Nonicoclolasos

Lärarkvalitetens betydelse

Det pågår en diskussion om dåliga prestationer i den svenska skolan. Ny forskning, återgiven i studien ”The Economic Value of Higher Teacher Quality”, indikerar att lärarnas kvalitet är av stor betydelse, såväl för individen som samhällsekonomist:

A teacher one standard deviation above the mean effectiveness annually generates marginal gains of over $400,000 in present value of student future earnings with a class size of 20 and proportionately higher with larger class sizes. Alternatively, replacing the bottom 5-8 percent of teachers with average teachers could move the U.S. near the top of international math and science rankings with a present value of $100 trillion.

Jag har intryck av att den svenska lärarutbildningen, och de som nuförtiden väljer att bli lärare, inte håller särskilt hög kvalitet. Hur kan denna situation förbättras? En hel del kan säkert ändras i lärarutbildningen; annars undrar jag om inte högre löner är en viktig faktor. Friskolorna kan ha bidragit till höjda löner, men mer behöver nog göras. Mot bakgrund av de samhällsekonomiska intäkterna av bättre lärare kan nog höjda lönekostnader ses som välmotiverade. Även skolans arbetsformer bör ses över: de kan utgöra den viktigaste förklaringsfaktorn till försämringen av prestationerna i den svenska skolan. Bättre arbetsformer, bättre lärarutbildning och bättre lärare: en kraftfull mix inför framtiden.

Annonser

Written by Niclas Berggren

9 januari 2011 den 4:13

Publicerat i inkomst, skolan, utbildning

Ett svar

Subscribe to comments with RSS.

  1. Lönen är säkert viktig, men jag tror att också de allmänna villkoren för yrket spelar en stor roll. Tidigare var läraryrket rätt självständigt, och lärarens förmåga att själv planera och leda arbetet togs för given. Numera är en stor del av lärarens arbetstid intecknad och reglerad från många olika håll, vilket lärare överlag upplever som en kraftig försämring av arbetets natur och innehåll. Läraren måste till exempel fysiskt vara på plats i skolans lokaler på ett annat vis än tidigare. (Jag är inte själv lärare i grund- eller gymnasieskolan, men arbetar inom högskolan.)

    Fredrik Stjernberg

    9 januari 2011 at 9:30


Kommentarer inaktiverade.

%d bloggare gillar detta: