Nonicoclolasos

Vad kännetecknar politiskt konservativa?

Forskning börjar påvisa fysiologiska och genetiska grunder för vilken politisk ideologi man har. I den andan kartläggs i studien ”Political Conservatism as Motivated Social Cognition”, publicerad i Psychological Bulletin, vilka psykologiska egenskaper som tenderar att känneteckna politiskt konservativa personer:

A meta-analysis (88 samples, 12 countries, 22,818 cases) confirms that several psychological variables predict political conservatism: death anxiety (weighted mean r = .50); system instability (.47); dogmatism–intolerance of ambiguity (.34); openness to experience (–.32); uncertainty tolerance (–.27); needs for order, structure, and closure (.26); integrative complexity (–.20); fear of threat and loss (.18); and self-esteem (–.09). The core ideology of conservatism stresses resistance to change and justification of inequality and is motivated by needs that vary situationally and dispositionally to manage uncertainty and threat.

Rent anekdotiskt tycker jag mig känna igen många konservativa jag har stött på under åren i den bild som tecknas. Inte minst detta med att frukta förändring och att se hot (av moraliskt, ekonomiskt eller militärt slag) överallt är typiskt. Jämför med nyliberaler.

Annonser

Written by Niclas Berggren

6 mars 2011 den 6:35

8 svar

Subscribe to comments with RSS.

 1. Valet av argument i frågor som rör könsroller, t.ex. jämställdhet och HBT-rättigheter, tycker jag överensstämmer ganska bra med ”dogmatism–intolerance of ambiguity (.34)” och ”uncertainty tolerance (–.27)”. Dvs att man ofta hör argument som grundar sig på ordlekar eller definitioner av begrepp, samt ofta rent förkastande av begrepp som verkar för odefinierade – särskilt vad gäller könsidentitet.

  Johan Lundgren

  6 mars 2011 at 18:48

 2. Vad menar artikel författaren med konservativ? Är hans utgångspunkt amerikanska religöst social konservativa? Vad menar du med konservativ? 

  De flesta social konservativa i USA är marknadsliberaler, allmänt kallat liberal-konservativ. 

  Den traditionella konservative finns bara i Europa, Gud, Kronan Familjen och Fosterlandet. 

  I Sverige finns det inga sådana som i Europa eller USA.  Varken SD eller KD kommer ens i närheten av att kallas social konservativa, inte heller värdekonservativa. 

  Själv är jag libertin när det gäller min privat moral och när det gäller ekonomin är jag förespråkare för en moderniserad nattväktarstat. Jag är dock extremt skeptisk till social ingenjörskonst, dvs motståndare till snabb förändring. (Jag växte upp under de galna åren 1968-1993, då Sveriges välstånd mer eller mindre raserades) Vidare är jag neokonservativ när det gäller humanitära interventioner. 

  Vart hamnar jag på denna skala? 

  Old Whig

  7 mars 2011 at 16:32

 3. Old Whig: Var du hamnar tror jag beror på hur du motiverar din utsaga att Sveriges välstånd mer eller mindre raserades mellan 1968 och 1993.

  För mig veterligen öka BNP mellan dessa årtal. Så antingen anser du att min uppfattning och BNP är felaktig (vilket i så fall är en ren sakfråga som inte har med ideologi att göra, och lätt kan avgöras genom tabelluppslagning).

  Eller så anser du att BNP inte är ett bra mått på välstånd, vilket torde göra dig mer konservativ.

  David Bergkvist

  7 mars 2011 at 17:00

 4. Sveriges BNP steg men föll från 4:e till 17:e plats, efter de nyliberala reformer som infördes på 90 talet har vi nu återtagit delar av vad vi förlorat, vi är nu på plats 10.

  De reformer som genomfördes var:

  1. Det offentligas andel av BNP sjönk från toppen 70 % till runt 50 %

  2. Automatiska budgetregler infördes, vare sig överskotten eller underskotten får gå över en viss gräns, det främsta skälet till varför Sverige jämfört med USA klarat den senaste krisen.

  3. Högsta marginalskattesats halverades

  4. Massiva privatiseringar, bl.a. hela pensionssystemet

  5. Den enda sociala ingenjörskonst jag gillar infördes, den sk Bromsen i pensionssystemet som kapar pensioner om BNP tillväxten är under 2 % samt det mindre än 2 arbetande per pensionär. Den gjorde oxå pensionssystemet helt politiskt oberoende och ekonomiskt helt stabilt

  5. Friskolor tilläts starta

  6. Privata sjukvårdsförsäkringar tilläts

  När det gäller att jämföra så har vi ett exakt jämförelseland med Sverige, Schweiz. Schweiz har en BNP som köpkrafts anpassas är ca 40% högre än Sverige samt en väsentlig mycket bättre välfärd. Hade inte Sverige bedrivit den politik vi gjorde mellan 1968-1993 hade vi sannolikt haft minst lika bra välstånd och välfärd som Schweiz.

  Dvs den förda politiken tog bort mer än en tredjedel av vårt välstånd, det kallar jag att rasera. Vidare medförde den förda politiken att Sverige var under vår bankkris 1993 tvungen att ta till drakoniska nedskärningar som hårdast drabbade de svagaste, utan den förda politiken hade dessa inte behövts.

  Old Whig

  7 mars 2011 at 17:16

 5. Så om jag bygger ett hus som på grund av min inkompetens som husbyggare blir dåligt på alla sätt och vis, och en vettig husbyggare hade byggt ett mycket vettigare hus, då har jag inte alls byggt ett dåligt hus, utan jag har istället ”raserat” ett vettigt hus, trots att något sådant aldrig existerade?

  Ja, så kan man förstås uttrycka sig, om ens mål inte är att göra sig förstådd. Dock kan man inte dra några slutsatser var du bör placeras på någon konservatism-skala, eftersom intresset att göra sig språkligt förstådd inte har med ideologi att göra.

  David Bergkvist

  7 mars 2011 at 17:32

 6. Konservativ är i grunden detsamma: det handlar om attityd till förändring och hierarki.

  Fil.dr

  7 mars 2011 at 18:29

 7. Huruvida jag är konservativ eller inte var inte min fråga utan hur författaren definierar konservativ.

  Jag har hastigt skummat studien de påstår att Hitler och Mussolini var ”right-wing revolutionaries” samt att anti-semitism är en ”right-wing cause”. Fascism är ingen vänsterideologi, fascism kommer från samma träd som socialism. Sak samma med rasism i allmänhet och anti-semitism i synnerhet. De har mycket lite att göra med huruvida du eller vänster eller höger, konservativ eller ej. De flesta xenofoba partier är arbetarpartier, se bara på Front National i Frankrike och SD i Sverige. De är auktoritära socialdemokrater som vill tillbaka till 50 talet.

  Vidare påstår de att det är konservativt att acceptera inkomst ojämlikhet, är de inte riktigt kloka. Accepterandet av inkomstojämlikhet har att göra med huruvida du som individ accepterar den fria marknadens mekanismer eller inte. Är det verkligen så att den som förespråkar en fri marknad är ”konservativ”?

  Detta visar väldigt tydligt att forskarna lider av ett mycket svårt bias. Detta har Niclas mycket föredömligt visat med referensen till studien i länken. Här är en artikel i Reason som debatterar den. The Science of Libertarian Morality

  [classic liberals] “are therefore likely to be less responsive than liberals to moral appeals from groups who claim to be victimized, oppressed, or treated unfairly.”

  Haidt and his colleagues eventually recognized that their Moral Foundations Questionnaire was blinkered by liberal academic bias by failing to include a sixth moral foundation, Liberty.

  Ena av de som gjorde studien påvisar att långt över 90 % av alla amerikanska psykologer kallar sig ”Liberal”, ur ett svenskt perspektiv förstås detta med socialdemokrat, demokratisk socialist och Miljöpartist.

  Se artikeln Social Scientist Sees [Liberal] Bias Within från NY Times.

  Med tanke på hur grumligt forskarna definierar konservatism förstår jag inte hur det skulle gå att dra några slutsatser av denna studie, i synnerhet eftersom de har ett sådant bias mot de värden klassiska liberal och konservativa håller högt.

  Istället för att försöka definiera mig så kan du David definiera vad du menar med konservativ.

  Old Whig

  7 mars 2011 at 19:12

 8. Min uppgift om amerikanska Liberaler kontra amerikanska konservativa var 266:1 inom social psykologin.

  Generellt inom akademia i USA är det 4:1. I Sverige torde samma sak gälla om man räknar in vänster social liberalerna inom FP bland svenska forskare, även så inom ekonomi. Det finns väldigt få ekonomer som röstar på M eller KD.

  Old Whig

  9 mars 2011 at 18:35


Kommentarer inaktiverade.

%d bloggare gillar detta: