Nonicoclolasos

Tvåspråkig och kreativ

Att från början få lära sig två språk verkar förmånligt, inte minst i en globaliserad värld. Detta är nog vanligast när föräldrarna har olika modersmål. En ny studie, ”Aha! Voila! Eureka! Bilingualism and Insightful Problem Solving”, publicerad i Learning and Individual Differences (preliminär gratisversion här), undersöker om tidig tvåspråkighet har kognitiva fördelar:

What makes a person able to solve problems creatively? One interesting factor that may contribute is experience with multiple languages from an early age. Bilingual individuals who acquire two languages by the age of 6 have been shown to demonstrate superior performance on a number of thinking tasks that require flexibility. However, bilingual advantages have yet to be identified particularly on insight problems that are used as a model of creative problem solving following initial impasse. As such, the goal of the present study was to investigate the influence of language experience on problem solving performance on a matched set of insight and non-insight problems. Results demonstrate an interaction between type of problem (insight versus non-insight) and language status. … The main contribution of this study is in providing the first evidence that early bilingualism can confer relative advantages on insight problem solving versus non-insight problem solving tasks, especially as compared to monolinguals who show the opposite pattern.

En fråga är om det framgångsrikt går att lära ett litet barn två språk om båda föräldrarna har samma modersmål. Duger en svensks knackiga engelskakunskaper för att göra ett barn tvåspråkigt på ett framgångsrikt sätt?

Annonser

Written by Niclas Berggren

30 mars 2011 den 14:54

Publicerat i barn, kreativitet, språk

6 svar

Subscribe to comments with RSS.

 1. Hela u-världen, eller hellre den kolonialiserade världen är ett utmärkt exempel på att det går, om man förstås förstår att barnen, så länge de lyssnar på knackig engelska lär sig knackig engelska, fast flytande.

  Kristian Grönqvist

  30 mars 2011 at 17:33

 2. Kristian: Ditt synsätt är något eurocentriskt. Dels lär sig långt ifrån alla i u-länderna kolonialspråket, utan de flesta talar sina traditionella språk, precis som de alltid gjort. Dels är språket inte ”rent” endast om det talas av européer eller nordamerikaner, utan indisk engelska eller malisk franska är fullt likvärdiga med andra dialekter. Dels talar de flesta människor på den här planeten fler än ett språk, nämligen – typiskt sett – sitt stamspråk plus ett regionalt språk som swahili. Enspråkighet är ett europeiskt fenomen.

  Niklas: Det senast sagda innebär att din fråga är empirisk och kan testas. Jag skulle gissa att eventuella kognitiva effekter är beroende av att någon i barnets dagliga omgivning talar språket som modersmål utan att det dock behöver förekomma i hemmet. Typ som finskspråkiga barn som går på sve svenskspråkiga skolor i Finland.

  Jakob Heidbrink

  30 mars 2011 at 18:36

 3. Många europeer är ju tvåspråkiga från födseln s a s, i Alsace, vid gränsen Frankrike/Spanien, i Belgien, flera delar av Schweiz, etc…Det är vanligare än man tror. Rätt många barn växer upp med två alfabeten, t ex bulgarer.

  Cecilia

  30 mars 2011 at 19:16

 4. Jacob

  Cecilia har så rätt. Europa är i huvudsak flersspråkigt i alla länder, utom då England och Frankrike.T.o.m. där förekommer Gaeliska i stora delar av Wales, Belgien ät uppdelat och många talar bägge språken. Schweitzarna talar flera språk, Norditalienarna talar lika bra tyska, svenskarna både samiska, svenska och meänkieli norrmännen både nynorsk, gammelnorsk och samiska, Finnarna samiska, finska och ryska, Baltstaterna talar många både ryska och det egna språket, spanjorerna har flera språk som talas parallellt, polackerna, speciellt de äldre tyska och polska, Judarna i Europa ofta både jiddish och det lokala språket, zigenarna både Romani och det lokala språket
  Att Du själv råkar tillhöra en enspråkig falang innebär inte att resten av Europa ser så ut.
  Själv har jag naturligtvis två barnspråk eftersom jag är Finlandssvensk, mina syskonbarn tre, mina egna barn för att de bott i Sverige bara ett.
  Tvåspråkighet i Europa är mycket vanligare än Du tror.
  Åk till Rosengård eller Golanhöjderna i Södertälje eller Rinkeby. Du skulle bli förvånad över den outnyttjade resurs av språkkunskap som finns där…

  Inget ”small people” eller” do you have a grej called skiftnyckel” där inte.

  Kristian Grönqvist

  31 mars 2011 at 14:18

 5. I resonemanget är det värt att komma ihåg att ansträngingen för ett barn att förvärva sig två språk inte är ”gratis” som den välvilliga enspråkiga omgivningen ofta förutsätter. Det är en icke-trivial intellektuell ansträngning som barnet måste göra! (Jag är själv tvåspråkigt uppväxt och ser den ansträngning mina likaledes tvåspråkiga barn måste göra, även om de själv inte verkar särskilt medvetna om den.)

  Den ansträngningen betalar sig säkert på många sätt även i andra sammanhang – inte minst genom att den omedelbara kopplingen signal-symbol naturligen ifrågasätts och problematiseras. Det kan säkert vara till nytta!

  Däremot är den funktionella flerspråkighet som en stor del av världen ändå lever i är inte särskilt väl företrädd i den akademiska världen. Akademiker rekryteras oftast ur landets mer centrala medelklass och de tenderar vara väl etablerade i sin kultursfär och språkliga miljö så till den grad att de inte behöver ytterligare språk i vardagen.

  Akvileja

  3 april 2011 at 0:10

 6. Men jag glömde ju svara på din fråga! Jo, det kan gå att låta ett barn växa upp flerspråkigt trots att föräldrarna inte själv primärt talar något annat än majoritetsspråket i kulturområdet. Men det kräver att barnet får träffa viktiga andra som talar minoritetsspråket ifråga eller regelbundet hamnar i situationer där det andra språket behövs för att lösa uppgifter som är viktiga för barnet. Ett barn är inte mer lättlurat än att det fattar att föräldrarna inte *behöver* använda minoritetsspråket. Språkkompetens är ett verktyg – det lär man sig inte i onödan.

  Akvileja

  3 april 2011 at 0:13


Kommentarer inaktiverade.

%d bloggare gillar detta: