Nonicoclolasos

Risken för dödsstraff varierar med offrets sociala status

Man föreställer sig gärna att rättssystemet behandlar människor lika oberoende av sådant som kön, etnicitet och socioekonomisk ställning. Jag har tidigare lyft fram forskning som visar att så ofta inte är fallet — se härhär, här, här och här. En ny studie, ”Status Disparities in the Capital of Capital Punishment”, publicerad i Law & Society Review, antyder att samma problem infinner sig när dödsstraff utdöms i USA:

[T]he current research examines the impact of victim social status on the district attorney’s decision to seek the death penalty and the jury’s decision to impose a death sentence. The data include the population of cases indicted for capital murder in Harris County (Houston), Texas, from 1992 to 1999 (n=504). The findings suggest that victim social status has a robust influence on the ultimate state sanction: Death was more likely to be sought and imposed on behalf of high-status victims who were integrated, sophisticated, conventional, and respectable.

Upprörande.

Written by Niclas Berggren

26 februari 2011 den 5:16

7 svar

Subscribe to comments with RSS.

 1. Njae.

  Det är väl inte särskilt orimligt att tänka sig att beteendet mellan statusgrupper skiljer sig så pass mycket att omständigheterna vid mord på någon av dess medlemmar skiljer sig så pass mycket att det i snitt kan vara betydligt mer straffvärt när en person med hög status dödas än när en person med låg status blir dödad.

  Alltså, säg att vi jämför mellan fall då tandläkare och uteliggare dödas och finner att det i de tidigare fallen är mycket vanligare att den ansvarige sökt upp sitt offer med brott i sinnet, medan de i det senare är vanligare att det är underliggande dispyter som eskalerat. I så fall verkar det ganska rimligt att straffen i snitt blir hårdare vid mord på tandläkare.

  Samma resonemang kan ju dras vid andra brottstyper. Det är antagligen så att människor med högre status i allmänhet beter sig betydligt mindre brottsligt, risktagande eller klandervärt än människor med låg status. Vilket är en stor del av anledningen till att de har hög status till att börja med.

  RasmusF

  26 februari 2011 at 6:25

 2. För övrigt så tyckte jag inte studien verkade särskilt klockren vid en snabb genomläsning. Problematisk datainsamling samt rätt tveksam modell av status.

  RasmusF

  26 februari 2011 at 6:37

 3. Vad är problemet? En rik framgångsrik person är värd mer för samhället än en hemlös småtjuv. Det är helt riktigt att den som dödar en mer värdefull medborgare ska ha hårdare straff än en som dödar en rätt värdelös medborgare.

  Utilitaristen

  26 februari 2011 at 8:20

 4. En mer generell version av Utlitaristens invändning är frågan om ett och samma straff har samma konsekvenser för olika individer? Det förefaller osannolikt vilket gör begreppet ”likhet inför lagen” besvärligt. En person med en trivsamt jobb och behagligt hemmaliv förlorar troligen mer på ett år i fängelse än en ”hemlös småtjuv”. Är det då rätt att de får samma straff för samma brott?

  I viss utsträckning tar lagstiftningen hänsyn till dylika aspekter; förstagångsförbrytare kan få lägre straff ibland och även dagsböter bygger på denna idé.

  Frågan är om man kan ta hänsyn till dessa aspekter och om man nu skulle kunna det är frågan om man borde?

  Jonas Vlachos

  26 februari 2011 at 9:23

 5. Ett välkänt faktum och bara ett av många argument mot dödsstraff.

  30

  26 februari 2011 at 11:25

 6. Eller, räknat i år har mördaren troligen förkortat livet olika mycket beroende på offer. Att mörda en välutbildad människa, är således mer allvarligt än att mörda en missbrukare, som med största sannolikhet är mer nära döden. Det här beräknas i siffror, vilket är bra, man vill ju inte påverkas på andra känslomässiga sätt när det gäller sådana viktiga saker som liv och död.

  Camilla

  26 februari 2011 at 11:58

 7. Utilitaristen: Vad finns det för utilitaristiska skäl till att straffet ska vara en funktion av utiliteten av den dömdes handlande? Det tycks mig outilitaristiskt: istället borde den dömde få det straff som genererar mest utilitet, helt oavsett vad den dömde begått för brott.

  David Bergkvist

  26 februari 2011 at 18:26


Kommentarer inaktiverade.

%d bloggare gillar detta: