Nonicoclolasos

Archive for the ‘säkerhet’ Category

Sanningen bakom ökad flygplatssäkerhet

En amerikansk politiker är upprörd över den allt mer närgångna granskningen av flygresenärer. Varför då?

Delgaudio doesn’t like the new TSA security procedures because he claims they are part of a wide-scale ”homosexual agenda.”

För en gångs skull en amerikansk politiker som har helt rätt i sak!

Annonser

Written by Niclas Berggren

1 december 2010 at 14:52

Publicerat i homosexualitet, säkerhet

Kroppsnära säkerhetsvakter

Det verkar råda stor upprördhet i USA över TSA:s alltmer ingående, och närgångna, granskning av flygresenärer. Tyler Cowen pekar på en positiv effekt av att många därigenom avskräcks från att flyga:

Personally, I’m happy to put up with the practices if it means less congestion in the airport security line.

Jag är själv inte särskilt upprörd, av ett annat skäl: jag kan finna det erotiskt tilltalande när en säkerhetsvakt rör vid mig. Vågar jag erkänna att jag, vid ett tillfälle, medvetet valde att gå igenom en metalldetektor med en kamera i fickan bara för att få den attraktive vakten att röra vid mig efter pipet? Så länge man kan välja kö (och säkerhetsvakt) själv ser jag denna mer närgångna granskning som uppiggande.

Written by Niclas Berggren

23 november 2010 at 14:15

Publicerat i säkerhet, sex

Säkerhet eller frihet?

På senare år har kontroll- och övervakningssamhället stärkts, inte minst sedan 9/11. Konflikten mellan säkerhet och frihet är ingalunda ny. I Federalist 8, stycke 4, skriver Alexander Hamilton år 1787:

Safety from external danger is the most powerful director of national conduct. Even the ardent love of liberty will, after a time, give way to its dictates. The violent destruction of life and property incident to war, the continual effort and alarm attendant on a state of continual danger, will compel nations the most attached to liberty to resort for repose and security to institutions which have a tendency to destroy their civil and political rights. To be more safe, they at length become willing to run the risk of being less free.

Så sant, även idag.

Add to FacebookAdd to DiggAdd to Del.icio.usAdd to StumbleuponAdd to RedditAdd to BlinklistAdd to TwitterAdd to TechnoratiAdd to Yahoo BuzzAdd to Newsvine

Written by Niclas Berggren

3 juni 2010 at 5:37

Publicerat i frihet, säkerhet, trygghet

Kan en cykelhjälm vara estetiskt tilltalande?

Ja. Vad sägs om modellen Tokyo?

tokyo cykelhjälm

Nu kan du skydda de små grå cellerna utan att se oestetisk ut.

Tips: Anna Ekström

Written by Niclas Berggren

18 augusti 2009 at 8:17

Publicerat i estetik, säkerhet, trafik

Välkommen flygnyhet

reglerTydligen kommer vätskeförbudet på flygplan att kunna tas bort inom ett år pga. nya röntgenmaskiner:

The screening technology is undergoing secret tests at laboratories in Germany, where scientists are checking its accuracy in detecting bottles of hydrogen peroxide and other liquids that can be turned into bombs.

Människor har hittills försökt sig på att kringgå förbudet på olika sätt:

One man with bottles of frozen water claimed that they were solids and therefore exempt; they were confiscated. Another passenger drank a bottle of vodka in front of security staff to avoid having it confiscated; he was later removed from the flight for being drunk.

Så skönt att snart slippa ta till så drastiska åtgärder.

Written by Niclas Berggren

30 maj 2009 at 12:58

%d bloggare gillar detta: