Nonicoclolasos

Kan ett lägre valdeltagande vara bättre än ett högt?

Svenska statsvetare verkar anse det vara ytterst önskvärt med ett så högt valdeltagande som möjligt. Ilya Somin påpekar följande:

It might be disastrous if everyone chose not to vote or if only a tiny, unrepresentative minority goes to the polls. But society is not necessarily worse off if turnout falls to, say, 40% rather than 50%. If the smaller electorate is better-informed than the larger one, we might even be better off.

Han gör det i en kommentar till Jason Brennans nya bok The Ethics of Voting, som av Princeton University Press beskrivs så här:

Bad choices at the polls can result in unjust laws, needless wars, and calamitous economic policies. Brennan shows why voters have duties to make informed decisions in the voting booth, to base their decisions on sound evidence for what will create the best possible policies, and to promote the common good rather than their own self-interest. They must vote well—or not vote at all. Brennan explains why voting is not necessarily the best way for citizens to exercise their civic duty, and why some citizens need to stay away from the polls to protect the democratic process from their uninformed, irrational, or immoral votes.

Detta tänkande är i linje med nationalekonomerna Bryan Caplans och Greg Mankiws tänkande — och, i viss mån, med mitt eget. Jag har för övrigt skrivit om en artikel av Jason Brennan på detta tema tidigare. En kritisk fråga som Ilya Somin tar upp är om någon kan anses besitta den kunskap och rationalitet som krävs för en välinformerad röst. Ingen kan nog greppa allt i politikens värld. Nå, den fråga jag får lust att ställa till dem som vurmar för ett så högt valdeltagande som möjligt är om de inte håller med om att kvaliteten på röstandet spelar roll, utöver kvantiteten.

Annonser

Written by Niclas Berggren

22 april 2011 den 5:39

Publicerat i etik, filosofi, kunskap, politik, val

17 svar

Subscribe to comments with RSS.

 1. Min uppfattning i frågan är att kvalitén inte spelar någon roll. Om den gjorde det, tex genom att vi testade befolkningen via ett allmängiltigt prov för rösträtt, skulle vi inte längre ha en demokrati, utan en elitokrati.
  Säkert mycket önskvärt för en del, som uppfattar sig själv som rationella, men när det börjar ske, kommer jag att ta fram min studsare och börja skjuta på de förmätna j-larna.
  Deras uppfattning om Utopia skiljer sig väsensskilt från min.

  Kristian Grönqvist

  22 april 2011 at 11:09

 2. Det bästa vore väl att informera mera i såfall, så att ett högt valdeltagande innebär ett brett informerat deltagande. Vi hade ju ett system för att få ”kvalitetsröster” en gång, när medborgarrätt hette pengar.

  DD

  22 april 2011 at 11:16

 3. På 1800-talet och början på 1900-talet fanns det en stor skepsis till demokratien och den allmänna rösträtten bland många av den tidens upplysningsmän.
  De var rädda för vad ”pöbeln”skulle rösta fram.
  Jag kan tänka mig att det är en våt dröm bland dagens ”Niclas Bergengrenare” att bara den bildade medel och överklassen ska få rösta.

  sven

  22 april 2011 at 13:06

 4. Förra gången NONICOCLOLASOS-agendan fiskade i elitismens grumliga vatten citerade jag Verner von Heidenstam, från 1899. Kan göra det igen.

  Så sant vi äga ett fädernesland,
  vi ärfde det alla lika,
  med samma rätt och med samma band
  för både arma och rika;
  och därför vilja vi rösta fritt
  som förr bland sköldar och bågar,
  men icke vägas i köpmäns midt,
  likt penningepåsar på vågar.

  Vi stridde gemensamt för hem och härd,
  då våra kuster förbrändes.
  Ej herrarne ensamt grepo sitt svärd,
  när varnande vårdkase tändes.
  Ej herrarne ensamt segnade ner
  men också herrarnes drängar.
  Det är skam, det är fläck på Sveriges banér,
  att medborgarrätt heter pengar.

  swingthatcat

  22 april 2011 at 13:07

 5. Notera att man helt kan hålla med Somin och Brennan utan att förespråka villkorad rösträtt. Man kan helt enkelt bara konstatera att om valdeltagandet är lägre än 100% behöver det inte vara dåligt – det kan t.o.m. vara bra. Man kan vidare vädja till dem som upplever sig mycket okunniga om politik att inte rösta.

  Niclas Berggren

  22 april 2011 at 13:14

 6. Kristian:
  På vilket sätt ser du det som ett problem att de med mest kunskap styr landet? Varför skulle inte en demokratisk teknokrati vara att föredra?

  Jag tycker det är aningen skrämmande när man hör människor som väljer parti utefter hur bra partiledaren ser ut.
  Att man dessutom får sitta i riksdagen utan minsta utbildning är en gåta.

  Om vi dessutom antar att ca 5-10% av Sverige befolkning är alkoholister, vore det inte bättre om dessa 10% inte deltog i valet?

  Jag hoppas att tabun kring demokratin försvinner så man kan peka ut dess svagheter för att komma fram till något ännu bättre.

  Johan

  22 april 2011 at 14:26

 7. Johan

  Jag kan bara säga att Du redan är inne på den bruna vägen, den som leder till att de som är mindre belästa berövas på¨sitt människovärde, utifrån någras, som anser sig vara bättre vetande(utan att verkligen veta det), åsikter om hur det skall göras.
  Vi har nyligen i Nordafrika sett hur det brukar gå, vi har historiska belägg för det också, vi har också ideelt deltagit i sydafrikas kamp för mänskliga rättigheter.
  Rätten för att få bestämma själva måste erövras och förtjänas, det kommer aldrig någon att frivilligt ge ifrån sig. Det går till en smärtgräns, men sen tar en fredlig man som jag även till vapen.
  Jag har redan fantiserat om att få arkebusera Vattenfallschefer i Tyskland.

  Kristian Grönqvist

  22 april 2011 at 15:36

 8. Om man anser att det vore bättre att en del röstande stannar hemma för att de ändå skulle rösta för ”dåliga” lagar, krävs det väl att man anser att man objektivt kan säga vilka lagar som är dåliga? Problemet är dock att ingen har mer rätt än någon annan när det gäller vilka lagar som är t.ex. ”orättvisa”. De lagar som en demokratisk populas röstar fram måste nog anses som de ”rätta” lagarna.

  Mikael

  22 april 2011 at 15:53

 9. Mikael: Det är riktigt att det inte objektivt går att säga att en värdering är bättre än en annan – men ett politiskt ställningstagande grundas på en kombination av värderingar och kunskaper, och vad Somin, Brennan och andra säger är att om den senare komponenten inte finns på plats beter man sig oetiskt om man röstar. Man är skyldig att inhämta kunskap först.

  Niclas Berggren

  22 april 2011 at 15:59

 10. Ja man kan ju tycka om nu diktaturerna störtas i arabvärlden och det skall hållas politiska val, att bara den sekulära bildade befolkningen fick rösta!
  Man kan ju befara det värsta med val med mycket högt valdeltagande.

  sven

  22 april 2011 at 16:01

 11. Är inte Brennans analys tämligen långt bort från vårt valsystem. När vi väljer fattar vi inga beslut om orättvisa lagar, om att gå i krig eller genomföra osunda ekonomiska strategier.
  Vi väljer representanter vars uppgift är att bli väl informerade. Inte ens folkomröstningar ligger inom hans analysområde eftersom folkomröstningar bara är rådgivande.

  Ulf L

  22 april 2011 at 16:45

 12. Kristian:
  Värderingar (politisk färg) och kunskap behöver inte förhålla sig på ett förbestämt vis. Om det infördes kunskapskrav för att få rösta och låt säga att det rödablocket skulle vinna valet, känns det då inte tryggare att de vann baserat på att folk känner till deras politik och dess konsekvenser?

  Dessutom så är valet att införskaffa kunskap upp till varje individ och väljer du att inte sätta dig in är det självvalt.

  När du pratar om mänskligt värde, varför får barn inte rösta? Det handlar väll knappast om det mänskliga värdet utan pga att dem anses vara för dåligt pålästa och i viss mån omogna.

  Johan

  22 april 2011 at 17:57

 13. Går det att inte hålla med Brennan och Sonin? Om enbart välinformerade personer med allmänhetens bästa för ögonen röstar så blir det bättre än om alla går och röstar i blindo. Känns uppenbart, men vet inte om det är särskilt användbart. För i praktiken så röstar folk till stor del efter egenintresse (både välinformerade och mindre välinformerade) och då kanske det är bättre att också de outbildade håller efter sina intressen.

  Veronika

  22 april 2011 at 18:17

 14. Det Niclas m.fl. menar har inte ett smack att göra med tester osv. Det är ju bara ett ifrågasättande av påståendet man alltid hör att lågt valdeltagande skulle vara dåligt.

  Men hur vet man att det är just de okunniga som inte röstar?

  T.ex. finns det ju ekonomer och spelteoretiker som menar att det är meningslöst att rösta.. Därför att just deras röst troligen inte kommer ändra valutgången.

  Lennart W

  23 april 2011 at 18:20

 15. Lennart W

  Om det är en plikt för de okunniga att inte rösta är det en plikt för de kunniga att rösta. Även låginkomsttagare kan vara kunniga.

  Rolf

  23 april 2011 at 18:45

 16. Johan

  Du undviker hela tiden den springande punkten. När och i vilket skede kommer de vuxna, som samhällsstyrande anser vara barn, inte längre att få rösta?
  När de har en annan åsikt än den sittande regeringen?
  När deras åsikt inte är önskvärd?
  Jag är rädd för att Du inte alls har tänkt på konsekvenserna, du vill bara ha en rationellt fungerande regering… Helt OK, men historien visar hur fel Du har? Människor är inte goda? De är kompetitiva.

  Kristian Grönqvist

  24 april 2011 at 14:38

 17. Kristian

  Jag förstår och köper din poäng. Jag har argumenterat utifrån teorietiska perspektiv och hur det skulle gå till i praktiken är en annan femma.

  Dock anser jag, om vi utgår från rådande situation att det är ett problem att oinsatta röstar. Att man dessutom kan sitta i regeringen utan minsta utbildning är ännu värre.

  Om vi ska ha en stat med stort inflytande som väljs demokratiskt är detta viktiga frågor.
  Varför nöja sig när man ständigt kan förbättra?

  Johan

  24 april 2011 at 17:34


Kommentarer inaktiverade.

%d bloggare gillar detta: