Nonicoclolasos

Är det dåligt att tjäna mindre än andra?

Det är relativt välbelagt sedan tidigare att människors lycka påverkas negativt av att personer de jämför sig med tjänar mer än dem. En ny nederländsk studie, ”Keeping Up with the Joneses by Finding a Better-Paid Job – The Effect of Relative Income on Job Mobility”, finner ytterligare stöd för detta — men dokumenterar också en effekt på jobbrörligheten:

Our findings suggest that workers compare their own income to that of their neighbors, and low relative income is associated with higher job mobility. We conclude that low relative income (compared to the neighbors) reduces workers’ happiness, and workers react to this by finding a new job which may offer the prospect of higher pay.

Detta får mig att fundera på om det är så dåligt med relativa inkomstskillnader. Om de utgör en starkt motiverande faktor för människor att röra på sig på arbetsmarknaden och hitta jobb som betalar dem bättre, kan det då inte vara så att dessa inkomstskillnader också är förknippade med dynamik, ambition och ett bättre utnyttjande av produktiva resurser i ekonomin? Visst, i ett statiskt perspektiv ger skillnaderna olycka, men denna effekt kan få människor att söka och få bättre betalda jobb, vilket ger positiva lyckoeffekter i ett dynamiskt perspektiv.

Detta resonemang förutsätter förvisso att det finns mer välbetalda jobb att få — man kan härvidlag tänka sig att lågproduktiva individer, som tenderar att stå utanför eller ha en mycket svag position på arbetsmarknaden knappast lär kunna utplåna sin olycka genom att hitta bättre betalda jobb.

Men ligger det inte något i att se denna process som ett slags kapprustning som alla skulle vinna på att stanna upp? Kanske, men återigen tror jag att det synsättet är för statiskt. Det tycks utgå från att antalet och typen av jobb är mer eller mindre konstant, och att det inte finns vinster med rörlighet i termer av bättre matchning och högre produktivitet — antaganden som åtminstone behöver beläggas innan de kan accepteras.

Ett snarlikt argument som det jag framför här är att entreprenörer kan motiveras av att få det bättre än andra, vilket ger ekonomisk utveckling som annars inte skulle ha kommit till stånd. Beaktar man inte dynamiska effekter som dessa kan försök att utplåna relativa inkomstskillnader medföra betydande ekonomiska kostnader.

Annonser

Written by Niclas Berggren

6 april 2011 den 5:38

8 svar

Subscribe to comments with RSS.

 1. Du är lite rolig med ditt korståg mot beteendeekonomerna!

  Erin

  6 april 2011 at 7:26

 2. Det är säkert dåligt för dem som vill tjäna pengar…

  Kristian Grönqvist

  6 april 2011 at 8:13

 3. Om man har ett trist jobb, är det nog en nackdel att tjäna mycket.

  Camilla

  6 april 2011 at 9:13

 4. Camilla – Allt annat lika?

  pontus

  6 april 2011 at 12:03

 5. Nyttan med inkomstojämlikhet är alltså att det leder till att de med låga inkomster byter jobb? Då tycker jag snarare som att det låter som att folk anser att inkomstolikhet är ett problem, som de löser genom att byta jobb.

  David Bergkvist

  6 april 2011 at 13:19

 6. Jag tror problemen med höga inkomstskillnader endast uppstår ifall man nått fram till stadiet att det blir inflation (om alltså en stor andel av befolkningen tjänar mycket och konsumerar mycket), vilket gör det hårdare för låginkomstgruppen, när de ska handla sina nödvändiga dagligvaror/livsmedel/betala hyror.

  Cecilia

  6 april 2011 at 13:19

 7. Borde vi då inte också se en kapprustning till fattiga bostadsområden, om nu folk blir lyckligare av att flytta dit, allt annat lika? (Dessutom lättare att hitta ny bostad än att hitta nytt jobb.)

  Veronika

  6 april 2011 at 16:22

 8. Gör dina medmänniskor lyckliga genom att säga att du tjänar mindre. Varför inte? Det är ett svaghetstecken att tillblivelsen som människa är beroende av den andres godkännande.

  Bjœrn

  12 april 2011 at 22:34


Kommentarer inaktiverade.

%d bloggare gillar detta: