Nonicoclolasos

En intetsägande fras

Jag har tidigare kritiserat frasen ”allas lika värde” för att i sig vara så obestämbar att den är mer eller mindre meningslös. Bengt Held förser oss med ännu en illustration av att denna kritik äger sin riktighet:

Det är bara Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna som ännu vill att samkönade par ska ha sämre rättigheter än andra par. … När kd blir konfronterade med det här brukar de svara ”men vi är tydliga med att alla har lika värde”. Men även Jimmie Åkesson sa i lördagsintervjun som en kommentar till partiets invandringspolitik ”att det givetvis är viktigt att påpeka att alla har lika värde”. Menar kd då att även Åkesson måste vara en sjyst politiker eftersom han använder orden om allas lika värde?

Det är uppenbart att denna fras används friskt utan att det direkt går att fastslå vad den betyder — och om den kan preciseras är min uppfattning, att det vore bättre att enbart uttala preciseringen från början och skippa det vaga talet om ”allas lika värde”.

Annonser

Written by Niclas Berggren

25 januari 2011 den 14:18

Publicerat i etik, politik, språk

35 svar

Subscribe to comments with RSS.

 1. Jag brukar tänka på människovärde som det värde var och en tillskriver sin egen existens. Det innebär därmed att detta värde inte är lika mellan individer, eller ens inom en individ över tid. Dessutom betyder det att andra kan kränka ens människovärde (dvs agera så att ens självvärdering sjunker) och även att man ibland bör göra så. Dock betyder det även att det är omöjligt för en utomstående att göra en objektiv jämförelse mellan olika individers värde.

  Jonas Vlachos

  25 januari 2011 at 14:26

 2. Frasen ”allas lika värde” kan ha relevans om man tänker sig en utomstående betraktare, exempelvis en gud. Om man inte tror på en sådan existens så tycker jag att uttrycket är en aning provocerande. Lika värde för vem?

  Camilla

  25 januari 2011 at 14:36

 3. Vad sägs då om frasen ”respekt för människan men inte för hennes idéer”? Vad i allsin dar kan det betyda egentligen? Respekt för en människas armar och ben osv men inte för hennes hjärna? Hur skiljer man mellan en människa och hennes djupaste övertygelser? Är iaf en vanlig formulering inom ”Humanisterna”.

  Lennart W

  25 januari 2011 at 15:46

 4. Tsk. Har ”alltid” tagit det som ett uttryck för allas lika värdelöshet.

  Lennart W: Genom att fundera på om ‘människa’ och ‘övertygelse’ faller under samma kategori eller ej.

  Skymning

  25 januari 2011 at 17:02

 5. Antag följande: Ett politiskt beslut förväntas orsaka s i skada hos k personer, men n i nytta l personer.

  Om man anser att ”alla är lika mycket värda” så följer att beslutet bör genomföras om s*k < n*l.

  Om däremot anser att de som drabbas är g ggr mer värda än de som gynnas, så följer att beslutet bara bör genomföras om g*s*k < n*l.

  (I ovanstående så antar jag alltså utilitaristiskt baserad politik, men samma resonemang gäller rättighetsbaserad politik också, om man byter "skada" mot rättighetskränkning och "nytta" mot utebliven rättighetskränkning.)

  Så påståendet att man anser att alla är lika mycket värda är icke-tomt. Att vissa politiker ljuger när de säger att de anser att alla är lika mycket värda ändrar inte på detta.

  David Bergkvist

  25 januari 2011 at 17:30

 6. Jonas: Ett intressant sätt att tänka. Själv tänker jag så gott som aldrig på ”människovärde”. Det har lite för metafysiska konotationer för min smak, även om det inte behöver ha det (i din tappning). En sak jag gillar med din syn är att den innefattar en möjlighet till kränkning av människovärdet. Det är ett mycket märkligt sätt att uttrycka sig, att säga att människovärdet är okränkbart. Istället borde de som säger så enligt min uppfattning säga att människovärdet inte bör kränkas (utifrån deras egen definition, vad den nu kan tänkas vara, av människovärde).

  David: Jag förnekar inte att det finns en stor mängde möjliga preciseringar av ”människors lika värde”. Det jag hävdar är att det inte tillför något att använda denna fras, eftersom mängden möjliga preciseringar är enormt stor och eftersom frasen inte bidrar till att diskriminera mellan dessa preciseringar. Om du är utilitarist kan du säga att du anser det bra att alla människor har samma vikt i den aggregerade nyttokalkylen. Klart och tydligt och, för vissa, en tilltalande syn dessutom. Det skapar bara förvirring, som jag ser det, att börja tala om ”människors lika värde” i detta sammanhang – t.ex. skulle någon kunna säga att att ge alla människor samma vikt i nyttokalkylen leder till en hög grad av olikabehandling som strider mot människors lika värde (och, per implikation, att olika vikt i nyttokalkylen – eller att helt andra moralfilosofiska utgångspunkter och synsätt kan skydda människors lika värde i högre grad). Inte för att begreppet är klarare i det fallet, men det illustrerar bara att begreppet i sig inte ”biter” eller bidrar till något klargörande. En vidare fråga till utilitaristen som använder begreppet: Varifrån kommer devisen om ”människors lika värde”: kan värde uppkomma på annat sätt än genom nytta? Om inte – hur utförs den nyttokalkyl som visar att lika vikt i nyttofunktionen ger störst nytta om det sätt på vilket den kalkylen ska utföras är det som kalkylen ska besvara?

  Niclas Berggren

  25 januari 2011 at 19:59

 7. David:

  Jag gillar ditt exempel, och jag håller med om att påståendet är icke-tomt. Däremot skulle det i ditt exempel vara konsistent att kränka någons mänskliga rättigheter och ändå hävda att “alla är lika mycket värda”.

  Jag brukar tänka i termer av att samhället fungerar bättre om man tillerkänner alla vissa grundläggande rättigheter, som inte får kränkas. De grundläggande rättigheterna anser jag vara det som ger alla människor lika värde.

  Ovanpå det kan man sedan ha ett politiskt system där vissa vinner och andra förlorar, utan att principen om allas lika värde kränks.

  Marcus Salomonsson

  25 januari 2011 at 20:00

 8. Marcus: Jag är helt för att vissa rättigheter införs och att dessa ska tillerkännas alla. (Jag vill dock inte kalla dessa ”mänskliga rättigheter”.) Det jag inte förstår är varför det inte räcker att säga att man är för det utan att hänvisa till det i sig oklara begreppet ”människors lika värde”. (Varför är det t.ex. förenligt med ”människors lika värde” att ett politiskt system agerar så att vissa vinner och andra förlorar?)

  Niclas Berggren

  25 januari 2011 at 20:14

 9. Helt riktigt. Det där är religiöst mumbo jumbo. Nej, våga stå för vad ni tycker bara. Ni behöver inte religiösa så kallade principer för att stå för vad ni tycker är bra.

  Thomas

  25 januari 2011 at 21:07

 10. Hej!

  Den här diskussionen kanske blir något för filosofisk för min del men har kollat era kommentarer. :-)

  Jag har principiellt inget emot att använda orden ”allas lika värde”. Det jag vänder mig emot är att det ibland används som en ursäkt för att slippa bli konfronterade med en diskriminerande politik. Vissa kd-politiker har fått för sig att deras motstånd mot homoäktenskap, homoadoptioner etc. på något vis är ”finare” och mer acceptabelt än samma motstånd bara därför att de ofta använder frasen ”allas lika värde” medan sd traditionellt inte gjort det men som sagt har Åkesson börjat med det i någon situation.

  Samkönade par som blir nekade att gifta sig blir sällan gladare bara för att de som vägrar reformen slänger efter sig en fin fras i samband med sin vägran.

  Bengt

  Bengt Held

  26 januari 2011 at 1:08

 11. Rättelse

  Vissa kd-politiker har fått för sig att deras motstånd mot homoäktenskap, homoadoptioner etc. på något vis är ”finare” och mer acceptabelt än samma motstånd FRÅN SD-POLITIKER bara därför att KD ofta använder frasen ”allas lika värde” medan sd traditionellt inte gjort det men som sagt har Åkesson börjat med det i någon situation.

  Bengt Held

  26 januari 2011 at 1:09

 12. Bengt: Återigen tycker jag de exempel du tar upp belyser det problematiska med frasen. När någon säger att alla människor har lika värde men ändå förespråkar exkludering från olika legala förmåner, hur hänger det ihop? Har detta lika värde någon betydelse om det är förenligt med att vissa behandlas sämre än andra? Men även om det skulle betyda likabehandling (hur nu det ska definieras) blir frågan vad det tillför. Man kan t.ex. säga ”alla oavsett sexuell läggning ska ha rätt att ingå äktenskap” utan att hänvisa till denna fras.

  Niclas Berggren

  26 januari 2011 at 7:01

 13. Vilka KD-politiker är det förresten det talas om här? ”Vissa” låter lite väl svävande. Ge iaf exempel.

  Lennart W

  26 januari 2011 at 8:16

 14. Håller med om att frasen är svår att operationalisera och att implikationerna av den därmed oftast är mycket oklara, vilket jag f ö själv påpekat i en uppsats om hur samhället bör värdera liv av olika åldrar (som går att ladda ned från min hemsida för den som är intresserad).

  Men jag anser trots detta inte att frasen är innehållslös. Den signallerar en viljeyttring att allas intressen skall beaktas och att samhället t ex inte skall värdera rika mer än fattiga, friska mer än sjuka, och högerhänta mer än vänsterhänta.

  Av liknande skäl anser jag att FNs mänskliga rättigheter är ett bra påfund och att de spelar en viss roll, även om jag ju inte tror att det finns några naturliga rättigheter som faktiskt kan observeras.

  Olof Johansson-Stenman

  26 januari 2011 at 8:33

 15. Jag kan på ett sätt känna mig lugnare av att Åkesson tydligt markerar alla människors lika värde, det gör att vi kan diskutera människor rättigheter o.s.v. ur, på alla fall en punkt, samma perspektiv. Det hade varit svårare om han galant svävat angående detta, vilken diskussion hade då kunnat äga rum? Det finns troligen en drös medborgare som skulle gilla konsekvenserna av att omvärdera människovärdet, kanske är det bara en tidsfråga tills Åkesson finner ett substitut till begreppet och stänger dörrarna. Med Nazi-Tyskland i tanken, behövs ”människovärdet” som något att luta sig mot, eftersom rättigheter alltid kan sättas på undantag. Och det är klart man kan kränka människovärdet, det är precis vad Hitler m.fl. gjorde. Accepterar vi istället deras syn på människovärde, kan vi inte påstå att de kränkte detta. Både värderingen av judar, och deras förändrade rättigheter, skulle kunna tillhöra naturliga fluktationer i samhället, sådant vi får acceptera som en del av vår socio-ekonomiska utveckling.
  Mänskliga rättigheter är inte heller något evigt att luta sig mot, de kommer ju liksom allt annat utvecklas över tid.

  Camilla

  26 januari 2011 at 9:24

 16. Politik ÄR ju fyllt av tomma fraser, det vet väl alla? Ett annat exempel är ”frihet”, som ju kan betyda vadsomhelst beroende på vem du frågar.

  /Gunnar

  Gunnar

  26 januari 2011 at 9:39

 17. Lennart W

  Det är många kd-politiker som använt de orden ”allas lika värde” i samband med att de fått frågor om varför de är emot reformer för lika rättigheter för samkönade och olikkönade par. Det handlar inte om att rikta skuld mot någon kd-individ utan det är ett systemfel.

  Jag prioriterar inte att googla fram exemplen, många år flera år gamla. Tror du inte mig kan jag leva med det.

  Bengt

  Bengt Held

  26 januari 2011 at 11:32

 18. Göran Hägglund är ett exempel om jag trots det ska ge något.

  Bengt

  Bengt Held

  26 januari 2011 at 11:34

 19. Men ett homoäktenskap är ju faktiskt inte riktigt samma sak som ett hetero, just m.a.p. barn. (Även om det iofs finns både frivilligt och ofrivilligt barnlösa heteropar också.) En sån där skillnad är t.ex. att jag automatiskt registreras som fader om min fru får barn. En liknande regel för homopar finns inte (men kanske borde finnas? men hur ska den formuleras i så fall?). Därför kan man ju tycka att det legaliserade förhållandet iaf kan kallas för olika saker.

  En kvinna är inte mindre värd en man om inte också hon kan kallas för man. Iaf inte bara därför, om man ska anknyta lite till Niclas tankar om ”lika värde”.

  Lennart W

  26 januari 2011 at 13:06

 20. Lennart W: Om två kvinnor är gifta med varandra och den ena får barn, så bör den andra naturligtvis lika automatiskt, som vid heteroäktenskap, registreras som vårdnadshavare. Däremot bör kanske inte just ordet ”fader” användas.

  David Bergkvist

  26 januari 2011 at 13:13

 21. Lennart

  ”En liknande regel för homopar finns inte (men kanske borde finnas? men hur ska den formuleras i så fall?).”

  En utredning har lämnat ett förslag om det. Tre av regeringspartierna, m, fp och c är för könsneutral föräldraskapspresumtion för gifta par, precis som s, mp och v. Men kd har negativa och har hittills blockerat att regeringen lämnar en proposition (regeringsförslag) om det.

  ”Men ett homoäktenskap är ju faktiskt inte riktigt samma sak som ett hetero, just m.a.p. barn. (Även om det iofs finns både frivilligt och ofrivilligt barnlösa heteropar också.)”

  Precis. Vill du kräva att par ska ha barn för att gifta sig? Sedan har vi idag ett samhälle som ger par (oavsett konstellation) möjlighet att skaffa barn via adoptioner, inseminationer etc. som folk på förr inte hade. Många samkönade par har barn och vill ge dem samma ”legitimitet” via ett äktenskap som en del olikkönade par.

  ”Därför kan man ju tycka att det legaliserade förhållandet iaf kan kallas för olika saker”

  Om förhållandet är helt annorlunda vilket det inte är. Även äldre par gifter sig ibland, ska de då också ingå partnerskap istället för äktenskap enligt dig? Vilken åldersgräns ska vi ha?

  ”En kvinna är inte mindre värd en man om inte också hon kan kallas för man.”

  Jämförelsen med kön blir absurd. Det är något som är biologiskt för de flesta (en del byter juridiskt kön men det är undantag). Äktenskap är en institution som är samhälleligt definierad. Du tror väl inte den var densamma för 200 år sedan som den var 2008, året innan Sverige fick en könsneutral äktenskapslag. För 200 år sedan var äktenskap inte någon jämställd relation, en gift kvinna var omyndig och hennes make bestämde i princip allt för hennes del. Han hade också rätt att slå henne och våldta henne. I andra delar av världen bl.a. USA har man haft förbud mot ”rasblandade” äktenskap. Reglerna varierar i olika länder om kusiner och halvsyskon får ingå äktenskap.

  Ska vi då också kanske kalla kusinäktenskap något annat, med hänvisning till risken för inavel om det är heteropar. Och sedan säga till dem att ni är givetvis lika värda som andra även om vi kallar er relation för något annat än äktenskap?

  Bengt

  Bengt Held

  26 januari 2011 at 16:55

 22. Bengt H: Och bara kvinnor kan få mens, men många andra kvinnor får lika lite mens som en man. Därför är det ingen skillnad mellan män och kvinnor när det gäller mens? Det är ju så du resonerar om vilka sorts par som kan få barn.

  Visst kan man få barn på andra sätt också. Men bara heteropar kan få barn genom att ha sex med varandra. Det gör t.ex. att det bara är heteropar som kan behöva tänka på preventivmedel när gäller familjeplanering.

  Hur i allsin dar kan dessa självklarheter vara något kontroversiellt?
  :-)

  Lennart W

  26 januari 2011 at 17:31

 23. Ja, oj, och en del män får inte skäggväxt vad tokigt det blir.

  ”Men bara heteropar kan få barn genom att ha sex med varandra.”

  Men vem har avgjort att just det ska vara avgörande för vem som har rätt att ingå äktenskap? Varför förtjänar de paren bättre att få ingå äktenskap än de par (hetero eller homo) som adopterat eller skaffat barn på något anna vis.

  Hur kan en könsneutral äktenskapslag vara så kontroversiell för dig. Varför hotar en sådan reform dig så att du börja debattera det igen trots att vi sedan något år har den reformen på plats och den fungerar väl?

  Bengt

  Bengt Held

  26 januari 2011 at 17:41

 24. ”Det gör t.ex. att det bara är heteropar som kan behöva tänka på preventivmedel när gäller familjeplanering.”

  Smart Lennart, du får ringa en riksdagsledamot och kräva att brudpar ska visa ett paket p-piller eller en spiral för att få gifta sig.

  Bengt

  Bengt Held

  26 januari 2011 at 17:43

 25. Du verkar inte fattat något av mina argument i tidigare kommentar utan bara försöker

  öhhh. män och kvinnor är olika bögar kan inte få barn med varann höhö

  Inte konstigt ni som är negativa till en könsneutral äktenskapslag förlorade debatten häromåret. :-)

  Bengt

  Bengt Held

  26 januari 2011 at 17:45

 26. Nu slog min halmgubbemeter upp i taket så det small.

  Bengt H, jag tycker vi gör så här: Du skriver mina inlägg också (underteckna med ”Lennart W” istället för med ”Bengt”) med något reaktionärt och dumt, och så svarar du sen på dem som dig själv. Kan ju inte iaf bli sämre kommunikation än nu. Lol.

  Lennart W

  26 januari 2011 at 18:22

 27. Lennart

  Vad är reaktionärt och dumt?

  Kristian Grönqvist

  26 januari 2011 at 19:00

 28. …Att inte få ingå äktenskap, för att man inte behöver preventivmedel?
  Du får nog utveckla Ditt resonemang, för nu hänger inte jag med…

  Kristian Grönqvist

  26 januari 2011 at 19:07

 29. Lennart

  ”Nu slog min halmgubbemeter upp i taket så det small.”

  Det gjorde min redan tidigare. Bra det blir rörelse i bådas hem. .-)

  Bengt

  Bengt Held

  26 januari 2011 at 20:13

 30. Jag har också hört att det ska vara skillnader på män och kvinnor. Det lär vara något konstigt med de senares penisar.

  Baphomet

  26 januari 2011 at 20:26

 31. Baphomet: Jag tycker nog allt att det är mäns penisar som det är något konstigt med: Av alla tänkbara penisar som skulle kunnat existera, så avstår den absoluta majoriteten från att göra det, en egenskap som kvinnors penisar delar. Mäns penisar, som har minoritetsegenskapen att de existerar, är alltså ytterst onormala.

  David Bergkvist

  26 januari 2011 at 21:11

 32. Det blir så lätt väldigt förvirrande, när man tror att människan är skapad av Gud och har förutbestämda egenskaper, vilka styrs av semantiken…

  Kristian Grönqvist

  27 januari 2011 at 10:56

 33. Här är fler argumentationstips för konservativa debattörer.

  ”Sverige är en monarki. Om vi byter till republik är det risk vi blir en diktatur eftersom Kina är en diktatur”

  Om någon invänder att Sverige inte måste bli en diktatur bara därför att många republiker är diktaturer så kontrar du med

  ”Va, förnekar du att Kina och andra kommunistiska republiker är diktaturer?”.

  :-)

  Bengt

  Bengt Held

  27 januari 2011 at 14:38

 34. Alla har inte ”lika värde” eftersom ”värde” inte är en inneboende egenskap hos ett objekt (eller människa). Ett ”värde” är någonting som någon sätter på något annan. Jag sätter inte samma värde på alla människor, de som är i min närhet värderar jag givetvis högre. Andra människor gör såklart andra bedömningar om vilka som har högst ”värde”, vilket förklarar varför frasen om allas lika värde aldrig kan bli något annat än en floskel

  Erik

  8 februari 2011 at 12:38

 35. Olof Johansson-Stenman skrev:
  Men jag anser trots detta inte att frasen är innehållslös. Den signalerar en viljeyttring att allas intressen skall beaktas och att samhället t ex inte skall värdera rika mer än fattiga, friska mer än sjuka, och högerhänta mer än vänsterhänta.
  Håller med.

  De flesta vill nog att lagarna skrivs så som om alla medborgarna/boende i landet/alla människor, hade lika värde.

  Cecilia

  9 februari 2011 at 0:18


Kommentarer inaktiverade.

%d bloggare gillar detta: