Nonicoclolasos

Forskningsöversikt om konstitutioner

Min gode vän professor Stefan Voigt har i senaste numret av Public Choice en ny och mycket läsvärd översiktsartikel om det forskningsfält som kallas konstitutionell politisk ekonomi: ”Positive Constitutional Economics II — A Survey of Recent Developments”. Han går igenom i synnerhet det senaste årtiondets publikationer gällande hur politiska institutioner påverkar ekonomins funktionsätt. Min egen tankemodell uttrycks väl i denna figur (från bokkapitlet ”Institutions as a Fundamental Cause of Long-Run Growth”):

Den nya översikten går främst igenom resultat som rör följande konstitutionella delar:

The following subsections thus cover electoral rules (Sect. 3.2), the horizontal separation of powers, including forms of government (presidential vs. parliamentary democracy), bicameralism, and the judiciary (Sect. 3.3), the vertical separation of powers, or federalism (Sect. 3.4), the “new” separation of powers (Sect. 3.5) and direct versus representative democracy (Sect. 3.6). Subsequently, basic rights are dealt with in Sect. 3.7, followed by the relevance of procedural rules for effectuating constitutional rules (Sect. 3.8), and the dichotomy between autocracy and democracy (Sect. 3.9).

Resultaten, som antyder ekonomiska effekter av vissa konstitutionella val, borde rimligen intressera såväl statsvetare som nationalekonomer och förhoppningsvis också beslutsfattare i förvaltning och politik. Den svenska Grundlagsutredningen har gjort sitt jobb för denna gång, men denna typ av forskning bör tas på allvar i den fortsatta konstitutionella debatten. Ödmjukhet är dock påkallad. Som Stefan Voigt betonar finns det kvar många oklarheter rörande yttersta bestämningsfaktorer att försöka reda ut:

We need to be able to explain the difference between de jure rules and their de facto enforcement: What are the factors that change a few printed pages into a document around which collective decision making is organized? What are the factors that prevent the factual enforcement of constitutional rules? It might well be that the enforcement of some constitutional rules depends on the existence of “preconstitutional” rules. These could be the informal or internal institutions of a society. If such are fairly stable over time and of the sort unconducive to the implementation of (desirable) constitutional rules, then the factual effect of constitutions could be quite limited.

Ett spännande forskningsfält fyllt av utmaningar, anser jag. Läs och bli inspirerad.

Not: Jag har själv varit inblandad i ett försök att summera delar av detta forskningsfält i Ekonomisk Debatt.

Annonser

Written by Niclas Berggren

17 december 2010 den 4:27

2 svar

Subscribe to comments with RSS.

 1. Intresssant. Samspelet mellan informella och formella institutioner är spännande. Låg mig citera min egen bok:

  Det spelar ingen roll om ett land har de rätta formella institutionerna om människor inte beter sig i enlighet med dem. Sovjetunionen sägs ha haft en god demokratisk konstitution, vilket inte hindrade eliten från att utöva absolut och totalitär makt på ett mycket obehagligt sätt. En rad latinamerikanska länder har kopierat den amerikanska konstitutionen, men människor har inte betett sig så som konstitutionen föreskriver och därför har den fått liten effekt på ländernas utveckling. Det spelar ingen roll att äganderätten garanteras i lagen om domstolar är korrupta. Och om man ser ner på företagare hjälper det inte om reglerna är enkla och möjligheterna att tjäna pengar goda. Då kommer ändå färre personer än annars att vilja starta och driva företag.

  Som den amerikanska statsvetaren Francis Fukuyama skrev i förordet till 2005 års Global Corruption Report från antikorruptionsorganisationen Transparency International:

  ”Inte ens optimalt utformade institutioner kommer att förhindra korruption om ett samhälles normer säger att det är acceptabelt att ta emot mutor, eller om ett lands elit ser på politik som en arena för självberikande.”

  Fredrik Segerfeldt

  17 december 2010 at 14:28

 2. Fredrik: Det är i sanning en intressant frågeställning du tar upp! Stefan Voigt, som jag nämner ovan, har behandlat den, bl.a. i ”Making Constitutions Work: Conditions for Maintaining the Rule of Law”.

  Niclas Berggren

  17 december 2010 at 18:04


Kommentarer inaktiverade.

%d bloggare gillar detta: