Nonicoclolasos

Vilka anser att moralen är relativ?

Joshua Knobe rapporterar om forskningsresultat som tyder på att de som tror på objektiv moral skiljer sig från dem som tror på relativ moral:

People are more inclined to be relativists when they score highly in openness to experience, when they have an especially good ability to consider multiple possibilities, when they have matured past childhood (but not when they get to be middle-aged).

Detta resultat underminerar uppfattningen att ”människor i allmänhet” tror på existensen av objektiv moral. Vissa har en sådan tro; andra har det inte; och det finns kognitiva och psykologiska — snarare än strikt filosofiska — skillnader mellan grupperna som tycks kunna bidra till att förklara de olika synsätten. Knobes egen forskning visar dessutom att människor har en tendens att bli mer relativistiska när de beaktar konflikter om moral som innefattar personer från annorlunda kulturer (eller planeter):

[W]hen participants are asked to consider individuals who come at the issue from wildly different perspectives, they end up concluding that these individuals could have opposite opinions without either of them being in any way wrong. This result seems strongly to suggest that people can be drawn under certain circumstances to a form of moral relativism.

Intressant hur experimentell forskning gör insteg, inte bara i nationalekonomin utan också i filosofin.

Annonser

Written by Niclas Berggren

5 januari 2011 den 4:22

19 svar

Subscribe to comments with RSS.

 1. Ja. Men då är det fritt fram för gruppbaserad politik även på ett intellektuellt plan. Genast blir Weideruds tranformation från Broderskapare och bögtillåtare till shariaapologet förståelig.
  Han applicerar bara en högre form av moral, relativiserande moral eller varför inte dubbelmoral?
  http://ingero.blogspot.com/2011/01/broderskapets-orm.html

  Själv kan jag bara konstatera att det öppna fria samhället som vi lever i nu är hållbart bara så länge som folk försvarar dess kärnvärden och inte börjar svaja där.

  HC

  5 januari 2011 at 7:22

 2. Ja, det är en rätt livskraftig rörelse nu och Knobe är en intressant figur. (Vi hade ett avtalat möte i Brooklyn i våras, men jag gick vilse (!) och missade honom, tyvärr). Han har till och med en effekt uppkallad efter sig.

  Den experimentella filosofin är får ofta kritik, men den här studien visar på ett rätt uppenbart rimligt användningsområden: förutsättningen att ”människor i allmänhet” är objektivister är en intuition eller ett antagande som kan testas. Genom att ersätta den typen av förutsättningar med empiriska studier förbättras naturligtvis hållbarheten i resonemanget.

  Men att ”människor under vissa omständigheter kan ledas till en form av moralisk relativism” är inte direkt en filosofisk slutsats, eller ens särskilt förvånande.

  Mer intressant är att titta på om de faktorer som leder i den riktningen kan anses ge epistemiskt stöd eller tvärtom underminera uppfattningen.

  David Brax

  5 januari 2011 at 7:27

 3. Det var ju uppmuntrande att fler än förväntat har den intellektuella kapaciteten att ifrågasätta sina moraliska föreställningar. Men hur menar du att det spelar någon roll för din egen, eller någon annans, uppfattning?

  Peter

  5 januari 2011 at 10:05

 4. Vi på denna blog vet mycket väl att påståendet ”7497 is a prime number” INTE har en objektiv betydelse. Strunt i det. Vi kan istället tänka på talet 7498, är det ett primtal? Nej, det är INTE ett primtal.

  Olika frågor ger alltså olika svar! Så är det trots att vissa anser att matematiken är objektiv.

  Med moralen är det så att vissa anser att det finns rätt och fel i en given situation. Om vi ställer en liknande fråga men med rymdvarelser från en annan galax så har vi en ANNAN situation. Och vi märker att olika frågor ger olika svar!

  Det var inte svårare än så va? Jag läste inte riktigt.

  Nu är det ju så att det naturligtvis finns en del idioter som inte kan förstå att olika frågor ger olika svar. De kallas av Knobe för objektivister. De som inser att olika frågor ger olika svar kallas av Knobe för moraliska relativister.

  Är detta framkanten av filosofin? Jag måste nog hitta på ett helt eget språk om jag vill kunna kommunicera mina egna tankar.

  Daniel

  5 januari 2011 at 12:03

 5. strikt talat menar väl du att det inte finns konflikter om moral. om moral inte kan vara sann eller falsk är konflikt bara en illusion.

  Shire

  5 januari 2011 at 12:15

 6. Shire: viljor (ge mig kakan) kan ju anses inte vara sanna eller falska (även om påståendet ”Jag vill ha kakan” kan vara det). Ändå kan viljor hamna i konflikt (”Ge mig kakan!” ”Nej, jag vill ha kakan själv”, yttrat av två olika personer).

  Daniel: det finns en mängd olika former av relativism (som Knobe säger stödjer hans undersökning bara påståendet att ”någon sorts” relativism omhuldas av somliga).
  Enligt den mer intressanta varianten så finns det faktiskt en gemensam mening i olika personers moralpåståenden, men de har olika sanningsvillkor beroende på vem det är som yttrar dem. Moralpåståenden har då ett index (som t.ex. ”Jag är här”, som har två index både ”Jag” och ”här” för sin referens utifrån vem det är som pratar och var den befinner sig).

  Objektivister och relativister anser ofta att de är oense med varandra angående moralens VERKLIGA natur – dvs de börjar med SAMMA fråga: är moralen objektiv eller negativ. (Vissa) relativister anser att objektivister har fel, så DEN möjligheten är alltså inte öppen.

  David Brax

  5 januari 2011 at 12:38

 7. Jag håller helt med Daniel. Vad är detta för en diskussion. Det finns ju överhuvudtaget ingen objektiv moral.
  Som citatet från Hitchens: På nazisternas bältesspännen stod det: ”Gott mit uns”. Hur många vill idag skriva under på den objektiva sanningen

  Kristian Grönqvist

  5 januari 2011 at 13:08

 8. Jag, och många med mig hoppas jag, skulle skriva under på en rad moraliska påståenden som objektivt sanna.
  Allt annat lika så är det bättre att en person mår bra än dåligt, t.ex.
  Om jag kan rädda ett liv som är värt att leva utan alltför stor kostnad för mig själv eller andra, så bör jag göra det.

  Att vissa objektivister haft FEL om objektiva moraliska fakta innebär inte att det inte finns några objektiva moraliska fakta.

  David Brax

  5 januari 2011 at 13:23

 9. Davis Brax

  Allt annat lika, så mår en knarkare bättre under knarkpåverkan än utan.
  Skulle du anse det vara dålig eller god moral/etik att förse denne med mer knark?

  Du kan exemplet med råttan och den konstgjorda stimuleringen av orgasm. När den får möjlighet att välja mellan mat och trycka på orgasmknappen, trycker den på knappen tills den dör av svält.

  Är det god eller dålig moral att ge råttan den möjligheten?

  Objektiv moral är bara objektiv ur betraktarens eget öga

  T.o.m. att skaffa avkomma är bara objektivt bra ur evolutionens synvinkel. Inte överpopulationens… eller världsfredens…

  Kristian Grönqvist

  5 januari 2011 at 16:22

 10. Allt annat lika betyder Allt Annat Lika: Om det inte skulle göra knarkaren friskare/lyckligare att sluta med knark, och inte skulle skada denna att få knark så ja, då skulle det vara bättre att förse denna med knark.

  Det är dåligt moral att ge råttan möjligheten, om råttans död är det sämre alternativet, objektivt sett (dvs. om råttan annars hade haft ett lyckligt liv).

  Objektiv moral kräver ett perspektiv på samma sätt som alla fakta om psykologi ”kräver” ett perspektiv: de handlar om subjektiva företeelser, men det är fullt objektiva fakta om dessa företeelser.

  David Brax

  5 januari 2011 at 16:39

 11. Pareto-optimalitet maste val anda vara objektivt varefullt?

  pontus

  5 januari 2011 at 17:52

 12. David

  Nu blev det lite om och om igen. Nu är verkligheten inte sådan att vi någonsin blir helt kunniga över om:en, vilket gör, att även om det i teorin finns en fullkomlig kontroll över utifallen, så gör det inte det i verkligheten.
  Och det är verkligheten vi diskuterar, inte den visualiserade overkligheten.

  Kristian Grönqvist

  5 januari 2011 at 19:42

 13. pontus

  Om jag förstått det rätt så är paretooptimalitet en situation där ingens villkor i ett samhälle försämras av förändringar.
  Det skulle innebära bara de inräknade i samhället.
  Hur förhåller sig detta i hänsyn till ett annat samhälle, eller en annan art i samhället. Moral är inte givet mänskligt, även om väldigt många debattörer alltid verkar förutsätta det.

  Kristian Grönqvist

  5 januari 2011 at 19:59

 14. Pontus och David Brax:

  Jag gillar idén om att Paretooptimalitet borde vara objektivt värdefullt. Men jag är ändå inte riktigt säker på att är så. Det borde vara så att Paretooptimalitet är subjektivt värdefullt för alla. Eller åtminstone att ingen skulle ha några subjektiva invändningar mot en Paretoförbättring – vilket egentligen är en tautologi.

  Det jag är oklar över, det är vad det egentligen betyder att någonting är objektivt rätt. Vem är det som har den här objektiva nyttofunktionen? Är den personen/saken en del i samhället? Står den över samhället?

  Jag tycker att det känns rimligt att den står över samhället. Men då är det inte säkert att den objektiva moralsynen överensstämmer med den aggregerade subjektiva moralsynen reflekterad i Paretooptimaliteten. Alla subjektiva moralsyner kan ju vara objektivt fel.

  Marcus Salomonsson

  5 januari 2011 at 23:44

 15. David,
  Jag håller med om ditt tänk.

  Daniel

  6 januari 2011 at 12:33

 16. HC: Jag håller med om att det fria samhället ska försvaras men menar att försvaret inte är beroende av om det grundas på (tro på) moralisk realism eller subjektivism. Jag har utvecklat ett argument om detta i denna artikel.

  Niclas Berggren

  6 januari 2011 at 12:34

 17. funderar på att skriva om en möjlig implikation med avseende på Randianer, men avstår med en illa dold antydan. ;-)

  Marcus

  7 januari 2011 at 13:01

 18. David Brax: Du verkar förutsätta att det är objektivt rätt att värdera lycka. Objektiv moral fastnar alltid på grundläggande värderingar som inte går att motivera utan istället måste antas som axiom för att kunna bygga någon moralteori över huvud taget.

  Bjoer

  10 januari 2011 at 16:47

 19. Bjoer,
  Så är det med allt.

  I matematiken är det så att du kan använda olika axiom. Det är ändå matematik. I min mening är det positivt om man i moralteorin kan utforska olika axiom. Precis som i matematiken.

  Sen när man går från moralteori till tillämpad moral så måste man ju bestämma sig för vilken moral man vill använda.

  Med matematiken är det uppenbarligen så att viss matematik är objektivt mer lämpad för att tillämpa på verkligheten. Så är det också med moralen.

  Naturligtvis vet ingen vilken moral som är objektivt bäst. Så är det också med matematik och fysik och allt annat människans sysslar med.

  Daniel

  10 januari 2011 at 21:01


Kommentarer inaktiverade.

%d bloggare gillar detta: