Nonicoclolasos

Varför vill lågutbildade inte vidareutbilda sig?

Ofta betonas utbildning som en nyckel till framgång, såväl för individer som för länder. Ed Glaeser anför t.ex. följande:

[N]o variable from 1900 better explains success in 2000 than investment in education.

Den nya nederländska studien ”Why Do Low-Educated Workers Invest Less in Further Training?” undersöker hur det kommer sig att lågutbildade inte vidareutbildar sig i så hög grad:

Several studies document the fact that low-educated workers participate less often in further training than high-educated workers. The economic literature suggests that there is no significant difference in employer willingness to train low-educated workers, which leaves the question of why the low educated invest less in training unanswered. This paper investigates two possible explanations: Low-educated workers invest less in training because of 1) the lower economic returns to these investments or 2) their lower willingness to participate in training. Controlling for unobserved heterogeneity that can affect the probability of enrolling into training, we find that the economic returns to training for low-educated workers are positive and not significantly different from those for high-educated workers. However, loweducated workers are significantly less willing to participate in training. This lesser willingness to participate in training is driven by economic preferences (future orientation, preference for leisure), as well as personality traits (locus of control, exam anxiety, and openness to experience).

Detta resultat antyder att trots att arbetsgivare erbjuder vidareutbildning i lika hög grad till låg- som högutbildade och trots att avkastningen på vidareutbildning är lika hög för låg- och högutbildade, ägnar sig de förra i betydligt mindre utsträckning åt vidareutbildning. Ska man inte respektera deras preferenser? Eller ska man på olika sätt (hur, i så fall?) försöka få dem att vidareutbilda sig ändå?

Se även inlägget ”Vad gav välstånd: arbetsetik eller läskunnighet?”.

Annonser

Written by Niclas Berggren

7 februari 2011 den 4:58

Publicerat i forskning, skolan, utbildning

3 svar

Subscribe to comments with RSS.

 1. Ytterligare en möjlighet. Antagligen blir hög- och lågutbildade erbjudna olika typer av vidareutbildning. Kanske kostnaderna för att delta skiljer sig.

  Sen tycker jag överlag att det är lite knepigt med studier där man ska påvisa ett resultat genom att acceptera en nollhypotes. Men dom kanske har stora dataset.

  Veronika

  7 februari 2011 at 7:28

 2. Det där beror ju på ur vilken synvinkel man ser saken.

  Låt oss tänka oss två olika cost-benefit-analyser, en ur individens synvinkel och en ur arbetsgivarens synvinkel.

  Studien tycks ha tittat på individens synvinkel. Här verkar det som om cost-benefit-utfallet av att delta i utbildning ter sig mindre positivt för den lågutbildade individen, sannolikt både för att denne upplever kostnaden som högre (känner sig antagligen inte lika hemma i utbildningssituationen) och vinsten som lägre.

  Men ur företagets synvinkel kan det mycket väl vara tvärtom, åtminstone om man funderar i termer av avtagande meravkastning. I den utbildningssituation jag just nu betraktar i min organisation är det så. En av forskningsinstitutets servicefunktioner har ett antal problem som vi sannolikt inte kommer att kunna lösa förrän de minst utbildade i personalen höjt sin utbildningsnivå. Där finns för organisationen ett starkt incitament för utbildning av en grupp anställda, oavsett dessas egen inställning.

  Anna OIsson

  7 februari 2011 at 13:21

 3. I vanlig ordning ingriper jag i perspektivet. För en högutbildad, framstår utbildning som något självklart, personlighetsdanande och positivt.
  Nu framstår det verkligen inte så, hos en massa människor. De kan misslyckas kapitalt i skolan, köpa en lastbil och så småningom bli åkeriägare, en dröm deras far hade, och bli betydligt lyckligare och åtminstone på kort sikt nyttigare än N. som inte ens vill bli gammal.

  Kristian Grönqvist

  7 februari 2011 at 14:13


Kommentarer inaktiverade.

%d bloggare gillar detta: