Nonicoclolasos

Frihetens värde

Människors frihet beskärs inte bara av staten: ofta beskärs den även av rörelser i det civila samhället, inte minst av religiösa sådana. Ett exempel på detta ges i boken Sektbarn, i vilken Jennifer, som tidigare var medlem av sekten Familjen, intervjuas (s 251):

Men Jennifer var under lång tid — och under vissa omständigheter även idag — påverkad av Familjens lära. Till exempel var hon länge rädd för att bli träffad och dödad av blixten, vilket skulle ske inom åtta minuter efter att man lämnat sekten. ”Jag brukar tänka som tröst: även om jag blir träffad av blixten inom de närmaste åtta minuterna, har jag i alla fall varit fri under de åtta minuterna.”

Friheten har ett högt värde för många.

Written by Niclas Berggren

6 januari 2011 den 4:06

Publicerat i frihet, religion, vidskepelse

4 svar

Subscribe to comments with RSS.

 1. Förvisso. Frågan är bara vad vi menar med frihet, i synnerhet när begreppet också skall relateras till det civila samhället. Kan en fattig människa vara fri? Även om fattigdom definieras i absoluta, snarare än i relativa termer? Om svaret på denna fråga är nekande, framstår i så fall någon form av socialism som det korrekta liberala svaret på problemet, förutsatt förstås att kollektivet har en skyldighet att garantera den enskildas frihet.

  Jakob Heidbrink

  6 januari 2011 at 8:41

 2. Jakob: Du har rätt i att frihet är ett omtvistat begrepp. Jag har i åtanke en definition i stil med: frånvaro av restriktioner på realiserandet av egna preferenser. Jag ser det som att sådana restriktioner kan emanera från staten men också från det civila samhället, t.ex. från familjen eller från organisationer i vilka individen ingår.

  Niclas Berggren

  6 januari 2011 at 12:26

 3. Jacob: En fattig människa kan vara fri att söka rikedom.
  Socialism kommer aldrig att vara svaret på några välståndsfrågor (som jag anser inte ska blandas ihop med jämlikhet).

  HC

  6 januari 2011 at 12:32

 4. Jacob:

  Om ”kollektivet har en skyldighet att garantera den enskildas frihet”, varifrån kommer då de pengar som ska minska fattigdomen?

  Marcus Salomonsson

  6 januari 2011 at 15:48


Kommentarer inaktiverade.

%d bloggare gillar detta: