Nonicoclolasos

Dags för hemliga löner?

Påverkas människors tillfredsställelse med sina arbeten av om de har information om vad deras medarbetare tjänar? Ja, i vissa fall, enligt den nya studien ”Inequality at Work: The Effect of Peer Salaries on Job Satisfaction”:

[W]e find that access to information on co-workers’ wages has significantly different effects on employees with salaries above and below the median in their department and occupation group. In particular, the information treatment causes a reduction in pay and job satisfaction and an increase in planned job search for those whose wages are below the median in their department and occupation group. By comparison, those who are paid above the median experience no significant change in any of these outcomes. Allowing the response to treatment to depend on the gap between an individual’s own wage and the median of his or her pay unit, we find that job satisfaction of treated workers is increasing in relative wages for those with wages below the median, but flat thereafter.

Information om andras löner påverkar människors välmående, i alla fall om man tjänar mindre än medianinkomsten i den grupp man jämför sig med. Talar det för att hemlighålla löner på arbetsplatser? Kanske är det en bättre metod att hantera missnöje med inkomstskillnader än att eliminera dem (vilket kan medföra andra kostnader).

Annonser

Written by Niclas Berggren

7 mars 2011 den 6:16

9 svar

Subscribe to comments with RSS.

 1. Förträffligt papper, tack för länken!

  Olof Johansson-Stenman

  7 mars 2011 at 7:19

 2. Eller så kan folk lära sig att leva med skillnaderna, såvida dom inte är orättvisa på något sätt. Varför ska världen alltid anpassas efter gnällmänniskorna, det undrar jag nu..
  Att hemlighålla lönerna är att hålla arbetsgivare om ryggen och i förlängningen tillåta mer mygel med löner hit och dit.

  .perpotator

  7 mars 2011 at 7:43

 3. .perpotator, det låter lite gnälligt att inte vilja hålla arbetsgivaren om ryggen :-)

  Emil Vikström

  7 mars 2011 at 12:54

 4. Ska man tolka detta som att lågavlönade tenderar överestimera sin relativa lön, medan högavlönade har en mer realistisk bild av sin relativa lön?

  Veronika

  7 mars 2011 at 14:01

 5. Är det alltså vanligt med arbetsplatser där arbetsgivaren offentliggjorde hur mycket alla tjänar? Det tycker jag låter som en ganska korkad idé, som uppenbart bara leder till att de som tjänar minst känner sig hånade, vilket knappast gynnar arbetsmoralen. Vem kom på den idén?

  Å andra sidan har jag svårt att se problemet med att de som inte känner sig behövda börjar titta efter nya jobb. Världen blir ju bara bättre ju fler som jobbar på den arbetsplats där deras arbetsinsatser värderas högst.

  David Bergkvist

  7 mars 2011 at 14:27

 6. Hemilighetshålla lönerna på enskilda arbetsplatser men inte på arbetsmarknaden som helhet alltså?

  Andreas

  7 mars 2011 at 22:47

 7. Tidningar borde sluta avslöja vad folk tjänar, det ger bara olycka för dem som tjänar mindre.

  Kolle

  7 mars 2011 at 22:49

 8. Men om lönesättningen var självklar? Om kriterierna var uppenbara och ”samma” för alla yrken?
  Sedan kommer alltid det där subjektiva, hur väl människor fungerar i arbetsgruppen, hur rolig och intelligent man är, graden av skönhet, om man håller normalvikt. Men sådana fördelar ger ju ändå fördelar, i form av förenklad kommunikation t.ex.. Sådant behöver man ju inte betala ut extra hög lön för!

  Camilla

  8 mars 2011 at 10:05

 9. Det här låter okunnigt Niclas. Säger ordet lönekartläggning dig något? Vet du varför arbetare och deras representanter fackföreningarna gillar det?

  William

  9 mars 2011 at 16:53


Kommentarer inaktiverade.

%d bloggare gillar detta: