Nonicoclolasos

Strejta män som har sex med män

Man bör skilja på sexuell läggning (som anger vilket eller vilka kön man attraheras av sexuellt-amoröst), sexuell identitet (som är det sätt på vilket man själv ser på vilket eller vilka kön man attraheras av sexuellt-amoröst) och sexuellt beteende (som anger vilket eller vilka kön personer man har sex med har). Dessa kan överlappa helt: en person med homosexuell läggning kan också ha en homosexuell identitet och enbart ha sex med personer av samma kön. Men de kan också skilja sig åt. Detta framkommer med tydlighet i den nya studien ”Discordance between Sexual Behavior and Self-Reported Sexual Identity: A Population-Based Survey of New York City Men”, publicerad i Annals of Internal Medicine:

Of New York City men reporting a sexual identity, 12% reported sex with other men. Men who had sex with men exclusively but self-identified as heterosexual were more likely than their gay-identified counterparts to belong to minority racial or ethnic groups, be foreign-born, have lower education and income levels, and be married. These men were more likely than gay-identified men who have sex with men to report having only 1 sexual partner in the previous year. However, they were less likely to have been tested for HIV infection during that time (adjusted prevalence ratio, 0.6 [95% CI, 0.4 to 0.9]) and less likely to have used condoms during their last sexual encounter (adjusted prevalence ratio, 0.5 [CI, 0.3 to 1.0]).

Denna tabell är intressant:

En majoritet av dem som enbart har sex med män samt av dem som har sex med både män och kvinnor identifierar sig som heterosexuella. Gissningsvis beror detta inte på att de har en heterosexuell läggning utan på att de finner det socialt tilltalande att leva som och säga att de är heterosexuella. Detta kan säkert i många fall fungera utan större spänningar, men i andra fall går det sämre.

Se även inläggen ”Var befinner du dig på Kinseyskalan?”, ”Jörg Haiders hemliga liv””Gay for pay”, ”Att förfalska vem man är” och ”Heterosexuella homofober”.

Annonser

Written by Niclas Berggren

9 mars 2011 den 6:04

27 svar

Subscribe to comments with RSS.

 1. Sexuellt beteende och sexuell identitet är ju ganska självklara, konstaterbara egenskaper. Men varför måste du lägga till sexuell läggning i mixen?

  Idéen om en sexuell läggning (som verkar bygga på den bisarra tanken att man skulle kunna vara sexuellt attraherad av alla personer av ett visst kön) är grunden till väldigt mycket problem kring hbt-frågorna.

  Idén om en ”läggning” begränsar våra liv genom att stänga in oss i ett visst beteende. Det skapar grund för (själv)anklagelser om att det är något fel på personen med den påstått avvikande ”läggningen”.

  Att motståndare till vissa varianter av sexualitet fortsätter med den här klassificeringen är möjligen förståeligt, men varför HBT-personer fortsätter med den är helt obegripligt.

  Rickard

  9 mars 2011 at 8:34

 2. Rickard: Skälet är att jag uppfattar sexuell läggning som en faktiskt existerande företeelse. Utan en sådan blir det t.ex. svårt att förstå personer som säger sig vilja byta läggning. Om det bara finns identitet skulle det ju vara enkelt för dem: de har inte och vill inte ha en homosexuell identitet, men de dras ändå till personer av samma kön. Denna dragnings karaktär är det vi kallar sexuell läggning.

  Niclas Berggren

  9 mars 2011 at 9:19

 3. ”Gissningsvis beror detta inte på att de har en heterosexuell läggning utan på att de finner det socialt tilltalande att leva som och säga att de är heterosexuella.”

  Vad är ”att leva som” homosexuell utöver att man huvudsakligen har sex med personer av samma kön?

  Vetenskapare

  9 mars 2011 at 10:17

 4. ”Vad är ”att leva som” homosexuell utöver att man huvudsakligen har sex med personer av samma kön?”

  Att ha en blogg där man lägger upp bilder på unga nästan nakna pojkar?

  Martin

  9 mars 2011 at 11:25

 5. Men Niclas, jag ber dig dock reflektera något över de negativa konsekvenser som den här etiketteringen medför (enligt mig).

  Vore det inte bättre att prata om en homosexuell förmåga istället för läggning. Med läggningen kommer ju tyvärr närmast en etnisk, tvångsmässig, grupptillhörighet. En tillhörighet som den som är begåvad med denna förmåga kanske inte vill ha. Det öppnar också upp för självanklagelser om att det är personen ifråga som det är fel på.

  Ett byte av identitet är förvisso enklare än vad ett byte av sk läggning skulle vara. Men svårigheten är nog beroende av hur stark identiteten är. Den kan antagligen variera.

  Rickard

  9 mars 2011 at 12:30

 6. Jag har bara semantiska problem med rubriken. Om en man har sex med en annan man är han väl inte straight i ordets egentliga mening?
  Och då är resten bara snömos…

  Kristian Grönqvist

  9 mars 2011 at 12:54

 7. Det låter vettigt, som att se sig som vegetarian, men ändå äta djur lika ofta som de flesta icke-veg. Eller kanske snarare tvärtom.
  Sådana glidningar i befolkningen måste heta ngt särskilt på fackspråk, och kan vara en viktig ingrediens i en människogrupp för att rucka normer, eller åtminstone möjliggöra en ruckning till sist. Säkert inget att vara ledsen över, om man ser ovan individnivå.

  Camilla

  9 mars 2011 at 18:26

 8. Vetenskapare: Att ”leva som homosexuell” betyder tydligen att man påstår (inför sig själv och/eller sin omgivning) att man är homosexuell.

  Kristian Grönqvist: Blogginlägget blir inte snömos bara för att det använder vissa ord i en betydelse som du anser att de inte har. Snömos blir det bara om de ingående orden byter betydelse från mening till mening, och så är ju inte fallet med detta blogginlägg.

  Om jag hade drabbats av den där studien hade jag för övrigt inte kunnat besvarat den sanningsenligt, vilket tycks mig vara en brist hos studien.

  David Bergkvist

  9 mars 2011 at 18:29

 9. Rickard
  Här håller jag md Niklas. Du tror väl inte att verkligheten blir annorlunda bara för man ändrar språket? Man skulle kunna sluta an ända ordet hudfärg också men tror du verkligen att det gynnar svarta?

  Kolle

  9 mars 2011 at 21:15

 10. Kolle: Skillnaden mellan mig och Niclas är att jag inte ser någon verklighet bakom begreppet ”läggning”.

  Sexuell identitet och sexuellt beteende är lätta att empiriskt upptäcka. En läggning går inte att belägga i sinnevärlden.
  Sexualitet är något som kan variera över tid och som kan utvecklas. Precis som vin, mat eller opera kan vissa upplevelser bli en ”acquired taste”. Du kan lära dig att uppskatta det.

  Sexualitet går inte heller reducera ner till en fråga om kön. Olika typer av situationer, material, ord, roller, objekt, pengar m.m. kan också slängas in i mixen och vara föremål för erotisk åtrå eller funka som triggers.

  Gör tankeexperimentet att en straight man ställs inför en kvinna i drag (dvs iklädd manliga attribut) och en man i drag (iklädd kvinnliga attribut). Säg att han attraheras mer av mannen i drag, dragningen till de kvinnliga attributen blir starkare än dragningen till könet. Då blir den efterföljande sexuella handlingen gay, men identiteten alltjämt straight. Hur ska man hitta en läggning baserad på kön i den röran?

  Läggning avspeglar bara en vilja till klassificering och att ordna upp individer i kollektiv. Det stänger in människor genom att göra något mångfacetterat till ett digitalt val. Jag tror läggningsbegreppet gör att många söker sig inåt och letar fel i sig själva. Man letar efter en läggning som inte finns och det har skadat många.

  Rickard

  9 mars 2011 at 22:29

 11. Ja men ingen säger väl att sexuell läggning är binär? Det finns ju en länk till Kinsey skalan uppe här. Det låter på dig som man kan välja om man gillar killar eller tjejer eller båda. I så fall skulle vi nog inte ha haft många bögar. Man väljer identitet eftersom man upptäcker sin läggning.

  Kolle

  9 mars 2011 at 22:42

 12. Folk gör ju uppenbarligen val. Exemplen är många där man lämnar ett sexuellt beteende eller en identitet för ett annat. Om det finns en läggning som styr detta så är det ju onekligen något som kan variera.

  rickard

  9 mars 2011 at 23:15

 13. David

  Du gick miste om något som Camilla omedelbart upptäckte, nämligen, om man kan glida på betydelsen av ett ord (vilket enligt ordboken betyder heterosexuell, men just i det här fallet skall uppfattas som homosexuell)så är det troligt att man glider på betydelsen av alla andra ord som har med gender att göra och då går det inte längre att dechiffrera meningen. Snömos…
  Elementärt min käre Watson…

  Kristian Grönqvist

  10 mars 2011 at 4:17

 14. Rickard

  Just nu befinner vi oss i en kontext (homosexuell blogg), där ditt resonemang kan förefalla nästan förståeligt. Men faktum är att naturen i sin vishet eller dumhet har gjort de flesta heterosexuella, eftersom meningen med gökandet från början var att få barn. Sen får Du tycka vad Du vill om den saken.

  Om bonobos och vi däremot har utvecklat gökandet från barnalstringsgärning till ständig fest med alla möjliga hål och allt som rör sig, så OK. Inget fel i det. Men Du behöver inte ta Din egen läggning som bevis för att världen är funtad som Du. Då är Du mer än anat enkel.

  Kristian Grönqvist

  10 mars 2011 at 4:31

 15. Kristian Grönqvist: Att du inte kan dechiffrera meningen betyder inte att det inte går — jag har t ex inga som helst problem med den saken, och det räcker med att en enda person kan det (eller att en hypotetisk person hade kunnat), för att det inte ska vara snömos.

  David Bergkvist

  10 mars 2011 at 4:46

 16. Kristian: Självklart talar jag aldrig om min egen sexualitet på en offentlig blogg. Jag råder dig att inte heller göra det.

  rickard

  10 mars 2011 at 6:52

 17. Rickard: Du har helt rätt i att det finns de som ändrar sexuellt beteende och sexuell identitet – men det säger inget om huruvida alla människor har en sexuell läggning, som uttrycker könet eller könen på dem vilka man attraheras av sexuellt-amoröst. Det du inte kan förklara, som jag ser det, med ditt avvisande av förekomsten av sexuell läggning är de som desperat och utan framgång vill ändra vilka de attraheras av. Varför skulle de ha en kamp om de inte har en homosexuell läggning? Vad kämpar de emot? Hur kan en intern konflikt förklaras utan en läggning som ger personerna en viss typ av attraktion, som de själva ogillar?

  För övrigt påminner ditt synsätt mig om det som många, t.ex. historikern John Boswell, ser som det traditionellt kristna: Alla är egentligen heterosexuella – men alla har potential att falla i synd och bete sig homosexuellt (t.ex.). Dvs. man förstod inte begreppet läggning och det faktum att vissa faktiskt är homosexuella. Katolska kyrkan uttryckte en omsvängning i sin senaste katekes, i erkännandet av homosexuella personer.

  För mitt synsätt, se gärna min (inte helt färska men ändå aktuella text) ”Går det att ändra sexuell läggning”?

  Niclas Berggren

  10 mars 2011 at 12:30

 18. David

  Alla har fördomar om att man är dum. Onödigt att bekräfta fördomarna

  Gammalt djungelordsspråk

  Kristian Grönqvist

  11 mars 2011 at 12:07

 19. Nicklas: Nej, jag ansluter mig vare sig till det traditionellt kristna eller till den nya katolska synsättet. Jag värjer mig överhuvudtaget mot att sätta hetero- eller homobetäckningar som grund för en uppdelning i två folkslag.

  Den ångestfyllda kamp du beskriver är just en effekt av denna etikettering eftersom den så markant driver upp transaktionskostnaden för ett byte av sexualitet. En ”läggning” är liktydigt med något permanent, oundvikligt, opåverkbart och som ställer krav på en för evigt ändrad livsstil. Senare tids homorörelse och krav på att ”komma ut” har drivit upp den här transaktionskostnaden ytterligare.

  Istället för ”läggning” bör man beskriva det för vad det är. Nämligen en återkommande attraktion, ett tema i ens fantasier. Och fantasier kan man agera på eller avstå från, och framförallt kan de variera över tid.

  Att från tid till annan växla mellan olika sexuella identiteter eller aktiviteter har väldigt mycket lägre transaktions kostnader i form av externa effekter.

  rickard

  11 mars 2011 at 13:54

 20. Richard

  Din argumentation börjar mer och mer likna radikalfeministernas. Säg inte att queer-rörelsen också börjar förfäkta en terminologi om att kön är en social konstruktion och att alla egentligen fantiserar om att ligga med alla eftersom det bara finns ett gemensamT kön, fast med lite olika fantasier och olika beståndsdelar.
  Man kan nästan föreställa sig att Du tror att sexuell attraktion är något som man kan välja efter behag.
  Nu råkar det inte vara så rent generellt. Och det var därför jag skrev mitt inlägg. Du använder navelskådande som generell kunskap om sexualitet, jag påpekade det, men Du framhärdar.

  Tror Du att hela världen går att förstå, genom att man ägnar sig åt introspektion. Att hela världen fungerar ungefär som Du.
  Kära nån…
  Är det ingen som har rättat Dig förut…?

  Kristian Grönqvist

  11 mars 2011 at 18:28

 21. Sexualiteten är inte nödvändigtvis rationell, oföränderlig och binär.
  Jag är varken homo- eller bisexuell, ändå har jag haft sex med kvinnor. Man kan tända på en individ, en situation, ett händelseförlopp, utan att för den skull ändra sexuell identitet och läggning.
  Det är som med mat: Man kanske generellt föredrar det franska köket, men någon enstaka gång kan det smaka också med sushi. Det behöver inte betyda att man ändrat sina preferenser för det.

  Spillulle

  12 mars 2011 at 1:51

 22. Spillulle

  Vi talar om olika saker. Jag vet förvisso att en del av befolkningen pga av vad jag tidigare nämnde om bonobos och människor och deras sexualvanor agerar som Du och finner det naturligt.
  Men att generalisera utifrån den egna övertygelsen till att alla omfattar den övertygelsen, är det trots allt en ocean att överbrygga.

  Kristian Grönqvist

  12 mars 2011 at 8:36

 23. Spillulle

  ”Jag är varken homo- eller bisexuell, ändå har jag haft sex med kvinnor”

  Har Du tänkt på vad Du säger?

  Enligt mitt sätt att definiera saker är Du i varje fall en individ med dragning åt det bisexuella i såfall. Utan att anklaga Dig för nåt. Fördelningen av sexuell fördragsamhet måste ju ge en gausskurva, på vilken du ligger på sidan om mitten om man säger.

  Vilket gör att Din tankevärld inte representerar majoriteten av befolkningen…

  Kristian Grönqvist

  12 mars 2011 at 8:50

 24. Kristian
  Ja, det är klart att jag har tänkt på vad jag säger; jag brukar göra det.
  Och nej, jag är inte bisexuell. Jag har aldrig varit förälskad i en kvinna, har heller aldrig fantiserat om att ha sex med en kvinna: Jag tänder inte på det konceptet. Kvinnor som kategori/grupp är sexuellt ointressanta för mig.
  Däremot kan jag finna individer tilldragande, oavsett vad de har innanför underbyxorna.
  Möjligen är detta ett synsätt som är vanligare bland kvinnor än bland män. Jag har i alla fall i något sammanhang tagit del av en enkätundersökning (minns inte när eller var) där en betydligt större andel kvinnor än män uppgav att de kunde tänka sig att ha sex med någon av samma kön.

  Spillulle

  12 mars 2011 at 13:28

 25. Spillulle

  Jag är fullt med på Ditt resonemang, hur vanligt/ovanligt förekomsten än är.

  Men ger det inte vissa komplikationer i semantiken

  Heterosexuella = människor som oftare har sex med motsatta könet
  Homosexuella = folk som oftare har sex med samma kön
  Bisexuella = onödig terminologi

  Kristian Grönqvist

  12 mars 2011 at 13:56

 26. Kristian: nu har dina läggningar reducerats till vilket kön man OFTAST har sex med. Då finns det knappast nått skäl att behålla dom. Därmed har du anslutit dig till min uppfattning.

  Du var oförskämd i ditt sätt att debattera men till slut höll du med mig. Jag vann debatten. I rest my case.

  Rickard

  12 mars 2011 at 16:16

 27. Oförskämd eller inte, Du förstod i alla fall inte ironin…

  Kristian Grönqvist

  12 mars 2011 at 16:21


Kommentarer inaktiverade.

%d bloggare gillar detta: