Nonicoclolasos

Gener och identifikation med politiska partier

Det tycks inte bara vara så att politiska uppfattningar per se i hög grad bestäms av genetik och grundläggande psykologiska egenskaper: detta verkar även gälla för hur starkt man identifierar sig med ett politiskt parti. I studien ”Is There a ‘Party’ In Your Genes?”, publicerad i Political Research Quarterly (preliminär gratisversion här), rapporteras:

Utilizing quantitative genetic models, the authors examine the sources of party identification and the intensity of that identification. The results indicate genes exert little, if any, influence on party identification, directly or indirectly through covariates. However, we find that genes appear to play a pivotal role in shaping the strength of an individual’s party identification. … With regard to political party affiliation, people appear to be influenced by a biological propensity to be intense or apathetic regardless of how they were raised or which party they were raised to support. It appears clear that neither personality (as measured here) nor religious intensity is genetically, or to a large degree environmentally, related to partisan intensity.

Det finns dock tidigare forskning som antyder att även ideologiska uppfattningar kan ha genetisk grund och, i vilket fall, följa av grundläggande psykologiska egenskaper (se t.ex. inläggen ”Nyliberal psykologi””Bestäms politiska uppfattningar av ideologi?””Ideologiernas genetiska grund” och ”Vad kännetecknar politiskt konservativa?”). Traditionella politiska förklaringsmodeller är i starkt behov av komplettering. Själv kan jag meddela att jag alltid har identifierat mig ganska starkt med ett politiskt parti. Att mina gener kunde ha med det att göra kände jag inte tidigare till.

Annonser

Written by Niclas Berggren

7 maj 2011 den 5:29

3 svar

Subscribe to comments with RSS.

 1. Man kan ju naturligtvis fundera på flera gånger om man blandat ihop genetisk och familjär. Man får trota allt hålla i minnet att det mesta barnet lär, gör det via sina föräldrar.
  Att flockdjursmentaliteten är genetisk, är ju ställd utom allt tvivel, men detalerna är säkert mer familjära, alltså socialt tillägnade. Att söka politisk tillhörighet i genetiken låter mer som en byråkrats extremt våta dröm.

  Kristian Grönqvist

  7 maj 2011 at 17:33

 2. Kristian

  Det här är en tvillingstudie så din invändning håller inte.

  Sofia

  7 maj 2011 at 17:54

 3. Sofia

  Separerade tvillingar växer ofta upp i liknande sociala miljöer. Metodologiskt är detta problematisk då det underminerar styrkan i förklaringsvärdet. Kristians invändning är inte ovidkommande.

  http://sitemaker.umich.edu/suhay/files/critique_of_twin_studies_–_suhay__kalmoe__mcdermott_101007.pdf

  Suzy

  7 maj 2011 at 20:36


Kommentarer inaktiverade.

%d bloggare gillar detta: