Nonicoclolasos

Barn och homofobi

I en läsvärd krönika om hur religiösa får fler barn än icke-religiösa och om hur det — tråkigt nog — talar till religionens fördel i ett evolutionärt perspektiv, nämner Jesse Bering en möjlig förklaring till varför så många religiösa människor i så många kulturer intar en negativ hållning mot homosexuella:

[R]eligiously motivated homophobia may be at least partially rooted in this assumption that gay people are shirking their human reproductive obligations.

Uppgiften för människan, enligt de religiösa, är alltså att föröka sig, och de som inte ägnar sig åt den saken ska stigmatiseras, i hopp om att färre väljer barnlöshetens väg. Jag finner denna tes intressant, men det som talar emot den tycker jag är i) att homosexuella kan få barn (de är i regel inte sterila) men att religiösa ändå inte verkar vilja att de skaffar dem och ii) att heterosexuella som inte kan eller vill få barn inte stigmatiseras på samma sätt (om ens alls). Nu är väl religiösa homofober inte kända för denna typ av detaljanalys, och dessutom är det förvisso så att heterosexuella i genomsnitt skaffar fler barn än homosexuella, så tesen kan ändå äga ett visst, kanske till och med ett betydande, mått av riktighet. (En kompletterande tes har jag själv formulerat i den lilla texten ”The Emotional Origins of Homophobia”.)

Slutligen: Man kan sannerligen ifrågasätta fortplantningen som mål för livet — se vad David BenatarChristoph Fehige och Seana Shiffrin har att säga om saken. Problemet är väl, som Bering är inne på, att få religiösa kommer att lyssna till det budskapet och att de fortsätter att sprida sin avkomma över jorden medan vi övriga, som försöker trotsa naturen, och våra synsätt, blir alltmer sällsynta. Eller talar utvecklingen under 1900-talet, mot ökad sekularisering i åtminstone delar av världen, ett annat språk? Jag hoppas det.

Annonser

Written by Niclas Berggren

7 januari 2011 den 5:12

5 svar

Subscribe to comments with RSS.

 1. Naturligtvis kan man ifrågasätta fortplantningen just nu under pågående överbefolkning, Att inte få barn alls är ju dubbelt snabbare än 1 barn, och för alla dem som finner mening i livet utan barn är jag personligen tacksam…

  Kristian Grönqvist

  7 januari 2011 at 9:47

 2. Om du inte är bekant med Jonathan Haidt kan han kanske vara intressant läsning. I kort så har han funnit att konservativa lägger betydligt större vikt vid att undvika äckel* (purity i Haidts system).

  http://en.wikipedia.org/wiki/Jonathan_Haidt

  Personligen så tycker jag mig märka att de flesta, åtminstone män, som uttrycker motvilja mot homosexuella män gör det utifrån en äckelkänsla av bas och eventuella uttalade motiveringar är efterhandskonstruktioner.

  Eftersom jag har väldigt svårt att se några evolutionära motiveringar till att öka aggression mot homosexuella män så är min bästa gissning att äckelkänslan är en trigger för att inleda en strategi att dominera socialt. Regeln är alltså ”OM triggerbeteende (däribland könsatypiska beteenden vanliga hos homosexuella) hos en potentiell rival SÅ är rivalen svag nog att attackeras antingen socialt eller direkt fysiskt”.

  Det stämmer överens även med att mobbare ofta motiverar sin aggression med just äckel och att personer som utsätts för den aggressionen ofta är avvikande. Vidare är det också konsistent med det ofta uttalade påståendet att X inte skulle ha något emot bögar om de bara betedde sig som folk.

  Min snabbt hemsnickrade teori om homofobi är alltså att typiskt homosexuella beteenden för män triggar dominansresponser hos åtminstone en del män. Kodifierad homofobi i olika religioner är möjligen relaterat till detta.

  * Kanske något att tänka på i relation till bacillskräck

  RasmusF

  7 januari 2011 at 10:14

 3. Intressant att du förespråkar en sådan teori och den ligger förvånansvärt väl i linje mad alla sociala konstruktionenr av idag.
  Däremot så håller jag med Dig om att effekten finns, det är bara orsaken vi kanske inte är överens om.

  Jag lärde mig nyligen tex att åtminstone kvinnors tårar, rent kemiskt, lätt kastrerar män, vilket väcker frågor om andra feromoner som utsöndras av homosexuella tex.
  Jag kan själv vittna om att en del homosexuella ger mig dåliga vibbar och alltid har gjort det, speciellt innan jag vetat om att de varit homosexuella. Vid deklarerad vetskap uppstår konstigt nog tolerans, ungefär som om kunskapen avtriggade fenomenet. Vilket skulle antyda av även här finns en sk avtändande kemisk agent.
  ”Jag skall känna mig konstig, för det beror på detta, men nu när jag vet, kan jag hantera det intellektuellt och då är det inte längre ett problem.”

  Nu är det här naturligtvis lika mycket spekulation som från Din sida, men det kan kanske vara på sin plats att utreda saker ordentligt, när man inte är säker.

  Kristian Grönqvist

  7 januari 2011 at 10:43

 4. Jodå, heterosexuella som inte vill ha barn får också veta att de gör fel på alla möjliga vis – av både religiösa nötter och andra som inte kan förstå att alla inte ser på livet på samma sätt som dem.

  ninni

  7 januari 2011 at 13:02

 5. Avståndstagandet från homosexuella män är just det skäl som beskrivs. I urminnes tider behövde samhället soldater, arbetare och bönder. Föräldrarna behövde försörjning på gamla dar. För få barn var en dödsdom för både ett samhälle och föräldrarna. Eftersom det inte fanns några andra normet än de religiösa infördes därför i dessa ett avståndstagande från homosexualitet.

  I det gamla Grekland, annars sett som mycket tolerant, tillät unga män att vara enbart homosexuella. Hade de inte gift sig innan 33 kunde de ogifta kvinnorna stena dem till döds.

  Old Whig

  7 januari 2011 at 14:44


Kommentarer inaktiverade.

%d bloggare gillar detta: