Nonicoclolasos

Val om invandring

Låt oss beakta fyra möjliga val gällande flyktingpolitik, illustrerade av följande ”fyrfältare”:

Till vänster anges hur många som släpps in i Sverige (få eller många). Ovanpå anges hur mycket stöd och hjälp de som väl släpps in får (lite eller mycket). Låt oss bortse från 1 (därför att vi i någon mening är generösa människor) och 4 (därför att vi har en budgetrestriktion); låt oss istället jämföra 2 och 3 och anta att de kostar lika mycket. I det förra fallet kommer få hit, som får mycket stöd; i det senare fallet kommer många hit, som för lite stöd.

Jag tror jag vet vad Bryan Caplan skulle svara. Motivera gärna ditt eget svar i kommentarsfältet.

Annonser

Written by Niclas Berggren

2 mars 2011 den 5:59

Publicerat i ekonomi, invandring

18 svar

Subscribe to comments with RSS.

 1. Av humanitära skäl är det bättre att släppa in många människor som får ett sämre trygghetssystem ur svenska mått mätt men avsevärt mycket bättre i förhållande till deras ursprungssituation. Det enda dåliga med detta system är att människor verkar bli olykligare av att leva med stora klyftor, men alternativet till denna ökade olycklighet är mänsklig död och lidande i ett främmande land, så valet är för mig uppenbart.

  Bryan Caplan har för övrigt en väldigt bra föreläsning i ämnet här: http://www.youtube.com/watch?v=GYk00Ufiqb4

  Björn

  2 mars 2011 at 6:30

 2. Och vilken är det som gäller i dag?

  swingthatcat

  2 mars 2011 at 7:27

 3. STC

  Idag har vi 2.

  Ray

  2 mars 2011 at 7:37

 4. Strikt och generös policy för såväl antal som förmåner! Jag ser alltså ingen motsättning mellan strikt och generös.

  Men man jag förstår ju vad du menar, och frågan går ju inte att svra på för att den är för allmänt ställd, d v s svaret beror ju på skillnader i de aktuella kvantiteterna.

  Mer generellt anser jag att det är centralt att beakta instrumentella effekter för samhällsutvecklingen i stort av om man skulle acceptera en invandrad underklas med betydligt sämre materiella förutsättningar än vad dagens flyktingar har.

  Olof Johansson-Stenman

  2 mars 2011 at 7:37

 5. Valet är enkelt: 3!

  Jag tycker att människor ska få flytta och bosätta sig var de vill. Problemet med antagandet ovan (som visar på det konstiga i migrationssystemet vi har) är att människor ses som kostnader. En människa som kommer hit i vuxen ålder, eller som barn, borde ses som en ekonomisk vinstlott. Den dyra barndomen är ju redan över -> de kan börja bidra direkt!

  Camilla

  2 mars 2011 at 7:54

 6. Skillnaden mellan 2:an och 3:an är, antar jag, att 2:an är bättre för de invandrare som kommer in oavsett system, medan 3:an är bättre för de invandrare som inte skulle ha kommit in i Sverige under system 2. (För icke-invandrare spelar det kanske ingen roll om vi nu antar att kostnaderna är lika stora i båda systemen.)

  Så om man tänker sig att vinsten i välfärd för de som kommer in i Sverige under system 3 (men ej 2) överstiger förlusten i välfärd för de som kommer in i Sverige under system 2, så borde man väl stödja 3:an. Annars 2:an.

  Veronika

  2 mars 2011 at 8:07

 7. Varför finns inte alla röstningsalternativ med?

  riedenlow

  2 mars 2011 at 8:22

 8. riedenlow: Därför att jag är intresserad av människors sätt att motivera ett val mellan 2 och 3. (För att ge en sådan motivering behöver inte anse att 2 eller 3 är bättre än 1 eller 4.)

  Man kan för övrigt vidga diskussionen till omfördelning mer allmänt och jämföra (i) en situation där en given mängd omfördelning går till personer i landet i vilket de som betalar återfinns och (ii) en situation där en given mängd omfördelning går till personer i hela världen. Dagens välfärdsstat motsvarar (i), bortsett från mindre summor bistånd. Men är det bättre att hjälpa få mycket än att hjälpa många lite?

  Vidare: Varför förespråkar inte egalitarianer i allmänhet en verkligt radikal omfördelning, som t.o.m. troligen skulle innefatta överföring av resurser från de som anses fattiga i västvärlden till människor på annat håll? Gordon Tullocks tes: egoism. (Kanske ligger egoism bakom en ovilja mot invandring mer allmänt, undrar jag i ett tidigare inlägg.)

  Greg Mankiw frågar i samma anda om väljare skulle rösta på en politiker som lovar beskattning för att dela ut pengarna till behövande i hela världen. En relevant fråga, tycks det mig.

  Niclas Berggren

  2 mars 2011 at 8:57

 9. Apråpå Niclas inlägg om global omfördelning,

  Skulle man inte här också kunna tänka sig ett system där omfördelningen sker på en nivå som är ”lägre” än landsnivå, t.ex. länsnivå, eller åldersgruppnivå, kön, eller osv.

  Om man nu tänker sig att folk ogillar att vara fattiga för att andra är rika, så borde man väl omfördela inom jämförelsegrupp (dvs. om jag jämför mig med andra studenter så borde vi omfördela inom denna demografiska grupp).

  Om man däremot tänker sig att folk ogillar att vara fattiga oavsett hur andra har det, så vore det väl rimligare att gå in för global omfördelning.

  Veronika

  2 mars 2011 at 9:35

 10. 2, tills vidare åtminstone. Motiveringen är bostadsbrist och särskilt hemlöshet.

  Skymning

  2 mars 2011 at 14:54

 11. Det är alltså i princip en fråga om slaveri eller inte?

  Kristian Grönqvist

  2 mars 2011 at 15:12

 12. Råkade lägga mitt inlägg i fel artikel so here we go:

  Jag valde det något mindre populära alternativ 2. Jag ser hellre att de vi tar emot får en bra start än att vi tar in massor som inte får de möjligheter som kan behövas.

  De stämmer även rätt bra överrens med min något socialliberala inställning att alla människor (barn) förtjänar samma start i livet men vad man sedan gör av det är upp till var och en och konsekvenserna som följer.

  Om storstäderna skulle fyllas med tiggare skulle inte situationen bli bättre för dem eller för oss. Alltså en los-los situation.

  Själv förespråkar jag hjälp på plats i utsatta länder. Människor vill kunna bo i sitt egna land samt att pengar oftast gör mycket större nytta där.

  Att helt öppna gränserna tror jag inte är möjligt förren alla länder globalt har en minsta standard där man väljer land efter andra intressen än krig och förtryck.

  Generellt är jag för frihandel och helt fri arbetsrörlighet men den senare tror jag inte skulle fungera i praktiken i dagsläget om den var globalt omfattande.

  Johan

  2 mars 2011 at 16:25

 13. 2, givetvis. Europas kultur och civilisationer är uppbyggda & skapade av européer. Människor är inte utbytbara kuggar; man kan inte ersätta svenskar med andra folk och förvänta sig ett nordeuropeiskt samhälle. Vill man detta är liten invandring alltid att föredra framför stor.

  För att inte tala om att världens kulturella mångfald urholkas om den europeisk civilisationen trängs bort – eller dör.

  Dessutom innebär en liten invandring att man kan satsa på kvalité framför kvantitet: högutbildade, kompetenta människor av närstående folk. Det leder till färre kulturkrockar, assimilation går lättare och nationen stärks.

  Howard Hughes

  3 mars 2011 at 15:36

 14. Ar alternativ 3 ens praktiskt mojligt i en valfardsstat av Sveriges kaliber? Enda losningen jag ser ar i sa fall att utveckla var egna form av apartheid dar invandrares rattigheter ligger under den ursprungliga befolkningen. Det ser jag inte som politiskt mojligt (aven om det kanske ar optimalt).

  For mig aterstar alternativ 2 och 4.

  pontus

  4 mars 2011 at 22:59

 15. Intressant

  Alla kvinnor i det här tyvärr något klena undersökningsmaterialet är för slaveri…

  Kan det finnas en genustolkning i detta månntro…?:-)

  Kristian Grönqvist

  5 mars 2011 at 12:14

 16. Kristian,
  Måste ha med könet att göra, ligger väl i feminismens kärna att vilja exploatera minoritetsgrupper :) Nej, men tycker du inte att det är lite långt draget att säga att jag skulle vara för slaveri? Jag har ju, för det första, inte ens uttalat mig om vilket system (2 eller 3) jag skulle föredra.

  Veronika

  6 mars 2011 at 17:10

 17. Kul att någon reagerade i alla fall…:-)

  Kristian Grönqvist

  6 mars 2011 at 20:46

 18. Tack för förklaringen Niclas. Nu förstår jag betydligt bättre och tycker att resultatet är intressant då mer än dubbelt så många föredrar ”mindre till fler” istället för ”mer till färre”. Mycket intressant faktiskt nu när man har tänkt igenom det ett tag. (Anledningen till att jag hamnade i fel tankespår från början var ditt antagande om att ”vi i någon mening är generösa människor” vilket jag inte är lika säker på som du är)

  Vidare: Kanske blir en helt annan diskussion som inte hör hemma just här, men jag har ofta funderat på hur mycket bistånd som egentligen skulle vara nödvändig ifall alla tullar och handelsbarriärer revs ner och det rådde 100% frihandel alla länder emellan?

  Riedenlow

  7 mars 2011 at 8:33


Kommentarer inaktiverade.

%d bloggare gillar detta: