Nonicoclolasos

En kultur utan äktenskap

Äktenskap mellan man och kvinna är inte norm i alla kulturer på vår jord. I ”Unhitching the Horse from the Carriage: Love and Marriage among the Mosuo”, publicerad i Utah Law Review, beskrivs en kultur i Kina där samlivet ser annorlunda ut:

Traditional Mosuo family values radically separate sexuality and romance from domesticity, parenting, caretaking, and economic bonds. Sex life is strictly voluntary and nocturnal, while family life is obligatory and diurnal. The cultural attitude toward heterosexual desire is permissive, relaxed, and nonmoralistic, so long as individuals observe strict verbal taboos against discussing their erotic activities among relatives or in mixed gender settings. At the age of thirteen, a girl undergoes an initiation “skirt” ceremony that culminates in receiving a literal sleeping room of her own. In what the Mosuo language terms her ”flower chamber,” she can freely receive (or rebuff) nocturnal visits from any male suitor who comes to call. An analogous ”pants” ceremony marks the cultural passage to maturity for boys who turn thirteen, but they do not receive private sleeping quarters. Instead, mature males become eligible to practice tisese, which the Chinese misleadingly translate as walking marriage (”zuohun”). The Mosuo term, however, literally means that a man ”goes back and forth.” Men live, eat, and work with their maternal families by day, but after nightfall, they can seek entry into the flower chambers of any women they desire.

Den repressiva kommunistregimen införde tvångsäktenskap i samband med kulturrevolutionen,  men sedan de marknadsekonomiska reformerna i början av 1980-talet har denna kultur åter varit fri att leva i enlighet med gamla traditioner. I takt med ökad mobilitet och interaktion med omvärlden väljer nu dock allt fler att lämna traditionerna och leva friare. Det är bra, enligt min uppfattning, om det i ett samhälle finns utrymme för olika sätt att leva och om transaktionskostnaderna för att röra sig mellan subkulturer i detta avseende är någorlunda låga. Det är inte bra om alla mosuo-individer känner sig tvingade att leva i den traditionella kulturen — de ska vara fria att lämna den om de så önskar. Å andra sidan kan utomstående rentav vilja ansluta sig till detta sätt att leva, och då är det utmärkt att det finns grupper att ansluta sig till eller livsformer att ta efter. Jag ser framför mig en ”liberal arkipelag” med olika öar med olika sätt att leva, mellan vilka individer kan röra sig och där den övergripande staten (och de olika kulturerna) inte lägger sig i dessa rörelser.

Annonser

Written by Niclas Berggren

25 januari 2011 den 4:22

11 svar

Subscribe to comments with RSS.

 1. Och vem tänker på barnen?!

  Stockholmare

  25 januari 2011 at 7:19

 2. Stockholmare: Familjen, uppenbarligen. Barn lär ingå i ”family life”; se de inledande satserna i citatet.

  Skymning

  25 januari 2011 at 8:42

 3. Modern är förstås alltid moder, men i sådant samhälle blir det osäkrare med fadern (iofs hade Strindberg en poäng i Fadren även om vårt samhälle, iaf före upptäckten av DNA). Har läst någonstans att det då är vanligt att en morbror tar fadersrollen. Kan motiveras genetiskt av att han har ca 1/4 av sina gener gemensamt med barnet. Ett beteende som alltså också gynnas evolutionärt.

  Men enl. samma genetiska renonemang har förstås den biologiska faderna dubbelt så stor anledning att ta hand om barnet, om man bara vet vem han är..

  Lennart W

  25 januari 2011 at 11:20

 4. Intressant iofs. Som diskussion.
  Hos hyenor är det honan som är större, dominant och har en låtsaspenis. Och bär sig åt som en hane.
  Är det av allmänintresse för något annat än bara för att det är extremt ovanligt?

  Men hur ser normalfördelningen ut?
  Varför?

  Kristian Grönqvist

  25 januari 2011 at 12:11

 5. Se videon om denna kultur.

  Det sk välståndsbygget har inte kommit så långt.

  Stackars män som måste sova hemma hos mamma.

  I Sverige brukar vi benämna detta ”gammelpojke” eller på bonnspråk. ”gammpojk”

  Anders B Westin

  25 januari 2011 at 13:48

 6. ABW: Menar du att Italien är en nation av gammpojkar?

  Skymning

  25 januari 2011 at 17:04

 7. ABW: de är ju inte alls tvungna att sova hemma hos mamma, utan kan sova i blomkammaren hos de kvinnor som tillåter detta.

  David Bergkvist

  25 januari 2011 at 17:34

 8. Skymning
  Italien verkar ha två poler. Antingen är det maffia och Berlusconi eller så är det gammpojkar.

  Bevisligen har dom problem på en hel del fronter.

  Grekland kanske lider av samma problem.

  Annat är det med oss svenska män. Vi har i vart fall gjort rätt för oss.

  Men går genusdiskursen ett steg längre så blir nog vi också ett land med gammpojkar och matrialkala monster.

  Anders B Westin

  25 januari 2011 at 18:44

 9. […] En kultur utan äktenskap- En kultur i Kina som har ett relationsmönster som nästan är hämtat ur Ursula Le Guins ”Birthday of the World” om det inte vore för att kulturen fortfarande är tvingande på vissa bitar och endast tillåter heterosexuellt sex. Har du inte läst ”Birthday of the World” och är intresserad av relationer och syn på kön ska du genast läsa den. En av mina absoluta favoritböcker. […]

 10. Genteisk program skapar beteenden som en funktion av omgivningsfaktorer. Lennart W’s exempel är bra och välkänt. Tänk på knappa resurser och kort tidshorisont t.ex.

  Jens

  25 januari 2011 at 23:34

 11. ABW: Ok, då förstår jag.

  Skymning

  25 januari 2011 at 23:43


Kommentarer inaktiverade.

%d bloggare gillar detta: