Nonicoclolasos

Problem med monetära straff

Ett alternativ (och ibland ett komplement) till att dömas till fängelse då ett brott har begåtts är att dömas att betala pengar, till staten eller till brottsoffer. Detta kan förefalla vara ett humant alternativ, men den nya studien ”Drawing Blood from Stones: Legal Debt and Social Inequality in the Contemporary United States”, publicerad i American Journal of Sociology, antyder att det finns ett problem med monetära straff:

Findings indicate that monetary sanctions are imposed on a substantial majority of the millions of people convicted of crimes in the United States annually and that legal debt is substantial relative to expected earnings. This indebtedness reproduces disadvantage by reducing family income, by limiting access to opportunities and resources, and by increasing the likelihood of ongoing criminal justice involvement.

Ett alternativ kan vara att fundera mer på metoder, bortom straff, för att minska brottslighet. Det är t.ex. inte bra när straff försvårar återanpassning till ”det vanliga samhället”, som ofta tycks vara fallet med monetära straff.

Annonser

Written by Niclas Berggren

7 juni 2011 den 5:09

Publicerat i brottslighet, juridik, pengar, straff

Ett svar

Subscribe to comments with RSS.

  1. Man kan lägga till att fängelsestraff är dyrt för samhället: enligt vissa beräkningar kostar det upp till en miljon kronor om året att låta någon sitta inlåst.

    Jag är inte säker på hur det är i USA, men i Sverige är dagsbötebeloppets höjd anpassad efter intjäningsförmågan. Jag vill minnas att det i USA endast finns absoluta belopp. Med andra ord kan det kanske vara en fördel att så att säga ”behovspröva” även bötesstraff.

    Jakob Heidbrink

    7 juni 2011 at 10:49


Kommentarer inaktiverade.

%d bloggare gillar detta: