Nonicoclolasos

Det viktiga lärlingssystemet

Utbildningsminister Jan Björklund är en stark förespråkare av lärlingsutbildning, och förra året lades ett förslag om en ny anställningsform för lärlingar. Tanken är att lärlingen, genom nära knytning till arbetsmarknaden, ska upparbeta relevanta yrkeskunskaper och och få anställning efter fullbordad utbildning. Nu visar ny ekonomisk-historisk forskning, presenterad i ”The Rate and Direction of Invention in the British Industrial Revolution: Incentives and Institutions”, bl.a. följande:

During the Industrial Revolution technological progress and innovation became the main drivers of economic growth. But why was Britain the technological leader? We argue that one hitherto little recognized British advantage was the supply of highly skilled, mechanically able craftsmen who were able to adapt, implement, improve, and tweak new technologies and who provided the micro inventions necessary to make macro inventions highly productive and remunerative. Using a sample of 759 of these mechanics and engineers, we study the incentives and institutions that facilitated the high rate of inventive activity during the Industrial Revolution. First, apprenticeship was the dominant form of skill formation. Formal education played only a minor role.

Björklund kanske kan sägas vara efter sin tid: lärlingsystem har långa historiska rötter, med goda resultat, som det verkar, i fallet Storbritannien.

Tips: Christian Bjørnskov.

Annonser

Written by Niclas Berggren

26 maj 2011 den 5:50

2 svar

Subscribe to comments with RSS.

  1. Uppfinnare av hjulet återkommer med tröttsam regelbundenhet

    Kristian Grönqvist

    26 maj 2011 at 11:28

  2. Andelen medborgare med akademiska yrken är idag väldigt mycket större än under industriella revolutionen, så det är nog lite oklart vad man kan dra för slutsatser av undersökningen om dagens situation.

    Vetenskapare

    26 maj 2011 at 23:25


Kommentarer inaktiverade.

%d bloggare gillar detta: