egen teori är att män med hög extraversion har störst behov av sexuellt spänningsfält rent generellt inklusive yrkeslivet.

  Fysiker är väl inte överlag så extravaganta som handelsekonomer och vissa fysiknördar lär väl inte ens kunna skilja på en hane och en hona. För dom ligger fokuset på helt andra gradientfält.

  Nu tänker jag kanske mest på gravitation.

  Det är nog personlighetsgradienten som presenteras i femfaktorteorin som kan förklara en hel del av den mänskliga svårigheten att komma överens. Alla är olika och vissa är jäkligt olika.

  http://sv.wikipedia.org/wiki/Big_five_%28psykologi%29

  ”Coola grabbar” och ”Hotta Brudar” är bara ett pedagogiskt extremfall. Vi andra jobbar med mer kamouflerade metoder – dock enligt samma grundprincip.

  Anders B Westin

  1 december 2010 at 13:56

 24. Med det vill jag ha sagt:

  De första som flyr fysikbranschen om det blir för mycket ”tjejbaciller” är de extravaganta coola grabbarna som råkar ha valt fysik för att de samtidigt hade ett IQ > 165

  Anders B Westin

  1 december 2010 at 13:58

 25. Niclas skrev:

  För egen del ser jag inte 50/50 som ett mål; däremot ser jag det som ett mål att all potential hos människor ska tas tillvara. Om flickor hålls tillbaka pga. stereotypa föreställningar, inte minst hos dem själva, som att ”pojkar är bättre på fysik”, då ser jag det som önskvärt att försöka motverka sådana tankemönster.

  +1

  Cecilia

  1 december 2010 at 17:23

 26. Kristian>> Ja, det tror jag stämmer. Men det var inte vad det handlade om här, utan ABW:s hypotes är att det är andelen kvinnor i en yrkeskategori som är starkt avgörande för dess påfåglingsstyrka. Istället för exemplet med en datavetare vs. en ”bomberjacka-man” kan vi ta ”läkare” vs. ”datavetare”, där läkare har avsevärt högre andel kvinnor än datavetare, men samtidigt tror jag de flesta skulle säga avsevärt högre status och mer påfåglingskapacitet.

  ABW>> Inte alls övertygande (som mycket annat icke-vetenskapligt ad-hoc-mässigt evolutionsbiologiskt/psykologiskt).

  Jag ser ingen stark korrelation mellan yrkets påfåglingskapacitet och dess könssammnsättning (med undantag för en korrelation som kan drivas av en del kommunala/offentlig yrken med hög kvinnoandel och låg status). Jag upplever t.ex. påfåglingsmöjlighet större för handelsekonomer, läkare och advokater (än för datavetare, fysiker och matematiker). Och alla dessa har avsevärt högre andel kvinnor än de sistnämnda. Kanske kan korrelationen finnas, men den är knappast så avgörande.

  Så jag ser ingen som helst samhällsproblem med att fler kvinnor inom t.ex. fysiken skulle ”tränga ut” produktiva män från detta område eftersom påfåglingsmöjligheten minskar. Även om din spekulation skulle stämma så är det fortfarande så att även om andelen kvinnor ökar inom ingenjörs/tekniker-ämnen så är det ju mycket långt kvar tills en fördelning som liknar den inom t.ex. läkarprogram, handels eller juristprogram.

  Med det sagt vill jag också säga att jag ser inte på något sätt en jämn könsfördelning som ett mål i sig, däremot sympatiserar jag med bloggarens syn på att om det finns strukturer (kanske, kanske inte) som kan hålla tillbaka en del kvinnor från t.ex. fysik/matematik (som skulle vara produktiva inom dessa områden), finns det skäl att försöka åtgärda detta.

  KM

  1 december 2010 at 21:34

 27. ABW skriver ”De första som flyr fysikbranschen om det blir för mycket ”tjejbaciller” är de extravaganta coola grabbarna som råkar ha valt fysik för att de samtidigt hade ett IQ > 165”

  (1) Har jag svårt att tro, men har du någon typ av evidens för sådana mekanismer i form av studier så referera gärna.
  (2) Om det stämmer, vad är problemet?

  KM

  1 december 2010 at 21:37

 28. Problemet

  Hur man än vänder sig så är ändan bar.

  Den ene kommer in och den andra åker ut.

  Någon är vinnare och någon är förlorare.

  Anders B Westin

  1 december 2010 at 21:58

 29. Det finns naturligtvis flera gradienter än den jag skriver om.

  Men du har kanske lättare att identifiera dig i följande bild.

  Gruppen unga män skall välja yrkesbana.

  Låt oss anta att alla fotografier i utbildningskatalogen för tekniklinjer visar glada och trevliga unga kvinnor. Inte en ung man på något foto.

  Tror du att detta påverkar de unga männens ansökningslust.

  Jag känner mig övertygad.

  Det enda jag och genusvetarna har gemensamt är insikten om att människan gör kön och att identifikation har en betydelse.

  En av flera parameters varför vissa yrken i paradigm byter könstillhörighet.

  Anders B Westin

  1 december 2010 at 22:07

 30. ABW
  Hur kommer det sig att du tror att allt är ett nollsummespel? Du har inte hört talas om plussummespel?

  Tor

  1 december 2010 at 22:07

 31. Jo visst. Men är det någon som har koll på detta. Man pratar om jämställdhet hela tiden och det är ett begrepp i en helt annan sfär. På den här bloggen ifrågasätts jämlikhet som varande ett positivt begrepp.

  Jag vill ha bästa möjliga jämlikhet. Men i den stund att man tror att man kan bygga välstånd genom att begränsa kreativitet och sexuell påfågling så är jag inte med.

  Jag anser att man skall bygga förutsättningar. Inte låsa och begränsa. Med tvångsstyrning följer alltid negativa biprodukter.

  Som tex att antalet börsbolag i Norge minskat drastiskt efter att man införde könskvotering av styrelser.

  Då tror jag betydligt mer på följande metod:

  http://www.dn.se/ekonomi/jag-ger-radet-att-starta-eget-1.1219601

  dvs att starta eget

  istället för att gnälla och klaga på de män som endast kämpar om att få behålla sin sexuella status:

  http://www.dn.se/ekonomi/jamstalldhet-inget-for-mannen-1.1219579

  i manligt skapade ”idrottsarenor”.

  Anders B Westin

  1 december 2010 at 22:51

 32. Jag tror inte att könsidentiteten är hotad, hur vi än provocerar den när vi tillgodoser andra behov. Den är mer flexibel än så, de här påfåglingsmetoderna med manliga arenor är helt konstruerade, till motsats till kön. Kanske skulle en könsmix t.o.m. leda till än större skillnader mellan män och kvinnor, om människor dras till att bekräfta sin könsidentitet.
  Att luckra upp stabila homogena grupper, kan aldrig vara fel. Om man inte vill ha det som det alltid har varit, men det är ju utopi faktiskt. Det människan kan påverka, förändras konstant. Så varför skulle vi försöka sluta påverka?

  Camilla

  1 december 2010 at 23:55

 33. Du kan ha rätt Camilla. Det sköter sig nog ändå. För dem som vill det.

  Kristian Grönqvist

  2 december 2010 at 6:40

 34. KM: Kloka synpunkter!

  Niclas Berggren

  2 december 2010 at 6:58

 35. Camilla

  Det jag problematiserar är själva retoriken bakom denna fråga. Man använder sig av begreppen jämställdhet och diskriminering.

  Det du beskriver är det som jag vill framhålla. Dvs att det pågår en ständig process.

  I vilket ögonblick i denna process skall vi hävda att jämställdheten är uppnådd och vilket mänskligt statussökande som sker ”könskoordinerat” skall kunna klassas som icke diskriminerande.

  Jag får liksom inte ihop retoriken.

  Jag har aldrig anklagat vackra kvinnor på catwalk-arenan för att diskriminera oss män.
  Däremot kanske för att odla en dålig självkänsla hos vissa unga kvinnor.

  Anders B Westin

  2 december 2010 at 9:19

 36. Jaha, en retorisk fråga..
  Jag kan som du Anders inte se framför mig vad jämställdhet egentligen innebär, och även diskriminering är lite svårt. Manliga nätverk, som ger makt och pengar, är något vi aldrig fått alternativ till. Vi står längst fram i utvecklingen och har svårt att ens se visionen. Kanske är det därför lättast att se extrema lösningar. Som att kvinnor tar över, eller kvinnor startar egna nätverk, eller stannar i hemmet. Jag tror inte att det här blir lösningarna på sikt. Utan att vi helt enkelt kommer utveckla vidare neutralläget där kvinnor och män arbetar sida vid sida, utan att lägga större vikt vid kön. Det ”könskoordinerade statussökandet” tror jag är en ren kulturell konstruktion, bara man hittar sätt att attrahera den andre parten, kommer man nöja sig med urringning eller en maskulin herrparfym eller whatever. Yrkesstatus skulle då istället kunna ha en sådan nervös funktion som en häftig sportbil, gissar jag. Däremot är självförtroende och makt sexigt, oavsett situation, eller kön, väl?
  Är det ngn som känner till en manlig heterosexuell sjuksköterska som är singel förresten? Inte jag.

  Camilla

  2 december 2010 at 9:48

 37. Niclas
  Du tycker KM har kloka synpunkter. Nu blir jag lite besviken på din analytiska läggning. Det finns flera variabler som samverkar respektive motverkar varandra.

  Jag påstår följande. KM ser statusbegreppet för endimensionellt. Han tänker mest på statusdimensionen relaterat till ”naturligt urval”, dvs kopplat till ”klassperspektivet”.

  Samtliga yrken som han relaterar har hög ”klasstatus” dvs en av dimensionerna.

  Studera istället alla yrken som inte anses så förbannat ”klassfina”.

  Hur ser det ut där.

  Jag påstår: Ju lägre man befinner sig på klasstatusskalan desto viktigare är det att påfågla sexuell status genom tydligare ”könsval”.

  Har man inte mentala resurser att bli mångmiljonär eller åtminstone bli ganska välbeställd så har man något mer att vinna på att vara typiskt manlig respektive typiskt kvinnlig på partnervalsarenan.

  Helt enkelt för att ”agenterna” på partnervalsarenan söker komplementära resurser.

  Och sånt är bra att ha när man inte har överfulla bankkonton.

  En evolutionär strategi.

  Men som vanligt är du upptagen av det atomistiska individuella perspektivet. Mänskligt kollektivt flockbeteende måste ständigt stigmatiseras.

  Är det flockhysterin i Pingstkyrkan som skrämmer dig.

  Anders B Westin

  2 december 2010 at 12:39

 38. ABW>> Givetvis finns det flera viktiga faktorer, men om det nu finns faktorer som (i fysik/data/matte-exemplet) motverkar din farhåga kring mer könsblandning (genom att de har hög ”klasstatus”), så innebär det att det inte är särskilt oroande (även utifrån påfåglingsperspektivet) om könsblandningen blir jämnare (på marginalen). Dessutom tror jag fortfarande inte på marginalen att mer könsblandning har någon effekt på påfåglingsstyrkan.

  Men återigen, vad finns det för typ av evidens för den typen av teorier för att förstå sociala val av den sort vi diskuterar här. Jag är uppriktigt nyfiken, men eftersom du använder i princip samma förklaringsmodell i alla bloggposter du kommenterar och verkar så övertygad av denna…förväntar man sig att du har mycket stöd att hämta för hur dessa mekanismer så starkt påverkar sociala beslut.

  KM

  2 december 2010 at 13:11

 39. ABW,
  Det blir intressant i framtiden när man kan köpa en billig knullrobot på konsum. Vid någon punkt hoppas jag att du kommer förstå att din stenålderslogik måste diskuteras.

  Daniel

  2 december 2010 at 13:39

 40. KM
  Vetenskapliga studier i detta ämne är inte direkt som i fysiken. Men i den litteratur som hänförs till evolutionspsykologi, humanetologi och liknade verkar det vara en total självklarhet att både naturlig och sexuell selektion påverkar våra beteenden. Dessutom gör ju antropologer den intressanta upptäckten att det inte finns en enda kultur där män och kvinnor inte lever sina liv uppdelade i könsarenor. (det här med kulturella konstruktioner verkar därmed vara av underordnad betydelse)
  Jag drar mig till minnes en studie som jag fick till mig till känna via det norska ”Hjernevask”. En amerikans psykologforskare hade studerat huvudelen av kotets kulturer – från jägarnivån upp till vår västerländska kunskapssamhälle. I alla kulturer hade kvinnor ett tydlig fokus på ”kropp, språk och själ” medan män hade ett lika tydligt fokus på ”funktionella strukturer”.

  Dessutom har vad jag läst mig till att välfärden har den effekten att könen väljer ännu mer sk könsstereotyp. Dvs i en mer primal jordbrukskultur lever könen mindre könsuppdelat än vad vi just nu gör.

  Men hade jag ett till liv så skulle jag gärna studera denna fråga på ett mer strikt vetenskapligt sätt. Men jag gissar att det för ögonblicket är lite svårt att äska forskningspengar i detta fack.
  Däremot går det ju att få pengar i detta ärende om man forskar på de övriga primaterna Homo Sapiens undantagen.

  Niclas som är så grymt skicklig på att hitta forskningsrapporter kan garanterat hitta forskning som stödjer min hypotes – men han verkar inte just nu tycka att det är så intressant. Det har väl någon orsak även just detta.

  Appropå Hjernevask: Se 5 minuter in i detta utsnitt.
  Det finns 3 delar att titta på.

  Anders B Westin

  2 december 2010 at 14:25

 41. Jag tänkte nu inte på naturlig och sexuell selektion per se, utan just interaktionen med könsblandningen i grupp som du tagit upp. Eftersom man lika lätt kan skapa en post-hoc ”förklaring” till varför påfåglingsstyrkan skulle kunna vara större i mer könsblandad miljö (och där ligger just problemet med mycket av evolutionspsykologi som den nu används som ”förklaring” i mycken litteratur).

  KM

  2 december 2010 at 20:32

 42. Jag förstår vad du menar. Något i stil med mikro- kontra makropåfåglingsarenor.

  Jag har funderat en del kring detta.

  Kanske kan personlighetsgradienten extrovert kontra introvert och gradienten individualist – kollektivist spela in i detta.

  Jag finner det troligt att vissa kan påfågla mitt i gröten medan andra behöver distans.

  Jämför med lagidrottare kontra individuella idrottare.

  Vad håller egentligen fotbollsspelare på med om inte att kollektivt maximera påfåglingsgradienten relativt en viss arketyp av ”honor”.

  Kvinnliga fotbollsspelare attraherar med stor sannolikhet en helt annan sorts män.

  Jag hävdar att personlighetsgradienten alltid kommer att odla variation i könsarenor.

  Kanske är folk som jobbar på bank av en viss sorts personlighetstyp som stortrivs att agera ut sina kön med stiliga visuella signaler förpackade i en riktigt högburen scenografi.

  Har någon forskat på detta? Jag har letat men inte hittat studier som relaterar personligheten (big five) till behovet av påfåglingsgradient.

  Jag känner mig säker på att man skulle kunna rita upp snygga diagram. Men som sagt. Jag har bara ett liv och det har jag givit till perceptionskanalen – hörselsinnet.

  PS! Tekniknördar attraherar definitivt en annan sorts kvinnor. DS

  Anders B Westin

  2 december 2010 at 21:14

 43. En till fundering som jag ältar:

  Varför leker pojkar med pojkar och flickor med flickor.

  Vad är den evolutionära orsaken och man nu kan tänka sig ”funktionen”.

  vad är det förutom att vara en övning inför den kommande ”partnervalsarenan”.

  Varför skulle inte yrkeslivet med vuxna pojkar och flickor innehålla samma typ av ”funktion”.

  Det övergår mitt förstånd att det inte skulle finnas ett sådan ”funktion” konstruerad av våra underliggande drifter och preferenser.

  Hur tusan skulle evolutionen kunnat missa denna smarta möjlighet – i att få jobbet gjort.

  Nu har jag nått min gräns i denna tråd.

  Anders B Westin

  2 december 2010 at 21:25

 44. Du ”vet” det mycket väl, Anders, fast Du gärna vill att någon annan skall sticka ut huvudet.

  Att alla flockdjuren leker i könsdelade grupper och umgås i majoritet i sådana, har att göra med sas att de pga anatomiska olikheter måste ”förberedas för sitt förestående syfte, nämligen att fortplanta sig, det enda egentligen meningsfulla med livet.

  Det innebär uppfyllandet av förbestämda roller, där ingåendet i rollen är nödvändigt för fortplantningen.
  Agera utanför rollen, bli utan barn…

  Nu kan man väl hävda att fortplantningen, i fortsättningen, angående arten människa, kanske inte är det primära längre, eftersom jordens resurser är på upphällningen f.tf. pga henne.

  Vilket inte kommer att premiera dem som inte skaffar barn, eftersom deras DNA kommer att försvinna, men istället premierar dubbelt dem som skaffar barn, eftersom mycket av konkurrensen uteblir.

  Det finns ju alltid också en chans att hoppas på de östrogena plastnanopartiklarna, vilka sakta men säkert kanske gör män ointresserade av kvinnor, vilket skulle leda till samma gynnsamma resultat.

  Eftersom det ganska snart kommer att uppstå ett tryck på minimering av antal barn eller att tillgången till barn anses av majoritetspopulationen som onödig störning, så löser sig det kanske den naturliga vägen, nämligen genom att kvinnor sakta övertygas om att män är fullkomligt oanvändbara till någonting, och barn är också ett onödigt störningsmoment.

  Det skulle vara oerhört spännande att leva i 100 år till för att se hur naturen och/eller människan kommer att hantera problemet…

  The problem is coming our way, anyway

  Kristian Grönqvist

  2 december 2010 at 22:06

 45. Vilket ger följande kontemplativa tanke:
  Jag finns till, för att ett anlag i obruten linje från livets begynnelse har överlevt fram till mig.
  Jag är alltså en av historiens främsta överlevare, i obrutet led, ättling till en kedja av de främsta överlevarna genom tiden. Får jag inte ett barn så bryts den miljoner år långa kedja som lett till mig, med mig. Det kommer inte att ske.
  Jag har sett till att få barn och barnbarn, skulden till att bandet till livets början bryts är alltså inte min, utan förskjuten till en framtid, där alltså även mina barnbarn har fått det inpräntat i sitt medvetande. Längre än så kan jag inte hoppas nå…
  Den insikten är för mig betydligt viktigare än alla religioner i världen.

  Kristian Grönqvist

  2 december 2010 at 22:25

 46. Jag får väl tacka för att du skrev det jag höll inne med för att slippa bli utskälld som bioligist.

  Anders B Westin

  2 december 2010 at 22:50

 47. Tack och på återhörande…

  Kristian Grönqvist

  2 december 2010 at 23:22

 48. Anders, jag kommer in sent här, men visst kan evolutionära skäl finnas bakom delar av en könsuppdelad arbetsmarknad, och visst kan t ex vissa män känna sin identitet hotad av om många kvinnor (eller kanske homosexuella män, för den delen) söker sig till detta yrke; traditionella macho-yrken som poliser, brandmän, vakter och militärer kommer spontant upp. Bland ekonomer har t ex Akerlof och Kranton (QJE 2000 plus minus två år) skrivit om detta.

  Men jag har svårare att se att de flesta manliga fysikstuderande skulle tycka att sin utbildning blir mindre attraktiv av att fler kvinnor söker sig dit. Mekanismen kan säkert finnas hos en del, men jag gissar att den mer än väl vägs upp av en effekt i motsatt riktning, nämligen att de flesta unga män tycker om att umgås med unga kvinnor, och vice versa.

  Dessutom kan säkert många män finna att själva arbetsmiljöklimatet blir bättre med en mindre könshomogen sammansättning (det tycker i alla fall i allmänhet jag).

  Olof Johansson-Stenman

  3 december 2010 at 8:37

 49. Kristian, du skriver ”… skulden till att bandet till livets början bryts är alltså inte min, utan förskjuten till en framtid, där alltså även mina barnbarn har fått det inpräntat i sitt medvetande”. Synes mig vara ett typexempel på det naturalistiska felslutet, men jag kanske missförstod dig.

  Förstår heller inte varför det ”ganska snart kommer att uppstå ett tryck på minimering av antal barn”. Det finns ju nästan ingen befolkningsökning alls i den rika delen av världen.

  Olof Johansson-Stenman

  3 december 2010 at 8:44

 50. Olof
  Självklart har du rätt. Det finns flera dimensioner i detta. Jag har ju antytt ovan att jag bra gärna skulle vilja studera femfaktorteorin kontra denna frågeställning.

  Vad jag egentligen är ute efter är att få folk att inse denna process.

  Just nu debatteras med stor förvåning varför grabbarna inte får lika bra betyg som tjejerna. Ingen vågar prata om sexuell status och beteendemönster som styrs av parnervalsgradienten.

  Och jag sitter där och blir så förvånade varför man inte ser det jag ser.

  Dessutom finns det en parameter som du inte tar upp:

  Hur stor procent får det bli av kvinnliga fysiker (eller annan profession) innan det uppenbart blir en successiv flykt av män.

  Jag känner mig säker att det finns någon slags tröskel och att det sedan fort slår över.

  Se bara vad som händer inom ett antal yrken som tex lärare, veterinär och präst bara för att ta några.

  Inom svenska kyrkan är jag inte ett dugg förvånad om det inom 10 år är 80 % kvinnlig dominans bland nykläckta präster.

  Det enda sättet att få tillbaka männen till grundskolan är att tillåta pojk och flickskolor och att man accepterar nischning mot tex tekniska grundskolor med ett större inslag av ”idrottstävling” mellan grabbar.

  Främst är det begreppet diskriminering som jag hakar upp mig på.

  Ser man frågan ur ett personlighetsperspektiv istället för ett könsperspektiv uppkommer exakt lika mycket diskriminering i ett system där man tvångsstyr sig för att uppnå sk jämställdhet.

  Man byter enbart biologiska agenter. Istället för diskriminerade kvinnor av en viss arketyp får vi diskriminerade män av en annan sorts arketyp.

  Anders B Westin

  3 december 2010 at 8:57

 51. Olof

  Vaddå överbefolkning? Det är rätt glest i Sveg och inte har vi någon brist på färskvatten heller!!!

  Hade inte Kina lyckats med sin enbarnspolitik skulle kineserna redan vara en halv miljard fler.
  (Sen kan man förstås sitta i ett elfenbenstorn i Stockholm och fundera på om det egentligen är demokrati eller inte…)

  Det föds 80 miljoner barn (tio Sverige) varje år och dör inte alls så många gamla… Vad hände med den gamla additionen? Och logaritmerna?

  2 Miljarder människor har ännu inte fått sitt första barn.
  Med sitt andra barn har de på ett bräde blivit 2 miljarder till…

  Visst är jag pessimist och domedagsförkunnare, men nån skall axla den manteln också :-)

  Man kan kalla det det felslut eller filosofi.
  I min värld innebär det att jag har ett miljonårigt arv att förvalta. Annars har tiotusentals generationer kämpat, strävat och fått ungar i onödan. Blötdjur, amfibier, dinosaurier, de första däggdjuren, aporna, förmänniskorna. Alla som är förfäder till mig. Släkt med mig.
  Andra tycker naturligtvis inte som jag.
  Vilket är tur för mina gener. Eller min förfaders. Som han såg till att överlevde…

  Kristian Grönqvist

  3 december 2010 at 9:49

 52. OJS,
  Du kan inte fråga folk vad de ”tycker” och utifrån det bilda dig en uppfattning om hur de fungerar. Så kan man bara tänka om man gått på vanföreställningen om att vi är rationella agenter. Det är vi inte. Vi förstår oss inte på våra egna drivkrafter.

  Det motsatta perspektivet, att vi kan reduceras till biologiska processer, är ju inte heller sant i min mening. Så det här är en svår fråga om någon skulle vilja få för sig att ta den på allvar.

  Daniel

  3 december 2010 at 10:08

 53. Daniel, helt enig om att människan är komplex och att vi ofta lurar oss själva (ibland dessutom systematiskt). Har f ö skrivit en uppsats där identifieringen av sådan ”self deception” är huvudpoängen, med titeln: ”Honestly, why are you driving a BMW?”.

  Olof Johansson-Stenman

  3 december 2010 at 10:15

 54. Kristian, jag är helt enig om att det kan behövas pessimister och domedagsförkunnare i debatten!

  Dock ser jag fortfarande inte riktigt varför det ”snart kommer att uppstå ett tryck på minimering av antal barn” i regioner som stora delar av Europa, delar av Asien som Japan och Sydkorea där det stora problemet för tillfället anses vara att det föds så få barn.

  Afrika är ju f ö en kontinent som, trots att den alltjämt är fattig, troligen har problem delvis till följd av sin mycket låga befolkningstäthet.

  Olof Johansson-Stenman

  3 december 2010 at 10:21

 55. Intressant tanke att ”könsförstärkning” är viktigare för dem med lite pengar.

  Om nu männen flyr ett ämne som fysik i framtiden, bortträngda av kvinnor (inte för att kvinnor är smartare, utan för att männen har behov av att skilja ut sig från kvinnorna i fråga om yrkesidentitet för att attrahera desamma), så kommer det troligen leda till mer komplex fysik. Jag tror att kvinnor och män är olika, och att alla områden vi har mår bra utav denna mix. Om nu kvinnor och män inte av någon anledning kan vara på samma arena samtidigt (vilket jag personligen tror de kan, förutsatt att lönen mellan dem är lika) så låt vara. Utvecklingen går framåt i rasande fart, och det beror till stor del på jämställdhet mellan könen. Om jämställdhet är en evig svårighet, så låt oss leva med den och bekämpa den för alltid! Det kommer löna sig.
  Jag skönjer en oro bland gubbarna ovan, att alla vi kvinnor kommer bli lesbiska med tiden, och bara mjölka männen vid barnlängtan. Jag skulle vilja säga att det beror på hur männen hanterar jämställdhetsfrågan. Fortsätter man pressa bort kvinnor från arenor, så kommer gubbarna ovan få sin vilja igenom, dvs att kvinnor skapar sina egna arenor, med växande makt och pengar (ty kvinnor hava intelligens). Och då kan det mycket väl bli så att vi alla blir särbos i framtiden, i bästa fall. Att undanhålla makt och inflytande från kvinnor är en kil i kärleken. Och kvinnor njuta, såsom Niclas, av unga män med starka kroppar. De andra, med status och samtidig ängslan över kvinnors framfart, kommer helt enkelt gå under. Genetiskt. (eller nej förresten, de hava kanhända framgångsrikt spridit sin säd i unga år.)
  jag blir trött, bara. När man läser männens idéer ovan, blir man inte särskilt intresserad av att bry sig om män överhuvudtaget. Bortskämda är de, framförallt. På grund av sitt kön.

  Camilla

  3 december 2010 at 11:28

 56. Camilla,
  Du visar tydligt att denna diskussion är omöjlig. Vi kan trösta oss med att det finns olika kulturer. Det är de långsiktigt starka kulturerna som kommer överleva såklart.

  Daniel

  3 december 2010 at 12:08

 57. ..och kvinnors löner hålls låga av samma skäl? För att männen önskar mer sex?
  Man förstår att arbetet för jämställdhet är av yttersta vikt! Sådana här diskussioner ligger skrämmande nära burkatvång. Och tack gode Gud för att Gud inte tar männens parti i vårt sekulära land!
  Däremot finns islam i vårt land, och apropå Daniels komm om starka kulturer, bör vi se upp när det gäller kvinnors ställning i Sverige. Samtidigt är pengar för alla och envar en viktig faktor, som troligen håller en malign kulturyttring som kvinnoförtryck stången, någotsånär.
  Flick- och pojkskolor, vilken dumhet.

  Camilla

  3 december 2010 at 12:51

 58. Camilla
  Du har ju inte fattat nått :)

  Det är alltid kvinnan som styrt i det dolda. Det är kvinnan som konstruerat mannen.

  Ändå så blir du besviken på oss.

  Själv gillar jag nästan alla kvinnor.

  Som jag tidigare skrev så är det den ofullkomliga retoriken som stör mig.

  Inget annat.

  Ungefär på samma sätt som jag stör mig på manipulativa, omoraliska och lögnaktiga religiösa sagor.

  Jag tycker tex att det är självklart att halva forsknings och högskolebudgeten skall gå till kvinnor, hälften av antalet politiker skall vara kvinnor, att det är jätteklokt att ha halva polis och juriststyrkan består av kvinnor mm av samhället speciellt konstruerade ”ordningsarenor”.

  Men när det gäller den marknadsekonomiska delen av samhället så är det en jäkla fördel om kvinnor skapar egna företag istället för att gå omkring och reta sig på de män som skapar och vill påfågla sin manlighet via detta skapande.

  En jäkla destruktiv avundsinriktad diskurs.

  Anders B Westin

  3 december 2010 at 13:03

 59. Olof

  Nu kanske jag i min förklaringsiver, springer iväg här.
  Men jag skall försöka tydliggöra mitt resonemang.

  Om nu alla förestående tecken på en framtida uppvärmning av klimatet håller jämna steg med befolkningsutvecklingen kommer det oundvikligen att leda till de absolut största folkvandringarna i jordens historia.
  Kunskapen om var det finns lebensraum och vatten kommer att sprida sig med blixtens hastighet, när vattnet väl börjar sina.
  Tror Du verkligen på fullt allvar att vi kommer att kunna stå emot när folk på allvar börjar flytta på sig.
  Inte 30-40 tusen, utan 30-40 miljoner åt gången

  Tryck uppstår, inte som frivillig reaktion från Sveriges regering, utan tryck uppstår ifrån den dåvarande ansvariga globala krisorganisationen, som får det på sitt bord.

  När vi väl blir för många, så är det inget problem längre, det är en kris som pågår i minst 40 år

  Det är fullständigt fel att se Europa som en isolerad ö i sammanhanget, när utvecklingsländerna redan nu ser Europa/USA som boven i dramat.

  Kristian Grönqvist

  3 december 2010 at 13:03

 60. Camilla

  Flick- och pojkskolor, vilken dumhet.

  http://www.singlesexschools.org/

  Tänk om detta höjer lyckofaktorn.

  Anders B Westin

  3 december 2010 at 13:06

 61. Jag har redan sett H.Roslings senaste förklaring med IKEA-lådor samt You Tube/Poverty and Gumballs, men jag litar ännu mer på BBC:s tunga Attenborough, finns på SVT Play sändes på Måndag 22/11.
  Den och föreg avsnitt om ”peak det mesta” innehöll en del ny och intressant information om läget idag. Värt att spana in.

  Kristian Grönqvist

  3 december 2010 at 13:16

 62. Kristian, enig om att folkvandringar kan bli en realitet men stora konsekvenser för det mesta, även om det är svårpredikterbart.

  Olof Johansson-Stenman

  3 december 2010 at 13:34

 63. Camilla, ”Jag skönjer en oro bland gubbarna ovan, att alla vi kvinnor kommer bli lesbiska med tiden, och bara mjölka männen vid barnlängtan. Jag skulle vilja säga att det beror på hur männen hanterar jämställdhetsfrågan. Fortsätter man pressa bort kvinnor från arenor, så kommer gubbarna ovan få sin vilja igenom, dvs att kvinnor skapar sina egna arenor, med växande makt och pengar (ty kvinnor hava intelligens)”.

  Om jag är en av ”gubbarna ovan” så kan jag meddela att jag helt saknar denna oro, att jag välkomnar ökad jämställdhet, och att jag tror att de flesta av oss mår bra av att umgås i könsmässigt (och även i andra dimensioner som social klass) blandade miljöer.

  (För övrigt skulle jag inte se det som ett problem om andelen lesbiska kvinnor ökade.)

  Olof Johansson-Stenman

  3 december 2010 at 13:38

 64. Camilla,
  Ja, kvinnolönerna hålls nere (relativt) för att männen vill ha mer sex (statistiskt). Jag anser att detta är ett approximativt sant faktapåstående. Anser du att jag har fel om det?

  Daniel

  3 december 2010 at 13:43

 65. Olof
  Visst är det lustigt. Just denna del av mänskligt beteende är väldigt laddad. Du jobbar visst med beteendeekonomi. Finns det någon annan gren som är lika laddad.

  Här blir man fort en riktig slusk bara för att man vill begripa hur det funkar innan man trillar av pinnen.

  Just denna fråga börjar antagligen beröra det innersta av att vara människa/ art. Man kan skönja en oro för det svarta hålet.

  Du sysslar mest med beteenden som föreställs vara kopplade till naturlig selektion. Men tänk om att detta med sexuell selektion är som en oklar hägring mitt i molnet.

  Anders B Westin

  3 december 2010 at 13:46

 66. Camilla

  En liten passus. Alla de här gubbarna har blivit fostrade av sin mammor, inte sina pappor, av sina kvinnliga förskolelärarinnor, av sina kvinnliga lärarinnor i lågstadiet…

  Hur i hela fridens namn kan de lyckas med att konstruera män som är direkt olämpliga i alla andra kvinnors ögon, utom sina egna.

  Det finns kanske nog en bjälke i varje kvinnligt öga också, problemet är bara att kvinnorna inte har tittat efter.
  De skulle kanske lite oftare tala med sina svärdöttrar, inte bara tala till dem.

  Och enligt mitt förmenande skulle det vara bra med lite mindre nakengöka ett tag för jordens framtid, vilket Du kanske har föstått och en riktningsändring hos den katolska kyrkan om preventivmedel…:-)

  Men jag tror att min kvot hos jultomten är överskriden för länge sedan.

  Kristian Grönqvist

  3 december 2010 at 14:16

 67. Är det verkligen så homogent?

  Dvs vissa män vinner på ökad jämlikhet och andra förlorar. Vissa tittar ner och är tysta i debatten.

  Evolutionen är inte över än.

  ccima

  3 december 2010 at 17:29

 68. Ur ett evolutionärt perspektiv finns naturligtvis inga problem med nånting. Det kanske vi kan enas om.

  Daniel

  3 december 2010 at 18:22


Kommentarer inaktiverade.

%d bloggare gillar detta: