Nonicoclolasos

Det meningslösa livet

Chaospet:

Annonser

Written by Niclas Berggren

23 mars 2011 den 15:41

Publicerat i död, insikt, mening

10 svar

Subscribe to comments with RSS.

 1. Att älta hur meningslöst livet är väl ändå rätt meningslöst?

  Herbert

  23 mars 2011 at 17:15

 2. Och varför detta ältande om livets mening eller ej, om man inte ens tror att den finns?

  Camilla

  23 mars 2011 at 21:04

 3. Niklas tycker nog det ger mening åt livet att påtala att det är meningslöst.

  Siri

  23 mars 2011 at 21:40

 4. Så då söker han ändå en mening, då?

  Camilla

  24 mars 2011 at 9:29

 5. …eller så handlar det om att sökandet efter mening är meningslöst och att man därför bör ägna sin energi åt saker som ter sig mera lovande än fåfänga spekulationer.

  Jakob Heidbrink

  24 mars 2011 at 10:59

 6. ”Heat death of the universe”? Vilken hopplös optimist! Som om problemet bara skulle vara att stjärnornas kärnenergi kommer ta slut, och att nybildningen av nya stjärnor också kommer ta slut.

  I slutändan finns det ju inte ens kvar något som kan ha kvar ens en fisljummen värme. Denna ”värme” ligger just nu på ca -270 grader Celcius, men är på väg att börja minska exponentiellt mot den absoluta nollpunkten, när den mörka energin tar över allt mer.

  Inte en atom kommer finnas kvar, enl. vad man tror sig förstå inom modern fysik. Man tror (iaf enl. alla s.k. supersymmetriska modeller) att protoner sönderfaller till lättare partiklar, men med lång halveringstid.

  Inte ens de största svarta hålen kommer finnas kvar. De förlorar massa via den s.k. Hawkingstrålningen, tills de försvunnit helt.

  Om 10^100 år eller så..

  Lennart W

  24 mars 2011 at 11:09

 7. Om inte processen är cyklisk förstås,,,eller hur Lennart

  Kristian Grönqvist

  24 mars 2011 at 12:15

 8. KG: Och det vetenskapliga stödet för det är..? Har du någon teoretiskt modell som passar den enorma mängden mätdata från t.ex. WMAP bättre än den idag allmänt rådande, så är du välkommen att skicka in ett bidrag till t.ex. Journal of Astrophysics.

  Lennart W

  24 mars 2011 at 14:04

 9. De flesta känner nog en mening med livet. Meningen med livet är väl ändå det som man känner är positivt i sitt liv? Det som gör en glad? Att säga att livet inte har någon mening känns minst sagt märkligt. Jag förstår att de som är djupt deprimerade och/eller självmordsbenägna inte känner någon mening med livet. Men att som en relativt välmående människa säga att ens liv inte har någon mening är minst sagt motsägelsefullt och märkligt.

  Andreas

  24 mars 2011 at 22:41

 10. Ursäkta en lång kommentar.

  Niclas är inte ensam i sina funderingar:

  Fåfängligheters fåfänglighet! säger Predikaren. Fåfängligheters fåfänglighet! Allt är fåfänglighet!
  Vad förmån har människan av all möda som hon gör sig under solen?
  Släkte går, och släkte kommer, och jorden står evinnerligen kvar.
  Och solen går upp, och solen går ned, och har sedan åter brått att komma till den ort där hon går upp.
  Vinden far mot söder och vänder sig så mot norr; den vänder sig och vänder sig, allt under det att den far fram, och så begynner den åter sitt kretslopp.
  Alla floder rinna ut i havet, och ändå bliver havet aldrig fullt; där floderna förut hava runnit, dit rinna de ständigt åter.
  Alla arbetar utan rast; ingen kan utsäga det. Ögat mättas icke av att se, och örat bliver icke fullt av att höra.
  Vad som har varit är vad som kommer att vara, och vad som har hänt är vad som kommer att hända; intet nytt sker under solen.
  ________________________________

  Och jag vände mitt hjärta till att begrunda och utrannsaka genom vishet allt vad som händer under himmelen; sådant är ett uselt besvär, som Gud har givit människors barn till att plåga sig med.

  Jag sade i mitt hjärta: »Se, jag har förvärvat mig stor vishet, och jag har förökat den, så att den övergår allas som före mig hava regerat över Jerusalem; ja, vishet och insikt har mitt hjärta inhämtat i rikt mått.»
  Men när jag nu vände mitt hjärta till att förstå vishet och till att förstå oförnuft och dårskap, då insåg jag att också detta var ett jagande efter vind.
  Ty där mycken vishet är, där är mycken grämelse; och den som förökar sin insikt, han förökar sin plåga.
  Predikaren kap 1.

  Roland

  26 mars 2011 at 23:48


Kommentarer inaktiverade.

%d bloggare gillar detta: