Nonicoclolasos

Glöm inte bort generalitet

Skattereformen 1990–91 syftade bl.a. till att förenkla skattesystemet och att göra det mer likformigt. Sedan dess har undantagen, fallen av olika behandling och krånglet tilltagit (föga förvånande, för den som är förtrogen med James Buchanans ”cykelteori” för skattesystem*). I valrörelsen föreslogs, i linje med denna utveckling, sänkt restaurangmoms. Nu föreslås ytterligare ett undantag, i form av RIT-avdrag för IT-tjänster i hemmet (sedan tidigare finns RUT- och ROT-avdrag). Det är nog ingen slump att Centern står bakom förslaget: de har tidigare visat sig mindre intresserade av generalitet genom att förespråka behovsprövade bidrag.

För den som är för sänkta skatter kan det te sig lockande med alla dessa sänkningar och avdrag — och jag lutar åt att finna dem mer önskvärda än inga sänkningar alls. Jag vill dock ansluta mig till dem som tycker att det börjar bli dags för en översyn av skattesystemet, så att ett helhetsgrepp återigen tas i en större reform. Jag tilltalas härvidlag av James Buchanans generalitetsprincip. Istället för att ta det utrymme man anser finns för skattesänkningar och rikta det till olika specifika områden skulle man kunna använda det för att sänka allmänna skattenivåer. T.ex. skulle den statliga inkomstskatten kunna sänkas istället för att fler utgifter eller gåvor görs avdragsgilla.

*Se gärna, på detta tema, min uppsats ”The Frailty of Economic Reforms: Political Logic and Constitutional Lessons”.

Annonser

Written by Niclas Berggren

3 mars 2011 den 5:49

15 svar

Subscribe to comments with RSS.

 1. Min åsikt är att ju fler undantag som inkorporeras i det lapptäcke som vi kallar vårt skattesystem, desto större skevhet blir det i olika marknader.

  Tyvärr är nog något sådant här en alldeles för stor politisk och byråkratisk process för att alliansen ska försöka genomföra det. Det är lättare att få igenom en lag som bara påverkar en liten del av ekonomin än något som skattereformen 1990-91

  Anton

  3 mars 2011 at 12:34

 2. En sådan tillfällighet att den gode Niclas’ förslag om förenkling av skattesystemet råkar gynna just höginkomsttagare.

  David Bergkvist

  3 mars 2011 at 19:35

 3. En liberal utgångspunkt för skattepolitiken bör vara att inte bara sänka skatterna och göra systemet mer genomskinligt, utan också att försöka få skatterna plattare eftersom det korrelerar väl med ett övergripande mål om att staten skall hålla sig neutral till medborgarna (dessutom innebär det ju att de rika bidrar mer till statskassan, trots att de betalar samma procentuella sats). Men det är väl som med allting annat i politiken, pragmatism belönar sig och ideologi är underordnat väljarstödet.

  Erik

  3 mars 2011 at 20:48

 4. David Bergkvist: Ja för det vore hemskt om de drivna människor vi har i Sverige faktiskt stannar kvar och skattar här.

  Räcker det inte att vi redan har en progressiv beskattning med världens högsta marginalskatt?

  Framåt människor känner givetvis till hur skattesystemet ser ut och låter sig inte luras av alla diverse skatter utan gör antingen något åt det hela eller flyttar utomlands.

  Problematiken ligger i att vanliga medel-Svenssons på riktigt tror att de endast skattar 30% och blir därför inte enbart lurade utan saknar även möjlighet att faktiskt arbeta sig ur sin klass.

  I övrigt kan jag rekommendera att du lyssnar på Milton Friedman och myten ”Free Lunch”:

  Johan

  3 mars 2011 at 23:24

 5. Johan: Fast nu handlade ju frågan om hur och hurvida skattesystemet bör ”förenklas”, vilket betyder att målet är uppnå samma sak som idag, fast på ett enklare sätt.

  Om man t ex inte gillar att det som uppnås med dagens skattesystem är att ”medel-Svensons inte kan arbeta sig ur sin klass”, så bör man klaga på detta, inte på att skattesystemet är för komplicerat.

  David Bergkvist

  4 mars 2011 at 0:21

 6. David: Jag menar att förenklingen bör ske genom ökad generalitet, vilket t.ex. i Buchanans tappning anses innefatta proportionell inkomstbeskattning. Alla möter samma skattesats: enkelt och generellt.

  Niclas Berggren

  4 mars 2011 at 5:21

 7. Niclas: Och jag menar att detta inte vore en ”förenkling”, eftersom det ordet innefattar att man uppnår i relevanta mått samma sak.

  Så om du verkligen vill ha en förenkling av dagens skattesystem, och inte bara vill se sänkt skatt för folk av din inkomstgrupp, så föreslår jag ett skattesystem av typen ”om man tjänar mer än A kr så får man betala B% av den del av inkomsten som överstiger A; om man tjänar mindre än A kr, så behöver man inte betala någon skatt alls”. A och B kan sedan sättas till de värden som bäst approximerar dagens skattesystem (något som kan beräknas matematiskt).

  David Bergkvist

  4 mars 2011 at 14:49

 8. David

  Faktiskt väldigt mycket i min smak. Ställer Du upp i nästa val?

  Kristian Grönqvist

  4 mars 2011 at 17:33

 9. Kristian Grönqvist: Om mitt förslag på skattesystem faller dig i smaken så misstänker jag att det är för att du skulle gynnas ekonomiskt av det på något sätt, och det var ju inte avsikten (avsikten är ju att alla ska gynnas/missgynnas ungefär lika mycket som med dagens skattesystem). Så jag får väl fundera ut något som du tycker lite sämre om, då.

  David Bergkvist

  4 mars 2011 at 18:39

 10. David

  Nej…jag är lycklig pensionär…och jag tar tillbaka komplimangen…

  Kristian Grönqvist

  4 mars 2011 at 18:51

 11. Kristian Grönqvist: Du betalar väl skatt på din pension?

  David Bergkvist

  4 mars 2011 at 19:43

 12. ”om man tjänar mer än A kr så får man betala B% av den del av inkomsten som överstiger A; om man tjänar mindre än A kr, så behöver man inte betala någon skatt alls”

  David:
  Så det ska finnas incitament för att arbeta lite?
  System som missgynnar hårt arbete är enligt mig fel väg att gå.

  Varför ska jag betala dina sjukhusbesök om jag väljer att jobba två-skift istället för 40 timmars veckor?

  Varför ska de som väljer att jobba mindre slippa betala för sin skolgång, våra vägar och sjukhus?

  I mina ögon är detta en logisk kullerbytta.
  (Precis som skattesystemet idag ser ut)

  Johan

  5 mars 2011 at 1:22

 13. Johan: Om man arbetar lite (och därmed tjänar mindre än A kr/mån) så är marginalskatten 0% med mitt förslag. Såvida du inte föreslår en negativ marginalskatt så kan ett skattesystem inte erbjuda högre incitament för låginkomsttagare att jobba mer än med mitt förslag.

  (Detta är dock alltså inte en avsedd effekt med mitt förslag, utan en bieffekt. Dock bör påtalas att A sannolikt kommer bli tämligen lågt, 5000-10000 kr/mån, så det skulle bli ganska få som fick detta högre incitament att arbeta mer).

  David Bergkvist

  5 mars 2011 at 1:52

 14. David: Jag förstår hur du tänker och det kan vara ett incitament att gå från arbetslöshet till arbeta.

  Däremot ska vi akta oss för att bestraffa folk som arbetar hårt, även vid en planskatt bidrar dessa människor med större summor skatt.

  Johan

  5 mars 2011 at 13:59

 15. Troligen med högre skattesats än Du…

  Kristian Grönqvist

  5 mars 2011 at 14:35


Kommentarer inaktiverade.

%d bloggare gillar detta: