Nonicoclolasos

Ska lagar alltid lydas?

Antag att det finns en lag som förbjuder en typ av handling som du anser ska vara tillåten. Du anser därför att lagen är felaktig, kanske t.o.m. omoralisk. Du kanske ändå anser det acceptabelt att människor döms om de bryter mot lagen, eftersom du stödjer idén om en rättsstat, där lagar upprätthålls när de väl är stiftade. Men skulle du anse det påkallat att aktivt medverka till att någon fälls för att ha brutit mot den aktuella lagen? Skulle du ta initiativ till att anmäla någon, om det din insats förutan inte blev någon anmälan eller arrestering? Min egen uppfattning är klar: Jag skulle inte anmäla någon som har brutit mot en lag jag ogillar och anser felaktig. Hur ser du på saken?

Written by Niclas Berggren

3 februari 2011 den 15:14

24 svar

Subscribe to comments with RSS.

 1. Tänker omedelbart på incest- och sexköpslagstiftningen. Jag skulle inte anmäla.

  Å andra sidan finns det lagar jag tycker är rätt men som jag antagligen ändå inte skulle anmäla om någon bröt emot.

  Camilla

  3 februari 2011 at 15:40

 2. Man kan tänka sig en fyrfältare. På ena sidan: om lagen är rätt eller fel. På andra sidan: ja eller nej till att anmäla. Camilla placerar sig alltså ibland i rutan (lagen rätt, nej till att anmäla). Spännande! Kan man få ett exempel på en lag som är rätt men när man ändå inte vill anmäla?

  Nek:are

  3 februari 2011 at 15:44

 3. Är det något särskilt du tänker på eller?

  Jonas

  3 februari 2011 at 15:48

 4. Kan iofs finnas andra skäl att anmäla, även om lagen är knäpp.

  I krig och kärlek är allt tillåtet.

  Lennart W

  3 februari 2011 at 15:51

 5. Niclas: Frågan är lite för enkelt ställd. Du förutsätter att en åsikt ensam kan motivera handling. Så är det sällan eller aldrig. Att hysa en åsikt om lagen x eller rättsstaten är bara första ledet. För handling krävs det en viljeyttring. Bara om lagen x kan användas för att uppnå ett för dig gynnsamt utfall bör du utnyttja rättsstaten.

  Christopher Aqurette

  3 februari 2011 at 15:55

 6. Jonas: Ja, inlägget föranleds av en diskussion jag var involverad i lite smått på Humanistbloggen, där någon anförde att judisk omskärelse var att likna vid tortyr, vilket fick en annan person, som sa sig vara motståndare till lagen om hets mot folkgrupp, att vilja undersöka om det fanns förutsättningar för att polisanmäla för just hets.

  Niclas Berggren

  3 februari 2011 at 15:56

 7. Det beror på om lagarna har stiftats i en demokrati eller i en diktatur. Om de är stiftade i en demokrati ska de alltid lydas och man ska alltid anmäla. Om man inte gillar lagarna får man rösta på några som ändrar dem. Hur skulle det se ut i en demokrati om alla tar lagen i egna händer? I en diktatur däremot kan man inte påverka lagarna och om de är orättfärdiga kan man bryta mot dem utan att skämmas.

  David

  3 februari 2011 at 16:03

 8. Jag tänker också på incestlagstftnigen. En pedofil eller en präst som bryter mot sexuallagstiftning eller annan lagstiftning tex genom våldtäkt eller barnövergrepp, skulle inte ens gå säker till lagstiftande myndighet kom fram. Jag kan mycket väl tänka mig att slå ihjäl den personen själv…

  Kristian Grönqvist

  3 februari 2011 at 16:07

 9. …och inte anmäla alls, där rök Din fyrfältare, Nek

  Kristian Grönqvist

  3 februari 2011 at 16:11

 10. Nek:are: Det finns massor med brott som helst som jag inte skulle polisanmäla om jag drabbades av, även fast jag anser att lagen är bra, t.ex. inbrott eller ringa misshandel. Det är ju jobbigt att polisanmäla saker, och gör inte nödvändigtvis någon nytta för den som gör det.

  David Bergkvist

  3 februari 2011 at 16:20

 11. David förklarar det bra. Jag skulle inte anmäla ”triviala” brott, även om jag tycker att lagarna som bryts är rätt. Att anmäla är ju jobbigt! Säkert förknippat med pappersarbete och kanske t o m förhör.

  Camilla

  3 februari 2011 at 16:27

 12. Svarade ”nej”. Faktum är att jag är tveksam till om jag över huvud taget skulle ta på mig min privata polismössan och anmälan ett brott som redan inträffat, även i de fall där jag i o f s har full acceptans för straffbudet. Jag uppfattar det inte som min grej helt enkelt. Jag får naturligtvis göra undantag för de fall där det är fråga om någon allvarligare brottslighet där det finns ett offer som inte står närmast att avgöra om saken bör anmälas. Kanske ett barn.

  Anapopei

  3 februari 2011 at 16:28

 13. Svarade också ”nej”, och vad jag för tillfället tänkte på var fyra ting: fildelning, sexköp, titta på japanska teckningar och hets mot folkgrupp.
  Rätt svennigt, men…

  swingthatcat

  3 februari 2011 at 19:08

 14. Jag skulle gå så långt att jag skulle försöka stoppa vänner som ville anmäla folk för brott mot lagar jag anser vara omoraliska. Jag skulle se det som omoraliskt av dem och känna mig tvungen att försöka få dem att tänka om.

  Erin

  3 februari 2011 at 20:04

 15. Om man anmäler eller ej, kan väl bero minst lika mycket på vem det handlar om, som om vad det handlar om.

  Skulle man anmäla sitt eget straffmyndiga barn?
  Skulle man anmäla den irriterande grannen för något trivialt om han hade anmält MIG förra året? Skulle jag VÅGA anmäla en medlem i Hell’s Angels? Osv.

  Lennart W

  3 februari 2011 at 20:10

 16. Vid närmare eftertanke så bör man ju aldrig polisanmäla om man har någon misstanke om vem som är skyldig, och polisen känner till att man har det. För tänk om polisen lägger ner ärendet, och den man misstänkte själv därefter drabbas av brott (t ex för att något annat brottsoffer tog lagen i egna händer), så blir man ju själv misstänkt.

  David Bergkvist

  3 februari 2011 at 20:18

 17. Det finns en avhandling i statsvetenskap av Lars Niklasson om det här ämnet: ”BÖR MAN LYDA LAGEN?”. http://www.antikvariat.net/RED35326.cgi

  Fil.dr

  3 februari 2011 at 21:03

 18. Erin: Ett problem med ditt resonemang är att åsikterna varierar kraftigt om vad som är moraliskt rätt och fel. Någon kanske tycker att ett brott som du drabbats av är moraliskt försvarbart och vägrar anmäla eller vittna till din fördel. Detta är mycket vanligt. Ett exempel från verkligheten är kvinnan som blir brutalt misshandlad framför flera släktingar och vänner men där inte någon av dem vittnar om det inträffade därför att de anser att hon »uppfört sig som en hora« och förtjänade misshandeln.

  Christopher Aqurette

  3 februari 2011 at 21:40

 19. Christopher Aqurette: Men problemet i det scenariot är ju att släktingarna är idioter*, inte att de följer sin idiotiska övertygelse.

  [*] För om det nu är sant att beteendet att ”uppföra sig som en hora” bör straffas med prygel, så är det ju staten som utföra denna prygel, inte enskilda.

  David Bergkvist

  3 februari 2011 at 22:00

 20. Svarade nej.

  Skulle någon av er anmäla någon ni såg bruka narkotika? Min känsla är att gruppen människor som faktiskt skulle göra det är försvinnande liten, trots att majoriteten tycker nuvarande lagstiftning är bra.

  Harald

  3 februari 2011 at 23:03

 21. Nej, jag anmäler inte brott jag själv inte anser vara brott. Min egen moral står överst, fast naturligtvis påverkas den av gällande lagstiftning/allmänmoral. Därför stödjer jag rättsstaten såtillvida att jag inte accepterar brister i den. Det är ju skillnad på att sträva efter anpassning mellan allmän moral och sin egen, och att avfärda allt annat än sin egen moral.

  Camilla

  4 februari 2011 at 9:12

 22. Är inte du rättspositivist?

  Linus

  5 februari 2011 at 8:45

 23. Linus: Jo – och det är en missuppfattning av (huvudfåran) av rättspositivismen, att den säger att lagar alltid ska lydas (vilket jag kommer in på i denna artikel, ssk. i sektion 4.2.3, i vilken jag försvarar rättspositivismen).

  Niclas Berggren

  5 februari 2011 at 8:49

 24. Min inställning är generellt att inte anmäla någon för en handling som jag inte anser ska vara brottslig.

  Ett fall man kan tänka sig är ju att anmäla någon för att försöka påvisa hur absurd/orimlig lagen är, eller för att se var lagens gränser går. Folk har väl t o m anmält sig själva av dessa anledningar?

  Jakob

  5 februari 2011 at 18:08


Kommentarer inaktiverade.

%d bloggare gillar detta: